Pampa Basketball

Pampa Basketball

(1953-present)

 

1953-54, Clifton McNeely, 28-0

Pampa 85 Tulia 42, H

Pampa 61 Snyder 35, T

Pampa 60 Snyder 32, T

Pampa 58 Clovis (NM) 48, T

Pampa 55 Plainview 42, H

Pampa 65 Portales (NM) 34, T

Pampa 51 Plainview 48, T

Pampa 90 Altus (OK) 38, H

Pampa 61 Ada (OK) 32, in Pampa

Pampa 41 Chickasha (OK) 17, in Pampa

Pampa 79 Lubbock 43, H

Pampa 65 Amarillo 59, H

Pampa 62 San Angelo 48, T

Pampa 51 Abilene 39, T

Pampa 70 Midland 32, T

Pampa 49 Odessa 32, T

Pampa 59 Borger 56, T

Pampa 62 Abilene 31, H

Pampa 77 San Angelo 51, H

Pampa 75 Midland 39, H

Pampa 73 Odessa 54, H

Pampa 72 Lubbock 53, T

Pampa 43 Amarillo 42, in Canyon

Pampa 52 Borger 48, H

Pampa 64 El Paso 52, S-H

Pampa 72 El Paso 46, S-H

Pampa 55 Wichita Falls 47, S-Austin

Pampa 47 Dallas Crozier Tech 44, SC-Austin

1954-55, Clifton McNeely, 25-6

Pampa 77 Tulia 39, T

Pampa 71 Vernon 45, H

Pampa 46 Sudan 42, H

Pampa 68 Tulia 44, H

Pampa 91 Clovis (NM) 48, H

Pampa 82 Quanah 55, H

Pampa 61 Plainview 48, T

Pampa 65 Vernon 44, T

Pampa 86 Quanah 48, T

Pampa 72 Childress 58, H

Pampa 64 Childress 46, T

Pampa 79 Chickasha (OK) 54, in Pampa

Pampa 62 Fort Worth Birdville 45, in Pampa

Pampa 70 Plainview 44, H

Pampa 58 Altus (OK) 42, T

Pampa 67 Chickasha (OK) 54, T

Portales (NM) 46 Pampa 44, T

Pampa 52 Lubbock 51, T

Pampa 63 Amarillo 52, H

Borger 64 Pampa 45, T

Pampa 65 Borger 64, H

Pampa 80 Lubbock 75, H

Amarillo 66 Pampa 62, T

Pampa 56 Amarillo 54, TB-T

San Angelo 54 Pampa 48, ZP-T

Pampa 53 San Angelo 45, ZP-H

Pampa 71 San Angelo 55, ZP-H

Pampa 58 El Paso Jefferson 43, S-T

Pampa 77 El Paso Jefferson 56, S-H

Waco 66 Pampa 61, S-Austin

Beaumont 62 Pampa 52, S-Austin

1955-56, Clifton McNeely, 20-7

Pampa 47 Tulia 41, T

Pampa 92 Vernon 47, T

Pampa 67 Quanah 52, T

Tulia 55 Pampa 54, H

Clovis (NM) 57 Pampa 48, T

Pampa 56 Portales (NM) 43, H

Pampa 61 Plainview 48, T

Pampa 79 Phillips 64, T

Amarillo Palo Duro 80 Pampa 60, H

Amarillo Palo Duro 75 Pampa 56, T

Pampa 72 Plainview 65, H

Pampa 81 Quanah 47, H

Pampa 81 Ada (OK) 65, in Pampa

Pampa 60 Wichita Falls 48, in Pampa

Pampa 71 Dumas 56, H

Pampa 57 Phillips 55, H

Pampa 70 Childress 60, H

Pampa 77 Childress 45, T

Pampa 72 Lubbock 64, H

Pampa 52 Amarillo 49, T

Borger 63 Pampa 57, T

Pampa 66 Borger 65, H

Pampa 70 Lubbock 65, T

Pampa 50 Amarillo 42, H

Pampa 66 Borger 58, in Canyon

Odessa 75 Pampa 73, ZP-H

Odessa 59 Pampa 55, ZP-T

1956-57, Clifton McNeely, 28-2

Pampa 78 Childress 33, T

Pampa 85 Vernon 44, T

Pampa 83 Phillips 64, T

Pampa 68 Portales (NM) 50, T

Pampa 68 Clovis (NM) 54, T

Pampa 82 Phillips 58, H

Pampa 88 Clovis (NM) 56, H

Pampa 87 Childress 58, H

Pampa 73 Vernon 62, H

Pampa 71 Vernon 41, in Vernon

Pampa 74 Altus (OK) 39, in Vernon

Pampa 78 Wichita Falls 63, H

Pampa 94 Wichita Falls 72, H

Pampa 60 Amarillo 57, T

Pampa 67 Amarillo Palo Duro 65, H

Borger 63 Pampa 62, H

Pampa 87 Lubbock Monterey 49, H

Pampa 77 Lubbock 64, T

Pampa 47 Plainview 44, T

Pampa 82 Amarillo 61, H

Pampa 67 Amarillo Palo Duro 55, T

Pampa 81 Borger 62, T

Pampa 47 Lubbock Monterey 34, T

Pampa 85 Lubbock 49, H

Pampa 36 Plainview 24, H

Pampa 73 Borger 60, TB-Canyon

Pampa 83 Fort Worth Polytechnic 69, S-H

Pampa 83 Abilene 53, S-T

Pampa 54 Austin 40, S-Austin

Port Arthur 67 Pampa 51, SC-Austin

1957-58, Clifton McNeely, 28-2

Childress 49 Pampa 48, T

Pampa 78 Phillips 47, T

Pampa 95 Elk City (OK) 81, H

Pampa 86 Vernon 52, T

Pampa 87 Vernon 56, H

Pampa 74 Hobbs (NM) 66, H

Pampa 77 Hobbs (NM) 68, H

Pampa 75 Childress 48, H

Pampa 57 Duncan (OK) 48 in Lawton

Pampa 71 Dallas Crozier Tech 48, in Lawton

Pampa 82 Big Spring 65, H

Pampa 55 Big Spring 46, H

Pampa 82 Elk City (OK) 59, T

Pampa 86 Phillips 52, H

Pampa 76 Amarillo 61, H

Pampa 75 Amarillo Palo Duro 63, T

Borger 69 Pampa 63, T

Pampa 59 Lubbock Monterey 46, T

Pampa 80 Lubbock 58, H

Pampa 64 Plainview 57, H

Pampa 56 Amarillo 52, T

Pampa 102 Amarillo Palo Duro 60, H

Pampa 60 Borger 58, H

Pampa 81 Lubbock Monterey 52, H

Pampa 77 Lubbock 53, T

Pampa 67 Plainview 62, T

Pampa 58 Fort Worth Paschal 49, S-T

Pampa 73 Big Spring 58, S-H

Pampa 71 Dallas Wilson 58, S-Austin

Pampa 48 Port Arthur 47, SC-Austin

1958-59, Clifton McNeely, 31-0

Pampa 55 Mangum (OK) 42, T

Pampa 67 Quanah 51, T

Pampa 87 Mangum (OK) 43, H

Pampa 90 San Angelo 64, H

Pampa 75 San Angelo 50, H

Pampa 68 Hobbs (NM) 55, T

Pampa 74 Hobbs (NM) 64, T

Pampa 62 Duncan (OK) 55, in Lawton

Pampa 66 Bowie 56, in Lawton

Pampa 75 Phillips 47, H

Pampa 76 Denton 55, H

Pampa 63 Denton 56, H

Pampa 76 Quanah 44, H

Pampa 74 Borger 61, H

Pampa 52 Lubbock Monterey 49, T

Pampa 71 Lubbock 57, T

Pampa 73 Amarillo Tascosa 36, H

Pampa 57 Amarillo Palo Duro 40, H

Pampa 81 Plainview 51, H

Pampa 50 Amarillo 43, T

Pampa 64 Borger 50, T

Pampa 56 Lubbock Monterey 46, H

Pampa 60 Lubbock 52, H

Pampa 70 Amarillo Tascosa 38, T

Pampa 67 Amarillo Palo Duro 59, T

Pampa 79 Plainview 49, T

Pampa 64 Amarillo 40, H

Pampa 57 Wichita Falls 37, S-H

Pampa 73 Odessa 56, S-H

Pampa 42 Houston Milby 41, S-Austin

Pampa 65 Dallas Jefferson 52, SC-Austin

1959-60, Clifton McNeely, 16-9

Pampa 55 Quanah 29, H

Pampa 59 Phillips 32, T

Pampa 61 Bowie 53, H

Pampa 64 Bowie 59, H

Pampa 62 Hobbs (NM) 58, H

Pampa 63 Hobbs (NM) 59, H

Pampa 69 Sherman 49, H

Pampa 78 Sherman 57, H

Pampa 68 Quanah 47, H

Denton 78 Pampa 63, H

Pampa 50 Denton 38, H

Borger 39 Pampa 38, T

Pampa 82 Lubbock Monterey 58, H

Pampa 50 Lubbock 47, H

Amarillo Tascosa 26 Pampa 25, T

Amarillo Palo Duro 52 Pampa 48, T

Plainview 37 Pampa 35, T

Pampa 69 Amarillo 47, H

Borger 61 Pampa 54, H

Pampa 83 Lubbock Monterey 66, T

Lubbock 53 Pampa 46, T

Pampa 45 Amarillo Tascosa 41, H

Amarillo Palo Duro 63 Pampa 60, H

Pampa 71 Plainview 62, H

Amarillo 54 Pampa 52, T

1960-61, Terry Culley, 11-16

Quanah 60 Pampa 57, T

Pampa 73 Childress 50, T

Phillips 47 Pampa 45, H

Hobbs (NM) 81 Pampa 55, T

Hobbs (NM) 56 Pampa 47, T

Dumas 41 Pampa 31, T

Fort Worth Birdville 55 Pampa 51, H

Pampa 57 Fort Worth Birdville 48, H

Pampa 40 Dumas 39, H

Pampa 69 Quanah 39, H

Pampa 65 Childress 44, H

Pampa 59 Seminole 55, H

Pampa 58 Seminole 56, H

Pampa 57 Amarillo Palo Duro 46, H

Amarillo Tascosa 54 Pampa 41, T

Lubbock 60 Pampa 53, T

Borger 58 Pampa 55, H

Lubbock Monterey 61 Pampa 49, H

Amarillo 70 Pampa 50, H

Plainview 58 Pampa 56, T

Amarillo Palo Duro 41 Pampa 39, T

Pampa 51 Amarillo Tascosa 39, H

Pampa 55 Lubbock 53, H

Borger 51 Pampa 50, T

Lubbock Monterey 65 Pampa 57, T

Amarillo 63 Pampa 62, T

Pampa 68 Plainview 65, H

1961-62, Terry Culley, 16-13

Pampa 67 Hereford 57, T

Pampa 49 Vernon 39, T

Pampa 57 Phillips 51, T

Pampa 48 Lamar (CO) 31, T

Pampa 58 Lamar (CO) 31, T

Pampa 67 Fort Worth Birdville 50, H

Pampa 74 Fort Worth Birdville 51, H

Pampa 63 Hereford 51, H

Pampa 64 Hobbs (NM) 58, H

Hobbs (NM) 72 Pampa 65, H

Elk City (OK) 44 Pampa 41, T

Dumas 36 Pampa 35, T

Pampa 75 Phillips 56, in Dumas

Pampa 59 Elk City (OK) 52, in Pampa

Pampa 47 Dumas 40, in Pampa

Amarillo Palo Duro 75 Pampa 63, T

Pampa 53 Amarillo Tascosa 49, H

Lubbock 63 Pampa 61, H

Borger 62 Pampa 60, T

Lubbock Monterey 53 Pampa 42, H

Amarillo 72 Pampa 68, T

Plainview 50 Pampa 49, H

Pampa 66 Amarillo Palo Duro 62, H

Amarillo Tascosa 52 Pampa 48, T

Pampa 57 Lubbock 56, T

Borger 57 Pampa 45, H

Lubbock Monterey 67 Pampa 55, T

Pampa 74 Amarillo 59, H

Plainview 63 Pampa 55, T

1962-63, Terry Culley 29-2

Pampa 98 Phillips 39, H

Pampa 86 Vernon 34, H

Pampa 82 Lamar (CO) 35, H

Pampa 71 Lamar (CO) 39, H

Pampa 70 Perryton 26, H

Dallas Jefferson 55 Pampa 52, in Denton

Pampa 79 Fort Worth Richland 62, in Denton

Pampa 75 Grand Prairie 50, in Denton

Pampa 81 Elk City (OK) 36, H

Pampa 52 Perryton 37, T

Pampa 65 Lawton (OK) 46, in Pampa

Pampa 51 Fort Worth Arlington Heights 45, in Pampa

Pampa 84 Lake Worth 32, in Fort Worth

Pampa 77 Fort Worth Carter Riverside 39, in Fort Worth

Pampa 73 Fort Worth Arlington Heights 60, in Fort Worth

Pampa 77 Fort Worth Polytechnic 48, in Fort Worth

Pampa 70 Amarillo Palo Duro 42, T

Pampa 72 Amarillo Tascosa 59, H

Pampa 72 Lubbock 69, H

Pampa 59 Borger 51, T

Pampa 56 Lubbock Monterey 48, H

Pampa 63 Amarillo 60, H

Pampa 81 Plainview 55, H

Pampa 67 Amarillo Palo Duro 51, H

Pampa 67 Amarillo Tascosa 53, T

Pampa 68 Lubbock 65, T

Pampa 58 Borger 45, H

Pampa 51 Lubbock Monterey 42, T

Pampa 92 Amarillo 63, T

Pampa 62 Plainview 48, T

Fort Worth Haltom 77 Pampa 74, S-T

1963-64, Terry Culley, 15-11

Wichita Falls 60 Pampa 59, T

Wichita Falls Rider 64 Pampa 59, T

Phillips 57 Pampa 55, H

Pampa 80 Perryton 64, T

Pampa 64 Littlefield 51, in Plainview

Abilene Cooper 43 Pampa 41, in Plainview

Lubbock 45 Pampa 40, T

Pampa 64 Borger 41, T

Pampa 48 Perryton 45, H

Pampa 68 Wichita Falls 50, in Pampa

Pampa 58 Lawton (OK) 49, in Pampa

Pampa 86 Amarillo Caprock 41, T

Plainview 68 Pampa 64, H

Pampa 75 Amarillo 70, T

Lubbock Monterey 65 Pampa 60, H

Pampa 67 Amarillo Tascosa 60, H

Pampa 61 Phillips 58, T

Pampa 67 Lubbock 58, H

Borger 59 Pampa 56, H

Amarillo Palo Duro 50 Pampa 47, T

Pampa 111 Amarillo Caprock 47, H

Pampa 85 Amarillo 78, H

Plainview 79 Pampa 62, T

Lubbock Monterey 69 Pampa 60, T

Pampa 82 Amarillo Tascosa 78, T

1964-65, Terry Culley, 26-5

Pampa 61 Dumas 51, T

Pampa 87 Denton 65, H

Pampa 84 Denton 70, H

Pampa 61 Dumas 49, H

Pampa 54 Perryton 44, T

Pampa 81 Adrian 39, in Plainview

Pampa 65 Big Spring 41, in Plainview

Midland Lee 66 Pampa 55, in Plainview

San Angelo Central 70 Pampa 60, in Plainview

Pampa 58 Lubbock 56, H

Pampa 67 Borger 44, H

Pampa 59 Amarillo Palo Duro 53, T

Pampa 71 Perryton 51, H

Pampa 83 Amarillo Caprock 62, H

Pampa 64 Plainview 53, T

Pampa 88 Phillips 72, in Pampa

Pampa 81 Lawton (OK) 61, in Pampa

Amarillo 58 Pampa 56, H

Pampa 58 Lubbock Monterey 52, T

Pampa 58 Amarillo Tascosa 56, T

Pampa 80 Phillips 66, T

Pampa 59 Lubbock 58, T

Pampa 83 Borger 60, T

Pampa 90 Amarillo Palo Duro 53, H

Pampa 97 Amarillo Caprock 81, T

Pampa 70 Plainview 56, H

Amarillo 73 Pampa 61, T

Pampa 50 Lubbock Monterey 42, H

Pampa 91 Amarillo Tascosa 71, H

Pampa 64 Fort Worth Haltom 62, S-T

El Paso 65 Pampa 62, S-T

1965-66, Terry Culley, 21-6

Pampa 78 Dumas 42, H

Denton 71 Pampa 64, T

Pampa 85 Denton 60, T

Pampa 75 Dumas 32, T

Pampa 96 Plainview JV 31, in Plainview

Pampa 70 Adrian 65, in Plainview

Pampa 57 Big Spring 43, in Plainview

Pampa 62 Midland Lee 40, in Plainview

Lubbock 48 Pampa 35, T

Pampa 73 Borger 46, T

Pampa 59 Amarillo Palo Duro 48, H

Pampa 43 Amarillo Caprock 29, T

Pampa 18 Plainview 17, H

Pampa 54 Dumas 32, in Pampa

Pampa 48 Phillips 44, in Pampa

Amarillo 73 Pampa 62, T

Lubbock Monterey 38 Pampa 31, H

Pampa 54 Amarillo Tascosa 42, H

Pampa 72 Phillips 56, H

Pampa 52 Lubbock 51, H

Pampa 69 Borger 47, H

Pampa 73 Amarillo Palo Duro 68, T

Pampa 64 Amarillo Caprock 57, T

Pampa 65 Plainview 40, T

Pampa 65 Amarillo 57, H

Lubbock Monterey 39 Pampa 34, T

Amarillo Tascosa 56 Pampa 54, T

1966-67, Terry Culley, 22-8

Pampa 80 Hereford 43, T

Pampa 73 Wichita Falls 68, H

Pampa 80 Quanah 44, H

Pampa 76 Perryton 57, T

Pampa 59 Dumas 47, in Pampa

Pampa 82 Elk City (OK) 61, in Pampa

Pampa 68 Borger 50, in Pampa

Pampa 66 San Angelo Central 51, H

Pampa 57 Amarillo Palo Duro 56, T

Pampa 67 Plainview 48, H

Lubbock Monterey 52 Pampa 48, T

Pampa 59 Amarillo 51, H

Pampa 90 Amarillo Caprock 75, T

Pampa 75 Perryton 44, T

Pampa 61 Lovington (NM) 58, in Hobbs

Pampa 71 Houston Spring Branch 52, in Hobbs

Hobbs (NM) 110 Pampa 98, in Hobbs

Amarillo Tascosa 59 Pampa 49, H

Pampa 65 Lubbock 47, T

Pampa 56 Lubbock Coronado 44, H

Pampa 58 Borger 49, T

Pampa 84 Amarillo Palo Duro 73, H

Plainview 57 Pampa 53, T

Lubbock Monterey 44 Pampa 40, H

Amarillo 66 Pampa 61, T

Pampa 57 Amarillo Caprock 54, H

Amarillo Tascosa 58 Pampa 52, T

Pampa 84 Lubbock 52, H

Pampa 53 Lubbock Coronado 48, T

Borger 60 Pampa 59, H

1967-68, Terry Culley, 26-5

Pampa 92 Winters 28, H

San Angelo Central 61 Pampa 57, H

Pampa 94 Childress 46, T

Pampa 110 Quanah 61, H

Pampa 78 Burkburnett 49, in Pampa

Pampa 93 Canyon 43, in Pampa

Pampa 79 Elk City (OK) 26, in Pampa

Pampa 96 Phillips 50, H

Pampa 76 Amarillo Palo Duro 54, H

Pampa 77 Plainview 55, T

Pampa 71 Lubbock Monterey 64, H

Pampa 90 Amarillo 81, T

Pampa 88 Tulia 68, H

Pampa 79 Midland 67, in Hobbs

Pampa 89 Abilene Cooper 71, in Hobbs

Hobbs (NM) 82 Pampa 78, in Hobbs

Pampa 60 Amarillo Tascosa 48, T

Pampa 70 Lubbock 46, H

Pampa 76 Amarillo Caprock 57, H

Pampa 77 Plainview 61, H

Lubbock Monterey 62 Pampa 61, T

Pampa 77 Plainview 61, H

Lubbock Monterey 62 Pampa 61, T

Pampa 77 Amarillo 70, H

Pampa 69 Amarillo Caprock 51, T

Pampa 37 Amarillo Tascosa 33, H

Pampa 44 Lubbock 35, T

Lubbock Coronado 57 Pampa 55, H

Pampa 68 Borger 54, T

Pampa 72 Amarillo Palo Duro 65, T

Hurst Bell 44 Pampa 43, S-Abilene

1968-69, Sterling Gibson, 19-8

Perryton 48 Pampa 42, T

Pampa 64 Sweetwater 41, in Pampa

Pampa 72 Canyon 69, in Pampa

Pampa 46 Enid (OK) 43, in Pampa

Amarillo Palo Duro 55 Pampa 53, T

Pampa 52 Plainview 44, H

Pampa 61 Lubbock Monterey 51, T

Pampa 79 Amarillo 64, H

Pampa 65 Abilene Cooper 51, in Hobbs

Hobbs (NM) 107 Pampa 93, in Hobbs

Farmington (NM) 87 Pampa 84, in Hobbs

Pampa 49 Perryton 48, H

Pampa 52 Amarillo Caprock 37, T

Pampa 48 Amarillo Tascosa 46, H

Pampa 63 Lubbock 48, T

Pampa 65 Lubbock Coronado 59, H

Borger 64 Pampa 45, T

Pampa 72 Amarillo Palo Duro 49, H

Pampa 49 Plainview 42, T

Pampa 70 Lubbock Monterey 55, H

Pampa 57 Amarillo 51, T

Pampa 54 Amarillo Caprock 28, H

Amarillo Tascosa 45 Pampa 44, T

Pampa 70 Lubbock 51, H

Pampa 57 Lubbock Coronado 54, T

Pampa 61 Borger 52, H

Amarillo Tascosa 65 Pampa 60, TB-Canyon

1969-70, Sterling Gibson, 12-16

El Paso Bel Air 65 Pampa 42, in El Paso

El Paso Jefferson 61 Pampa 57, in El Paso

Pampa 58 El Paso Cathedral 47, in El Paso

Pampa 54 Woodward (OK) 48, in Pampa

Pampa 66 Dumas 44, in Pampa

Pampa 52 Canyon 46, in Pampa

Pampa 49 Amarillo Palo Duro 46, H

Plainview 49 Pampa 45, T

Lubbock Monterey 68 Pampa 53, H

Amarillo 69 Pampa 65, T

Pampa 58 Perryton 46, H

El Paso Burges 48 Pampa 45, in Hobbs

Pampa 64 Ardmore (OK) 60, in Hobbs

Pampa 56 Odessa 46, in Hobbs

Pampa 51 Amarillo Caprock 29, H

Amarillo Tascosa 51 Pampa 48, T

Lubbock 70 Pampa 61, H

Lubbock Coronado 56 Pampa 45, T

Borger 83 Pampa 69, H

Amarillo Palo Duro 73 Pampa 66, T

Plainview 46 Pampa 29, H

Lubbock Monterey 64 Pampa 48, T

Amarillo 60 Pampa 58, H

Pampa 48 Amarillo Caprock 42, T

Pampa 59 Amarillo Tascosa 54, H

Pampa 70 Lubbock 62, T

Lubbock Coronado 51 Pampa 49, H

Borger 67 Pampa 52, T

1970-71, Robert McPherson, 19-14

Bowie defeated Pampa, T

Pampa 46 Bowie 43, T

Waco Richfield 87 Pampa 73, in Abilene

Lubbock 72 Pampa 65, in Abilene

Pampa 66 Dallas Adamson 59, in Abilene

Pampa 84 Dumas 64, H

Pampa 91 Woodward (OK) 52, in Pampa

Pampa 73 Burkburnett 58, in Pampa

Dumas 79 Pampa 65, in Pampa

Plainview 54 Pampa 42, H

Pampa 88 Lamar (CO) 61, H

Pampa 94 Tulia 61, T

Plainview 55 Pampa 42, T

Pampa 66 Perryton 51, H

Plainview 54 Pampa 44, in Hobbs

Abilene Cooper 70 Pampa 62, in Hobbs

Pampa 83 Odessa 59, in Hobbs

Lubbock Monterey 69 Pampa 68, T

Phillips 64 Pampa 57, H

Dumas 77 Pampa 64, T

Pampa 73 Canyon 59, T

Pampa 47 Lubbock Monterey 44, H

Pampa 63 Amarillo Caprock 48, T

Amarillo Tascosa 64 Pampa 60, H

Pampa 51 Amarillo Palo Duro 45, T

Pampa 100 Amarillo 74, H

Borger 55 Pampa 53, T

Pampa 75 Amarillo Caprock 57, H

Pampa 60 Amarillo Tascosa 58, T

Palo Duro 56 Amarillo Palo Duro 51, H

Pampa 69 Amarillo 60, T

Pampa 58 Borger 44, H

Plainview 59 Pampa 49, S-Amarillo

1971-72, Robert McPherson, 24-7

Pampa 101 Breckenridge 69, T

Pampa 55 Garland 54, T

Pampa 71 Fort Worth Arlington Heights 63, H

Pampa 73 Dumas 48, T

Pampa 88 Dumas 48, in Pampa

Pampa 84 Woodward (OK) 60, in Pampa

Pampa 61 Plainview 56, T

Midland 75 Pampa 51, H

Pampa 63 Plainview 61, H

Pampa 88 Burkburnett 66, in Wichita Falls

Pampa 56 Wichita Falls Rider 55, in Wichita Falls

Pampa 75 Fort Worth Terrell 64, in Wichita Falls

Pampa 73 Perryton 47, H

Pampa 69 San Angelo Central 51, in Abilene

Abilene 79 Pampa 77, in Abilene

Pampa 61 Andrews 59, in Abilene

Pampa 63 Lubbock Monterey 45, H

Pampa 85 Lawton (OK) 62, T

Pampa 71 Dumas 45, H

Lawton (OK) 62 Pampa 59, H

Lubbock Monterey 57 Pampa 55, T

Pampa 80 Amarillo Caprock 50, H

Amarillo Tascosa 78 Pampa 71, T

Pampa 55 Amarillo Palo Duro 48, H

Pampa 73 Amarillo 66, T

Pampa 85 Borger 74, H

Pampa 55 Amarillo Caprock 53, T

Pampa 80 Amarillo Tascosa 69, H

Amarillo Palo Duro 67 Pampa 55, T

Pampa 92 Amarillo 73, H

Borger 73 Pampa 70, T

1972-73, Robert McPherson, 20-10

Clovis (NM) 94 Pampa 68, T

Pampa 55 Clovis (NM) 52, H

Pampa 60 Hereford 48, H

Pampa 84 Sanger 29, in Pampa

Pampa 59 Perryton 48, in Pampa

Pampa 43 Plainview 41, H

Altus (OK) 54 Pampa 51, H

Pampa 59 Plainview 54, T

Pampa 69 Wichita Falls Rider 68, in Wichita Falls

Pampa 46 Dallas Spruce 43, in Wichita Falls

Borger 53 Pampa 48, in Wichita Falls

Hereford 64 Pampa 57, T

Snyder 62 Pampa 60, in Abilene

Pampa 85 Wichita Falls Hirschi 54, in Abilene

Andrews 57 Pampa 52, in Abilene

Pampa 58 Lubbock Monterey 51, T

Liberal (KS) 74 Pampa 66, H

Pampa 73 Canyon 51, H

Pampa 48 Lubbock Monterey 46, H

Pampa 61 Amarillo Caprock 49, T

Amarillo Tascosa 44 Pampa 41, T

Pampa 55 Amarillo Palo Duro 46, H

Pampa 75 Amarillo 35, H

Borger 64 Pampa 62, T

Pampa 55 Amarillo Caprock 49, H

Pampa 60 Amarillo Tascosa 48, H

Pampa 44 Amarillo Palo Duro 43, T

Pampa 50 Amarillo 48, T

Pampa 52 Borger 50, H

Amarillo Tascosa 52 Pampa 49, TB-Canyon

1973-74, Robert McPherson, 23-8

Pampa 68 Hereford 47, T

Pampa 95 Odessa Ector 74, H

Pampa 80 Midland JV 30, in Midland

Midland Lee 79 Pampa 78, in Midland

Midland 66 Pampa 60, in Midland

Pampa 84 Liberal (KS) 61, T

Pampa 90 Perryton 52, T

Pampa 90 Wichita Falls Hirschi 62, T

Altus (OK) 69 Pampa 66, T

Pampa 85 Wichita Falls Hirschi 42, H

Pampa 50 Wichita Falls Hirschi 33, in Wichita Falls

Wichita Falls 57 Pampa 45, in Wichita Falls

Pampa 63 Midland 56, in Wichita Falls

Pampa 80 Hereford 58, H

Midland 54 Pampa 51, T

Pampa 69 Perryton 45, H

Lubbock Monterey 51 Pampa 50, H

Pampa 61 Liberal (KS) 56, H

Pampa 66 Altus (OK) 56, H

Pampa 73 Canyon 69, T

Pampa 55 Lubbock Monterey 53, T

Pampa 78 Amarillo Caprock 54, H

Pampa 73 Amarillo Tascosa 54, H

Pampa 64 Amarillo Palo Duro 53, T

Pampa 87 Amarillo 57, T

Borger 68 Pampa 62, H

Amarillo Caprock 54 Pampa 51, T

Pampa 61 Amarillo Tascosa 56, T

Pampa 68 Amarillo Palo Duro 55, H

Pampa 60 Amarillo 47, H

Borger 63 Pampa 57, T

1974-75, Robert McPherson, 25-5

Pampa 66 Perryton 41, T

Pampa 74 Temple 58, in Abilene

Pampa 85 Abilene 70, in Abilene

Pampa 68 Abilene Cooper 64, in Abilene

Pampa 57 Perryton 48, H

Pampa 72 Ada (OK) 69, in Oklahoma City

Oklahoma City Capitol Hill (OK) 61 Pampa 53, in Oklahoma City

Pampa 73 Oklahoma City Douglass (OK) 67, in Oklahoma City

Pampa 64 Dallas Spruce 58, in Wichita Falls

Pampa 65 Dallas White 62, in Wichita Falls

Pampa 54 Midland 53, in Wichita Falls

Oklahoma City Northwest Classen (OK) 59 Pampa 55, H

Pampa 71 Odessa Ector 68, T

Odessa Permian 57 Pampa 54, T

Pampa 81 Lubbock Monterey 55, T

Pampa 96 Liberal (KS) 37, H

Pampa 53 Liberal (KS) 42, T

Pampa 65 Lubbock Monterey 51, H

Pampa 69 Amarillo Caprock 47, T

Amarillo Tascosa 60 Pampa 58, T

Pampa 81 Amarillo Palo Duro 55, H

Pampa 70 Amarillo 46, H

Pampa 61 Borger 52, T

Pampa 80 Amarillo Caprock 49, H

Pampa 70 Amarillo Tascosa 57, H

Pampa 86 Amarillo Palo Duro 54, T

Pampa 93 Amarillo 62, T

Pampa 77 Borger 61, H

Pampa 92 Amarillo Tascosa 76, TB-T

Lubbock Monterey 57 Pampa 52, S-Canyon

1975-76, Robert McPherson, 26-6

Pampa 54 Odessa Ector 52, H

Pampa 56 Abilene 51, H

Pampa 67 Midland 48, H

Pampa 49 Fort Worth Polytechnic 47, in Abilene

Pampa 53 Breckenridge 47, in Abilene

Abilene 80 Pampa 46, in Abilene

Pampa 68 Perryton 41, H

Pampa 58 Lawton Eisenhower (OK) 47, in Lawton

Pampa 43 Lawton MacArthur (OK) 39, in Lawton

Pampa 46 Lawton (OK) 37, in Lawton

Pampa 77 Liberal (KS) 54, H

Wichita Falls 63 Pampa 51, in Wichita Falls

Pampa 50 Burkburnett 37, in Wichita Falls

Pampa 49 Midland 36, in Wichita Falls

Pampa 57 Midland Lee 49, H

Midland Lee 51 Pampa 46, H

Pampa 46 Lubbock Monterey 44, H

Pampa 60 Perryton 45, T

Pampa 65 Elk City (OK) 48, H

Liberal (KS) 57 Pampa 56, T

Pampa 42 Lubbock Monterey 38, T

Pampa 53 Amarillo Caprock 45, H

Pampa 43 Amarillo Tascosa 39, H

Pampa 38 Amarillo Palo Duro 33, T

Pampa 50 Amarillo 47, T

Pampa 53 Borger 51, H

Amarillo Caprock 58 Pampa 56, T

Pampa 57 Amarillo Tascosa 46, T

Pampa 83 Amarillo Palo Duro 63, H

Pampa 72 Amarillo 55, H

Pampa 68 Borger 65, T

Lubbock Coronado 59 Pampa 56, S-Amarillo

1976-77, Robert McPherson, 25-6

Pampa 99 Midland 77, H

Pampa 59 Midland 53, H

Pampa 95 Perryton 68, T

Pampa 80 Borger 74, H

Midland Lee 83 Pampa 76, H

Pampa 69 Midland Lee 63, H

Pampa 59 Enid (OK) 55, in Lawton

Borger 72 Pampa 68, in Lawton

Pampa 81 Lawton (OK) 54, in Lawton

Pampa 68 Wichita Falls Hirschi 49, in Wichita Falls

Wichita Falls 54 Pampa 52, in Wichita Falls

Dallas Carter 86 Pampa 85, in Wichita Falls

Pampa 71 Perryton 58, H

Pampa 75 Albuquerque Manzano (NM) 65, in Clovis

Pampa 73 Alamogordo (NM) 65, in Clovis

Pampa 55 Clovis (NM) 46, in Clovis

Pampa 68 Lubbock Monterey 49, T

Borger 84 Pampa 65, T

Pampa 68 Liberal (KS) 58, H

Pampa 72 Lubbock Monterey 52, H

Pampa 65 Amarillo Caprock 58, T

Pampa 74 Amarillo Tascosa 64, T

Pampa 69 Amarillo Palo Duro 61, H

Pampa 87 Amarillo 58, H

Pampa 65 Amarillo Caprock 57, H

Pampa 67 Amarillo Tascosa 58, H

Pampa 73 Amarillo Palo Duro 68, T

Pampa 77 Amarillo 46, T

Pampa 60 Hereford 54, S-Canyon

Fort Worth Dunbar 56 Pampa 46, S-Abilene

1977-78, Gary Abercrombie, 19-8

Pampa 71 Plainview 52, H

Pampa 80 Dumas 48, T

Pampa 63 Borger 61, T

Dallas Carter 80 Pampa 71, H

Pampa 89 Dallas Carter 77, H

Pampa 76 Lawton MacArthur (OK) 62, in Lawton

Pampa 76 Ardmore (OK) 62, in Lawton

Enid (OK) 61 Pampa 45, in Lawton

Pampa 58 Plano 50, in Wichita Falls

Pampa 94 Dallas Carter 81, in Wichita Falls

Wichita Falls 72 Pampa 63, in Wichita Falls

Perryton 55 Pampa 47, T

Pampa 80 Farmington (NM) 61, in Clovis

Alamogordo (NM) 59 Pampa 41, in Clovis

Pampa 84 Lovington (NM) 62, in Clovis

Lubbock Monterey 64 Pampa 61, T

Pampa 76 Dumas 45, H

Pampa 82 Borger 64, H

Pampa 65 Amarillo Caprock 62, H

Pampa 58 Amarillo Tascosa 55, H

Pampa 77 Amarillo Palo Duro 54, T

Amarillo 61 Pampa 60, T

Pampa 60 Perryton 42, H

Pampa 71 Amarillo Caprock 55, T

Pampa 74 Amarillo Tascosa 62, T

Pampa 72 Amarillo Palo Duro 67, H

Amarillo 48 Pampa 40, H

1978-79, Gary Abercrombie, 13-15

Perryton 67 Pampa 60, H

Pampa 71 Hereford 60, H

Perryton 67 Pampa 61, T

Altus (OK) 58 Pampa 36, H

Pampa 72 Plainview 49, H

Enid (OK) 57 Pampa 42, in Lawton

Lawton Eisenhower (OK) 71 Pampa 47, in Lawton

Borger 63 Pampa 59, in Lawton

Pampa 70 Liberal (KS) 60, T

Borger 54 Pampa 42, H

Pampa 64 Dumas 59, H

Pampa 80 Wichita Falls Hirschi 71, in Wichita Falls

Wichita Falls Rider 59 Pampa 53, in Wichita Falls

Pampa 76 Dallas Carter 73, in Wichita Falls

Lovington (NM) 78 Pampa 41, in Clovis

Farmington (NM) 61 Pampa 57, in Clovis

Pampa 67 Hereford 51, in Clovis

Lubbock Monterey 57 Pampa 53, H

Pampa 64 Dumas 52, T

Pampa 57 Borger 48, T

Pampa 67 Amarillo Caprock 57, T

Amarillo Tascosa 70 Pampa 53, T

Pampa 69 Amarillo Palo Duro 55, H

Pampa 53 Amarillo 44, H

Pampa 64 Amarillo Caprock 57, H

Amarillo Tascosa 68 Pampa 64, H

Amarillo Palo Duro 71 Pampa 61, T

Amarillo 52 Amarillo 51, T

1979-80, Garland Nichols, 16-14

Pampa 53 Perryton 41, T

Hereford 65 Pampa 61, T

Clovis (NM) 63 Pampa 50, H

Pampa 55 Lubbock Dunbar 38, in Hereford

Lubbock Monterey 58 Pampa 42, in Hereford

Pampa 48 Amarillo 46, in Hereford

Plainview 65 Pampa 47, T

Pampa 57 Lawton Eisenhower (OK) 43, in Lawton

Lawton (OK) 50 Pampa 48, in Lawton

Enid (OK) 75 Pampa 56, in Lawton

Pampa 55 Liberal (KS) 54, H

Borger 54 Pampa 36, T

Pampa 59 Dumas 51, T

Altus (OK) 78 Pampa 49, T

Pampa 65 Vernon 63, in Borger

Dumas 67 Pampa 60, in Borger

Pampa 50 Hereford 45, in Borger

Pampa 59 Canyon 46, T

Borger 58 Pampa 54, H

Lubbock Monterey 49 Pampa 40, H

Pampa 77 Amarillo Caprock 73, H

Pampa 62 Amarillo Tascosa 46, H

Amarillo Palo Duro 53 Pampa 49, T

Amarillo 55 Pampa 25, T

Pampa 56 Amarillo Caprock 44, T

Pampa 53 Amarillo Tascosa 51, T

Pampa 55 Amarillo Palo Duro 51, H

Pampa 45 Amarillo 39, H

Pampa 60 Amarillo Palo Duro 39, TB-Canyon

Lubbock Monterey 52 Pampa 40, S-Canyon

1980-81, Garland Nichols, 22-13

Pampa 66 Lawton MacArthur (OK) 58, H

Pampa 67 Lawton MacArthur (OK) 59, H

Pampa 67 Hereford 52, H

Pampa 67 Plainview 57, H

Altus (OK) 52 Pampa 49, H

Clovis (NM) 76 Pampa 68, T

Pampa 72 Wichita Falls Hirschi 52, in Lawton

Lawton Eisenhower (OK) 48 Pampa 37, in Lawton

Dumas 62 Pampa 57, T

Borger 52 Pampa 44, H

Pampa 63 Hereford 45, T

Pampa 33 Borger 30, in Borger

Pampa 67 Vernon 61, in Borger

Perryton 62 Pampa 57, in Borger

Borger 67 Pampa 60, T

Pampa 60 Wichita Falls Hirschi 58, in Wichita Falls

Wichita Falls 42 Pampa 41, in Wichita Falls

Pampa 58 Lawton (OK) 53, in Wichita Falls

Pampa 70 Canyon 59, H

Lubbock Monterey 50 Pampa 42, T

Pampa 81 Oklahoma City Northwest Classen (OK) 60, H

Pampa 75 Oklahoma City Northwest Classen (OK) 62, H

Altus (OK) 55 Pampa 45, T

Pampa 54 Amarillo Caprock 50, T

Amarillo Tascosa 69 Pampa 64, T

Pampa 70 Amarillo Palo Duro 59, H

Pampa 70 Amarillo 44, H

Pampa 61 Dumas 51, H

Pampa 63 Amarillo Caprock 50, H

Pampa 49 Amarillo Tascosa 41, H

Amarillo Palo Duro 55 Pampa 51, T

Pampa 50 Amarillo 48, T

Pampa 64 Perryton 50, T

Pampa 53 Plainview 52, S-Canyon

El Paso Eastwood 62 Pampa 61, S-Midland

1981-82, Garland Nichols, 29-5

Pampa 76 Canyon 46, H

Pampa 105 Clovis (NM) 61, H

Plainview 63 Pampa 61, T

Pampa 84 Altus (OK) 49, H

Pampa 79 Borger 60, T

Pampa 69 Lawton MacArthur (OK) 60, In Lawton

Pampa 75 Lawton (OK) 56, in Lawton

Enid (OK) 71 Pampa 68, in Lawton

Pampa 70 Borger 59, H

Pampa 63 Portales (NM) 38, T

Carlsbad (NM) 70 Pampa 63, T

Pampa 85 Hereford 56, in Borger

Pampa 88 Dumas 75, in Borger

Pampa 52 Borger 51, in Borger

Pampa 78 Canyon 52, T

Pampa 75 Burkburnett 51, in Wichita Falls

Pampa 58 Wichita Falls 57, in Wichita Falls

Pampa 53 Wichita Falls Rider 45, in Wichita Falls

Pampa 57 Altus (OK) 38, T

Pampa 77 Lubbock Monterey 48, H

Pampa 102 Liberal (KS) 56, H

Pampa 77 Amarillo Caprock 54, H

Pampa 79 Amarillo Tascosa 72, H

Pampa 70 Amarillo Palo Duro 52, T

Pampa 60 Amarillo 57, T

Pampa 64 Amarillo Caprock 37, T

Amarillo Tascosa 67 Pampa 65, T

Pampa 72 Amarillo Palo Duro 55, H

Pampa 58 Amarillo 52, H

Pampa 71 Amarillo Tascosa 55, TB-Amarillo

Pampa 76 Plainview 49, S-Canyon

Pampa 51 Denton 35, S-Midland

Pampa 59 El Paso 51, S-Midland

San Antonio Churchill 76 Pampa 56, S-Austin

1982-83, Garland Nichols, 24-7

Pampa 49 Amarillo 40, T

Pampa 64 Amarillo Palo Duro 57, H

Pampa 48 Grand Prairie 44, in Fort Worth

Euless Trinity 52 Pampa 51, in Fort Worth

Richardson 70 Pampa 57, in Fort Worth

Pampa 93 Clovis (NM) 67, H

Pampa 42 Dallas White 41, in Lawton

Pampa 63 Wichita Falls Hirschi 62, in Lawton

Pampa 58 Putnam City (OK) 49, in Lawton

Pampa 73 Levelland 49, H

Pampa 62 Portales (NM) 47, H

Pampa 73 Fort Worth Eastern Hills 45, in Fort Worth

Pampa 76 Fort Worth Western Hills 52, in Fort Worth

Pampa 62 Fort Worth Paschal 60, in Fort Worth

Fort Worth Dunbar 80 Pampa 68, in Fort Worth

Pampa 65 Canyon 49, H

Pampa 48 Lubbock Estacado 47, T

Borger 72 Pampa 57, T

Pampa 93 Brownfield 60, H

Lubbock Dunbar 63 Pampa 61, T

Pampa 61 Dumas 42, T

Pampa 58 Levelland 47, T

Pampa 56 Canyon 53, T

Pampa 79 Lubbock Estacado 62, H

Borger 69 Pampa 68, H

Pampa 52 Brownfield 28, T

Pampa 70 Dumas 40, H

Pampa 65 Lubbock Dunbar 58, H

Pampa 79 Lamesa 65, S-Plainview

Pampa 59 Mansfield 46, S-Vernon

Borger 56 Pampa 49, S-Amarillo

1983-84, Garland Nichols, 25-7

Amarillo 60 Pampa 52, H

Pampa 56 Amarillo Palo Duro 51, T

Pampa 90 Hereford 56, H

Pampa 76 Las Cruces (NM) 38, in Roswell

Pampa 81 Roswell (NM) 64, in Roswell

Roswell Goddard (NM) 63 Pampa 62, in Roswell

Pampa 71 Clovis (NM) 67, T

Pampa 73 Dallas White 62, in Lawton

Enid (OK) 69 Pampa 64, in Lawton

Wichita Falls Hirschi 64 Pampa 58, in Lawton

Pampa 68 Levelland 48, T

Pampa 84 Abernathy 62, H

Pampa 75 Fort Worth Castleberry 33, in Fort Worth

Pampa 77 Waco Richfield 73, in Fort Worth

Pampa 64 Cleburne 49, in Fort Worth

Waxahachie 72 Pampa 64, in Fort Worth

Pampa 109 Canyon 80, T

Pampa 117 Lubbock Estacado 67, H

Pampa 60 Borger 52, H

Pampa 91 Brownfield 57, T

Pampa 56 Dumas 52, H

Pampa 62 Lubbock Dunbar 49, H

Pampa 95 Levelland 49, H

Pampa 84 Canyon 67, H

Pampa 68 Lubbock Estacado 54, T

Pampa 57 Borger 38, T

Pampa 99 Brownfield 39, H

Pampa 73 Dumas 46, T

Pampa 69 Lubbock Dunbar 57, T

Amarillo 69 Pampa 67, in Borger

Pampa 67 Andrews 44, S-Plainview

Wichita Falls Hirschi 72 Pampa 57, S-Elk City

1984-85, Garland Nichols, 20-9

Pampa 60 Amarillo Palo Duro 52, H

Amarillo 52 Pampa 43, T

Pampa 59 Hereford 57, H

Amarillo Palo Duro 60 Pampa 50, in Roswell

Pampa 63 Roswell JV (NM) 32, in Roswell

Pampa 51 Las Cruces (NM) 43, in Roswell

Pampa 42 Garden City (KS) 30, T

Choctaw (OK) 51 Pampa 48, in Lawton

Pampa 60 Lawton Eisenhower (OK) 44, in Lawton

Pampa 46 Lawton MacArthur (OK) 44, in Lawton

Pampa 55 Canadian 38, T

Pampa 59 Abernathy 43, T

Pampa 65 Levelland 54, H

Pampa 50 Fort Worth Nolan 48, in Fort Worth

Pampa 51 Mansfield 49, in Fort Worth

Everman 54 Pampa 42, in Fort Worth

Waxahachie 60 Pampa 54, in Fort Worth

Pampa 62 Lubbock Estacado 59, T

Borger 56 Pampa 44, T

Pampa 44 Amarillo 42, H

Pampa 69 Dumas 45, H

Lubbock Dunbar 59 Pampa 49, T

Pampa 70 Canyon 52, H

Pampa 49 Levelland 39, T

Pampa 45 Canyon 42, T

Pampa 61 Lubbock Estacado 54, H

Borger 61 Pampa 60, H

Pampa 55 Dumas 49, T

Pampa 63 Lubbock Dunbar 61, H

1985-86, Garland Nichols, 15-14

Pampa 65 Amarillo Palo Duro 54, H

Amarillo 60 Pampa 48, H

Pampa 64 Amarillo Palo Duro 60, T

Amarillo Caprock 64 Pampa 61, in Roswell

Pampa 54 Roswell Goddard (NM) 52, in Roswell

Pampa 64 Roswell (NM) 51, in Roswell

Pampa 65 Hereford 51, H

Pampa 71 Lawton Eisenhower (OK) 65, in Lawton

Wichita Falls Hirschi 72 Pampa 66, in Lawton

Enid (OK) 73 Pampa 63, in Lawton

Pampa 64 Trinidad (CO) 54, in Raton

Pampa 62 Centauri (CO) 39, in Raton

Garden City (KS) 47 Pampa 46, H

Pampa 47 Levelland 42, T

Pampa 56 Weatherford 49, in Fort Worth

Waxahachie 78 Pampa 59, in Fort Worth

Fort Worth Northside 48 Pampa 42, in Fort Worth

Lubbock Estacado 55 Pampa 50, H

Borger 49 Pampa 44, H

Amarillo 62 Pampa 49, T

Dumas 65 Pampa 55, T

Pampa 71 Lubbock Dunbar 56, H

Pampa 75 Canyon 48, T

Pampa 48 Levelland 46, H

Canyon 56 Pampa 50, H

Lubbock Estacado 64 Pampa 54, T

Pampa 53 Borger 52, T

Pampa 60 Dumas 47, H

Lubbock Dunbar 60 Pampa 57, T

1986-87, Robert Hale, 9-21

Amarillo Palo Duro 72 Pampa 65, T

Amarillo 76 Pampa 47, T

Pampa 60 Amarillo Caprock 55, H

Pampa 80 Big Spring 77, in Pampa

Amarillo Palo Duro 69 Pampa 46, in Pampa

Pampa 53 Morton 49, in Pampa

Amarillo Tascosa 50 Pampa 47, H

Lawton MacArthur (OK) 62 Pampa 50, in Lawton

Pampa defeated Lawton Eisenhower (OK), in Lawton

Lawton (OK) 52 Pampa 46, in Lawton

Sanford Fritch 53 Pampa 52, H

Amarillo Tascosa 79 Pampa 37, T

Canyon 61 Pampa 41, T

Lubbock Estacado 69 Pampa 59, T

Fort Worth Nolan Catholic 51 Pampa 47, in Fort Worth

Cleburne 63 Pampa 46, in Fort Worth

Pampa 45 Hereford 43, H

Pampa 38 Lubbock Dunbar 24, H

Wolfforth Frenship 43 Pampa 41, T

Pampa 49 Dumas 39, H

Borger 65 Pampa 53, H

Levelland 64 Pampa 34, T

Lubbock Estacado 87 Pampa 85, H

Hereford 61 Pampa 41, T

Pampa 35 Canyon 34, H

Pampa 69 Wolfforth Frenship 52, H

Dumas 43 Pampa 34, T

Lubbock Dunbar 60 Pampa 55, T

Borger 88 Pampa 67, T

Levelland 53 Pampa 41, H

1987-88, Robert Hale, 18-13

Pampa 53 Amarillo Palo Duro 51, H

Amarillo 52 Pampa 47, H

Pampa 63 Amarillo Caprock 51, T

Pampa 60 Perryton 49, in Pampa

Pampa 57 Amarillo Caprock 43, in Pampa

Amarillo Tascosa 71 Pampa 53, in Pampa

Amarillo Tascosa 68 Pampa 60, T

Pampa 68 Perryton 53, H

Pampa 77 Sanford Fritch 68, T

Lawton (OK) 57 Pampa 54, in Lawton

Pampa 69 Lawton Eisenhower (OK) 52, in Lawton

Pampa 61 Lawton MacArthur (OK) 40, in Lawton

Pampa 66 Canyon 52, H

Pampa 66 Lubbock Estacado 52, H

Fort Worth Trinity Valley 40 Pampa 35, in Fort Worth

Pampa 59 Fort Worth Diamond Hill Jarvis 38, in Fort Worth

Fort Worth Northside 65 Pampa 60, in Fort Worth

Hereford 66 Pampa 53, T

Pampa 62 Lubbock Dunbar 48, T

Pampa 87 Wolfforth Frenship 71, H

Pampa 37 Dumas 34, T

Levelland 53 Pampa 46, H

Borger 55 Pampa 51, T

Lubbock Estacado 58 Pampa 55, T

Pampa 74 Hereford 56, H

Canyon 56 Pampa 54, T

Pampa 68 Wolfforth Frenship 63, T

Pampa 63 Dumas 53, H

Pampa 92 Lubbock Dunbar 71, H

Borger 67 Pampa 58, H

Levelland 52 Pampa 39, T

1988-89, Robert Hale, 22-9

Pampa 78 Dalhart 44, T

Pampa 79 Amarillo River Road 57, H

Amarillo 70 Pampa 60, T

Pampa 90 Russell (KS) 44, in Hays City

Abilene (KS) 74 Pampa 52, in Hays City

Pampa 55 Great Bend (KS) 42, in Hays City

Pampa 57 Canyon Randall 55, T

Pampa 77 Lawton Eisenhower (OK) 53, in Lawton

Pampa defeated Oklahoma City Star Spencer (OK), in Lawton

Oklahoma City Millwood (OK) 85 Pampa 67, in Lawton

Pampa 89 Dalhart 52, H

Pampa 69 Lubbock Estacado 63, T

Pampa 70 Hereford 54, H

Pampa 62 Azle 49, in Fort Worth

Pampa 56 Cleburne 51, in Fort Worth

Andrews 62 Pampa 52, in Fort Worth

Pampa 74 Borger 71, in Fort Worth

Pampa 77 Lubbock Dunbar 68, H

Pampa 70 Wolfforth Frenship 58, T

Pampa 77 Dumas 62, H

Levelland 59 Pampa 53, T

Borger 73 Pampa 70, H

Pampa 58 Lubbock Estacado 55, H

Pampa 49 Hereford 45, T

Pampa 60 Canyon Randall 59, H

Pampa 67 Wolfforth Frenship 59, H

Pampa 69 Dumas 60, T

Pampa 72 Lubbock Dunbar 56, T

Borger 70 Pampa 64, T

Pampa 77 Levelland 52, H

Andrews 69 Pampa 44, S-Lubbock

1989-90, Robert Hale, 26-6

Pampa 88 Dalhart 48, H

Pampa 86 Perryton 60, H

Pampa 74 Amarillo 66, H

Manhattan (KS) 64 Pampa 61, in Hays City

Pampa 67 Hays Thomas More Prep (KS) in Hays City

Pampa 72 Hays City (KS) 69, in Hays City

Pampa 96 Canyon Randall 44, H

Lawton MacArthur (OK) 62 Pampa 46, in Lawton

Pampa 68 Lawton (OK) 55, in Lawton

Wichita Falls Hirschi 84 Pampa 68, in Lawton

Pampa 61 Amarillo Caprock 45, H

Pampa 72 Lubbock Estacado 52, H

Pampa 53 Hereford 45, T

Pampa 91 Keller 46, in Fort Worth

Pampa 66 Fort Worth Brewer 62, in Fort Worth

Pampa 64 Everman 56, in Fort Worth

Burkburnett 75 Pampa 70, in Fort Worth

Pampa 73 Lubbock Dunbar 50, T

Pamp 65 Wolfforth Frenship 60, H

Pampa 71 Dumas 49, T

Pampa 59 Levelland 53, H

Pampa 76 Borger 43, T

Pampa 90 Lubbock Estacado 69, T

Pampa 105 Hereford 62, H

Pampa 65 Canyon Randall 42, T

Pampa 80 Wolfforth Frenship 67, T

Pampa 109 Dumas 78, H

Pampa 109 Lubbock Dunbar 59, H

Pampa 75 Borger 49, H

Levelland 54 Pampa 43, T

Pampa 62 Snyder 50, S-Plainview

Fort Worth Brewer 52 Pampa 50, S-Snyder

1990-91, Robert Hale, 34-4

Pampa 72 Amarillo Tascosa 71, H

Pampa 67 Dalhart 55, T

Pampa 101 Perryton 57, T

Pampa 112 Dalhart 43, H

Pampa 52 Amarillo 40, T

Pampa 98 Great Bend (KS) 52, in Hays City

Pampa 92 Liberal (KS) 80, in Hays City

Pampa 93 Hays City (KS) 71, in Hays City

Pampa 95 Plainview 72, H

Pampa 83 Liberal (KS) 81, H

Pampa defeated Del Valle, in New Braunfels

Pleasanton 70 Pampa 66, in New Braunfels

Pampa 97 New Brainfels Canyon 71, in New Braunfels

Pampa 65 Pflugerville 61, in New Braunfels

Pampa 102 Del Valle 94, in New Braunfels

Amarillo Tascosa 67 Pampa 59, T

Pampa 78 Dodge City (KS) 54, H

Pampa 79 Fort Worth Christian 56, in Fort Worth

Pampa 87 Crowley 75, in Fort Worth

Pampa 64 Cleburne 55, in Fort Worth

Burkburnett 67 Pampa 52, in Fort Worth

Pampa 69 Levelland 49, in Canyon

Pampa 78 Hereford 49, T

Pampa 95 Canyon Randall 61, T

Pampa 92 Borger 58, H

Pampa 91 Amarillo Caprock 84, H

Pampa 88 Dumas 40, T

Pampa 108 Hereford 56, H

Pampa 89 Canyon Randall 69, H

Pampa 70 Borger 55, T

Pampa 76 Amarillo Caprock 69, T

Pampa 126 Dumas 66, H

Pampa 85 Lubbock Monterey 75, in Canyon

Pampa 56 Levelland 42, S-Canyon

Pampa 58 Sweetwater 53, S-Plainview

Pampa 80 Burkburnett 66, S-Lubbock

Pampa 74 Lamesa 64, S-Portales

San Antonio Alamo Heights 80 Pampa 77, S-Austin

1991-92, Robert Hale, 33-3

Pampa 93 Amarillo Palo Duro 72, T

Pampa 75 Amarillo Tascosa 56, H

Pampa 75 Canton 60, H

Pampa 62 Levelland 37, T

Pampa 76 Plainview 61, T

Pampa 66 Kearney (NE) 57, in Hays City

Pampa 77 Colby (KS) 43, in Hays City

Pampa 76 Manhattan (KS) 54, in Hays

Pampa 66 Oklahoma City Douglass (OK) 65, in Edmond

Pampa 70 Liberal (KS) 59, in Edmond

Pampa 77 Edmond (OK) 70, in Edmond

Pampa 62 Amarillo 58, H

Dodge City (KS) 62 Pampa 61, T

Pampa 87 Fort Worth Polytechnic 64, in Fort Worth

Pampa 76 Fort Worth Western Hills 68, in Fort Worth

Pampa 78 Everman 67, in Fort Worth

Pampa 76 Cleburne 71, in Fort Worth

Pampa 59 Garden City (KS) 58, H

Liberal (KS) 67 Pampa 65, T

Pampa 65 Levelland 58, H

Pampa 91 Hereford 48, H

Pampa 94 Canyon Randall 69, H

Pampa 87 Borger 57, T

Pampa 88 Amarillo Caprock 64, T

Pampa 91 Dumas 66, H

Pampa 86 Hereford 60, T

Pampa 111 Canyon Randall 59, T

Pampa 78 Borger 45, H

Pampa 90 Amarillo Caprock 68, H

Pampa 105 Dumas 64, T

Pampa 86 Lubbock Monterey 71, in Canyon

Pampa 77 Lubbock Estacado 64, S-Canyon

Pampa 70 Sweetwater 57, S-Plainview

Pampa 86 Brownwood 59, S-Wichita Falls

Pampa 73 Everman 68, S-Abilene

Georgetown 65 Pampa 64, S-Austin

1992-93, Robert Hale, 26-6

Pampa 75 Amarillo 43, H

Pampa defeated Burkburnett, in Wichita Falls

Pampa 43 Lubbock Monterey 41, in Wichita Falls

Pampa 105 Wichita Falls Rider 73, in Wichita Falls

Wichita Falls 54 Pampa 49, in Wichita Falls

Pampa 90 Amarillo Palo Duro 63, H

Pampa 58 Liberal (KS) 50, H

Oklahoma City Marshall (OK) 76 Pampa 70, in Lawton

Pampa 60 Wichita Falls Hirschi 40, in Lawton

Wichita Falls Rider 89 Pampa 82, in Lawton

Pampa 59 Amarillo 34, T

Pampa 69 Garden City (KS) 63, T

Pampa 112 Azle 39, in Fort Worth

Pampa 75 Fort Worth Arlington Heights 52, in Fort Worth

Pampa 109 Waxahachie 54, in Fort Worth

Pampa 70 New Albany Daniel (MS) 65, in Fort Worth

Liberal (KS) 60 Pampa 55, T

Pampa 83 Levelland 64, H

Pampa 87 Dumas 53, H

Amarillo Caprock 59 Pampa 56, T

Pampa 79 Hereford 46, H

Pampa 73 Canyon Randall 62, T

Pampa 64 Borger 63, H

Pampa 71 Dumas 35, T

Pampa 79 Amarillo Caprock 73, H

Pampa 84 Hereford 51, T

Pampa 56 Canyon Randall 45, H

Pampa 67 Borger 49, T

Pampa 83 Lubbock Estacado 75, S-Canyon

Pampa 68 Sweetwater 57, S-Lubbock

Pampa 69 Fort Worth Eastern Hills 53, S-Wichita Falls

Plainview 75 Pampa 55, S-Portales

1993-94, Robert Hale, 26-9

Amarillo Palo Duro 57 Pampa 54, H

Pampa 60 Amarillo Tascosa 53, T

Unknown win, in Wichita Falls

Amarillo Tascosa 59 Pampa 53, in Wichita Falls

Unknown win, in Wichita Falls

Amarillo Tascosa 56 Pampa 48, in Wichita Falls

Amarillo Palo Duro 56 Pampa 55, T

Pampa 72 Abernathy 45, in Plainview

Pampa 74 Lubbock Estacado 58, in Plainview

Pampa 49 Plainview 48, in Plainview

Perryton 80 Pampa 77, T

Pampa 47 Canyon 42, T

Pampa 58 Garden City (KS) 41, H

Amarillo 51 Pampa 50, T

Pampa 66 Fort Worth Brewer 41, in Fort Worth

Pampa 67 Burkburnett 53, in Fort Worth

Austin Anderson 61 Pampa 58, in Fort Worth

Pampa 56 Everman 45, in Fort Worth

Pampa 54 Amarillo 44, H

Levelland 69 Pampa 48, T

Pampa 71 Childress 55, in Clarendon

Pampa 94 Dumas 38, T

Pampa 84 Amarillo Caprock 65, H

Pampa 84 Hereford 65, T

Pampa 80 Canyon Randall 47, H

Pampa 76 Borger 52, T

Pampa 90 Dumas 49, H

Pampa 98 Amarillo Caprock 64, T

Pampa 107 Hereford 48, H

Pampa 59 Canyon Randall 40, T

Pampa 73 Borger 56, H

Pampa 86 Dimmitt 62, in Amarillo

Pampa 52 Levelland 50, S-Amarillo

Pampa 84 Big Spring 66, S-Wolfforth

Wichita Falls 71 Pampa 69, S-Lubbock

1994-95, Robert Hale, 26-8

Pampa 82 Abilene 59, in Levelland

Pampa 75 Midland Lee 55, in Levelland

Pampa 66 Amarillo Palo Duro 63, H

Pampa 88 Wichita Falls Rider 42, in Wichita Falls

Pampa 60 Wichita Falls 52, in Wichita Falls

Pampa 100 Burkburnett 98, in Wichita Falls

Amarillo Palo Duro 78 Pampa 76, T

Pampa 95 Lockney 45, in Plainview

Lubbock Estacado 75 Pampa 61, in Plainview

Pampa 68 Andrews 52, in Plainview

Pampa 75 Perryton 52, H

Pampa 90 Childress 63, H

Amarillo Tascosa 70 Pampa 51, T

Pampa 76 Amarillo 55, H

Pampa 75 Dimmitt 50, H

Pampa 80 Fort Worth Arlington Heights 51, in Fort Worth

Pampa 61 Cleburne 35, in Fort Worth

Justin Northwest 72 Pampa 65, in Fort Worth

Everman 53 Pampa 52, in Fort Worth

Pampa 72 Canyon Randall 54, H

Canyon 66 Pampa 55, T

Pampa 91 Dumas 44, H

Pampa 69 Borger 51, T

Pampa 106 Amarillo Caprock 44, H

Pampa 82 Hereford 57, H

Pampa 82 Canyon Randall 61, T

Pampa 90 Canyon 81, H

Pampa 98 Dumas 63, T

Pampa 86 Borger 58, H

Pampa 84 Amarillo Caprock 73, T

Hereford 68 Pampa 67, T

Pampa 77 Seminole 60, in Plainview

Pampa 67 El Paso Parkland 59, S-Seminole

Burkburnett 51 Pampa 47, S-Wolfforth

1995-96, Robert Hale, 33-3

Pampa 56 Midland Lee 51, in Levelland

Pampa 101 Abilene 66, in Levelland

Pampa 77 Amarillo Palo Duro 61, T

Pampa 98 Wichita Falls Hirschi 89, in Wichita Falls

South Garland 79 Pampa 59, in Wichita Falls

Pampa 56 Lubbock Monterey 55, in Wichita Falls

Pampa 64 Amarillo Palo Duro 49, H

Pampa 55 Amarillo Tascosa 49, T

Pampa 65 Lawton (OK) 61, in Lawton

Pampa 62 Lawton MacArthur (OK) 53, in Lawton

Pampa 56 Lawton Eisenhower (OK) 53, in Lawton

Amarillo Tascosa 57 Pampa 55, H

Pampa 64 Amarillo 55, T

Pampa 75 Granbury 45, in Fort Worth

Pampa 79 Fort Worth Polytechnic 66, in Fort Worth

Everman 72 Pampa 60, in Fort Worth

Pampa 85 Burkburnett 79, in Fort Worth

Pampa 92 Canyon Randall 55, T

Pampa 79 Canyon 41, H

Pampa 94 Dumas 64, T

Pampa 87 Borger 47, H

Pampa 77 Amarillo Caprock 57, T

Pampa 72 Hereford 63, T

Pampa 76 Childress 47, H

Pampa 85 Canyon Randall 58, H

Pampa 50 Canyon 34, T

Pampa 111 Dumas 42, H

Pampa 100 Borger 63, T

Pampa 103 Amarillo Caprock 64, H

Pampa 74 Hereford 61, H

Pampa 69 Lubbock Monterey 51, in Canyon

Pampa 79 El Paso Parkland 48, S-Seminole

Pampa 62 Sweetwater 58, S-Lubbock

Pampa 67 Wolfforth Frenship 55, S-Plainview

Pampa 63 Round Rock McNeil 59, S-Austin

Pampa 82 Dallas Madison 68, SC-Austin

1996-97, Robert Hale, 13-18

Pampa 58 Denison 45, in Dallas

Clovis (NM) 40 Pampa 34, H

Amarillo 62 Pampa 51, H

Elk City (OK) 64 Pampa 50, T

Red Oak 69 Pampa 65, in Wichita Falls

Wichita Falls Rider 63 Pampa 32, in Wichita Falls

Pampa 76 Azle 61, in Wichita Falls

Amarillo Palo Duro 68 Pampa 65, T

Liberal (KS) 53 Pampa 51, H

El Paso Austin 52 Pampa 45, in Big Spring

Pampa 75 Midland JV 49, in Big Spring

Pampa 69 Big Spring 67, in Big Spring

Pampa 73 El Paso Austin 63, in Big Spring

Snyder 50 Pampa 46, in Big Spring

Pampa 66 Borger 53, T

Amarillo Palo Duro 63 Pampa 54, H

Pampa 61 Fort Worth Boswell 52, in Fort Worth

Cleburne 65 Pampa 43, in Fort Worth

Everman 69 Pampa 50, in Fort Worth

Hereford 53 Pampa 50, H

Canyon Randall 50 Pampa 46, T

Canyon 44 Pampa 41, H

Pampa 68 Dumas 41, H

Pampa 51 Amarillo Caprock 38, T

Pampa 81 Borger 64, H

Pampa 63 Elk City (OK) 60, H

Hereford 72 Pampa 59, T

Canyon Randall 78 Pampa 63, H

Canyon 58 Pampa 47, T

Pampa 79 Dumas 60, T

Pampa 55 Amarillo Caprock 51, H

1997-98, Robert Hale, 10-20

Pampa 53 Sanford Fritch 35, H

Clovis (NM) 57 Pampa 52, T

Pampa 45 Stinnett West Texas 42, T

Pampa 50 Red Oak 49, in Pampa

Austin Westlake 66 Pampa 51, in Pampa

Plainview 60 Pampa 37, in Pampa

Garden City (KS) 58 Pampa 53, T

Liberal (KS) 65 Pampa 40, T

Amarillo 82 Pampa 43, T

Denver City 66 Pampa 39, in Seminole

Dimmitt 48 Pampa 43, in Seminole

Pampa 50 Clint 44, in Seminole

Pampa 58 Borger 54, H

Amarillo Palo Duro 52 Pampa 42, H

Fort Worth Western Hills 65 Pampa 49, in Fort Worth

Pampa 50 Azle 38, in Fort Worth

Pampa 59 Fort Worth Eastern Hills 46, in Fort Worth

Justin Northwest 51 Pampa 50, in Fort Worth

Hereford 46 Pampa 43, T

Canyon Randall 45 Pampa 44, H

Canyon 51 Pampa 47, T

Dumas 62 Pampa 48, T

Amarillo Caprock 55 Pampa 48, H

Borger 57 Pampa 34, T

Pampa 61 Liberal (KS) 52, H

Hereford 59 Pampa 43, H

Canyon Randall 76 Pampa 56, T

Pampa 59 Canyon 52, H

Pampa 77 Dumas 48, H

Amarillo Caprock 50 Pampa 41, T

1998-99, Robert Hale, 12-17

Canyon 53 Pampa 52, T

Pampa 55 Clovis (NM) 48, H

Pampa 80 Sanford Fritch 38, H

Burkburnett 71 Pampa 62, in Wichita Falls

Pampa 59 Azle 37, in Wichita Falls

Pampa 79 Wichita Falls 76, in Wichita Falls

Wichita Falls Hirschi 57 Pampa 42, in Wichita Falls

Garden City (KS) 61 Pampa 44, in Liberal

Liberal (KS) 57 Pampa 43, in Liberal

Pampa 57 Amarillo River Road 45, T

Snyder 61 Pampa 58, in Seminole

Pampa 52 Clint 49, in Seminole

Dimmitt 71 Pampa 57, in Seminole

Pampa 58 Clinton (OK) 40, in Elk City

Pampa 62 Elk City (OK) 59, in Elk City

Waxahachie 70 Pampa 50, in Fort Worth

Everman 55 Pampa 53, in Fort Worth

Canyon Randall 77 Pampa 51, H

Pampa 51 Childress 47, H

Hereford 47 Pampa 44, H

Amarillo Palo Duro 56 Pampa 42, H

Borger 44 Pampa 40, T

Amarillo Caprock 65 Pampa 51, T

Pampa 70 Dumas 61, H

Hereford 59 Pampa 52, T

Amarillo Palo Duro 67 Pampa 42, T

Pampa 71 Borger 68, H

Amarillo Caprock 56 Pampa 46, H

Pampa 74 Dumas 63, T

99-2000, Jerry Schaeffer, 10-18

Canyon 64 Pampa 47, H

Plainview 64 Pampa 47, in Pampa

Amarillo 55 Pampa 46, in Pampa

Pampa 68 Lubbock Cooper 45, in Wolfforth

Wolfforth Frenship 92 Pampa 58, in Wolfforth

Seminole 74 Pampa 64, in Wolfforth

Pampa 89 Amarillo River Road 40, H

Pampa 56 Vernon 46, in Vernon

Pampa 58 Iowa Park 53, in Vernon

Graham 70 Pampa 66, in Vernon

Pampa 64 Clinton (OK) 51, in Elk City

Pampa 53 Elk City (OK) 49, in Elk City

Amarillo 71 Pampa 46, T

Coppell 82 Pampa 51, in Fort Worth

Fort Worth Southwest 100 Pampa 64, in Fort Worth

Canyon Randall 51 Pampa 48, T

Pampa 56 Childress 54, T

Pampa 49 Lubbock Estacado 44, H

Hereford 81 Pampa 38, T

Amarillo Palo Duro 53 Pampa 30, T

Pampa 48 Borger 45, H

Amarillo Caprock 34 Pampa 29, H

Pampa 49 Dumas 39, T

Hereford 65 Pampa 39, H

Amarillo Palo Duro 43 Pampa 36, H

Borger 64 Pampa 58, T

Amarillo Caprock 59 Pampa 55, T

Dumas 56 Pampa 52, H

2000-01, Jerry Schaeffer, 19-15

Seminole 71 Pampa 70, in Plainview

Pampa 73 Amarillo Tascosa 61, T

Wolfforth Frenship 56 Pampa 36, T

Pampa 70 Amarillo Tascosa 51, H

El Paso Bel Air 64 Pampa 39, in Amarillo

Pampa 58 Borger 53, in Amarillo

Amarillo 50 Pampa 49, in Amarillo

Pampa 66 Borger 51, in Amarillo

Pampa 65 El Paso Andress 54, in Amarillo

Pampa 71 Perryton 62, H

Pampa 73 Vernon 55, in Vernon

Pampa 59 Sherman 43, in Vernon

Graham 64 Pampa 51, in Vernon

Pampa 82 Clarendon 61, H

Odessa 86 Pampa 56, T

Pampa 66 Dumas 52, T

Muleshoe 65 Pampa 56, in Lubbock

Pampa 67 Stephenville 52, in Lubbock

Pampa 77 Levelland 74, in Lubbock

Pampa 44 El Paso Bowie 36, in Lubbock

Pampa 84 Lubbock Coronado 75, in Lubbock

Amarillo Caprock 62 Pampa 45, H

Canyon 55 Pampa 39, T

Canyon Randall 68 Pampa 38, H

Pampa 64 Borger 59, T

Pampa 71 Amarillo Palo Duro 64, T

Hereford 73 Pampa 43, H

Pampa 79 Dumas 66, H

Pampa 60 Amarillo Caprock 45, T

Canyon 54 Pampa 51, H

Canyon Randall 55 Pampa 37, T

Pampa 44 Borger 43, H

Amarillo Palo Duro 66 Pampa 60, H

Hereford 70 Pampa 47, T

2001-02, Jerry Schaeffer, 17-16

Amarillo 55 Pampa 46, T

Amarillo Tascosa 55 Pampa 36, H

Pampa 64 Wolfforth Frenship 47, H

Amarillo Tascosa 64 Pampa 42, T

Pampa 63 Amarillo Tascosa 45, in Amarillo

Pampa 40 Amarillo Caprock 24, in Amarillo

Pampa 69 Lubbock Trinity Christian 59, in Amarillo

Amarillo Tascosa 57 Pampa 46, in Amarillo

El Paso Bel Air 50 Pampa 44, in Amarillo

Pampa 54 Perryton 35, T

Iowa Park 47 Pampa 43, in Vernon

Pampa 54 Graham 58, in Vernon

Pampa 53 Childress 28, in Vernon

Pampa 72 Clarendon 38, H

Dumas 72 Pampa 71, H

El Paso Montwood 42 Pampa 40, in Lubbock

Pampa 49 Seminole 40, in Lubbock

Pampa 48 Shallowater 37, in Lubbock

Pampa 54 El Paso Coronado 52, in Lubbock

Levelland 53 Pampa 47, in Lubbock

Pampa 55 Amarillo Caprock 37, T

Canyon 57 Pampa 43, H

Canyon Randall 54 Pampa 48, T

Pampa 66 Borger 49, H

Pampa 71 Amarillo Palo Duro 62, H

Hereford 41 Pampa 38, T

Pampa 67 Dumas 45, T

Pampa 61 Amarillo Caprock 53, H

Canyon 47 Pampa 43, T

Pampa 70 Canyon Randall 65, H

Pampa 62 Borger 57, T

Amarillo Palo Duro 64 Pampa 50, T

Hereford 54 Pampa 49, H

2002-03, Jerry Schaeffer, 18-16

Amarillo 67 Pampa 49, H

Lubbock Estacado 74 Pampa 35, in Canyon

Amarillo Tascosa 65 Pampa 57, H

Wolfforth Frenship 80 Pampa 58, T

Pampa 56 Borger 26, T

Amarillo 57 Pampa 43, in Amarillo

Unknown loss, in Amarillo

Amarillo Tascosa 51 Pampa 49, in Amarillo

Lubbock Trinity Christian 67 Pampa 61, in Amarillo

Pampa defeated Perryton, H

Pampa 85 Burkburnett 76, in Canyon

Canyon 51 Pampa 40, in Canyon

Pampa 54 Canyon Randall 51, in Canyon

Lubbock Coronado 52 Pampa 43, in Canyon

Pampa 80 Dimmitt 61, T

Pampa 59 Hereford 51, H

Pampa 60 Dimmitt 47, in Lubbock

Humble 55 Pampa 53, in Lubbock

Abernathy 56 Pampa 51, in Lubbock

Amarillo Palo Duro 100 Pampa 70, H

Pampa 60 Dumas 54, T

Pampa 71 Amarillo Caprock 46, H

Pampa 55 Canyon Randall 51, H

Pampa 71 Plainview 55, T

Hereford 59 Pampa 55, H

Amarillo Palo Duro 87 Pampa 62, T

Pampa 62 Dumas 38, H

Pampa 37 Amarillo Caprock 36, T

Pampa 50 Canyon Randall 44, T

Pampa 58 Plainview 57, H

Pampa 47 Perryton 38, H

Pampa 74 Levelland 73, S-Plainview

Pampa 73 El Paso Parkland 60, S-Odessa

Wolfforth Frenship 49 Pampa 40, S-Canyon

2003-04, Jeff Reed, 13-18

Amarillo 67 Pampa 37, T

Lubbock Estacado 65 Pampa 35, in Canyon

Pampa 69 Borger 36, H

Amarillo Tascosa 70 Pampa 61, in Amarillo

Unknown loss, in Amarillo

Dimmitt 52 Pampa 50, in Amarillo

Pampa 55 El Paso 43, in Amarillo

Pampa 63 Perryton 51, T

Amarillo 65 Pampa 25, in Canyon

Hobbs (NM) 79 Pampa 77, in Canyon

Canyon Randall 50 Pampa 32, in Canyon

Lubbock Coronado 55 Pampa 48, in Canyon

Pampa 66 Dimmitt 52, T

Pampa 45 Hereford 35, H

Clovis (NM) 56 Pampa 44, H

Lubbock Coronado 60 Pampa 43, in Lubbock

Lubbock Estacado 70 Pampa 35, in Lubbock

Unknown loss, in Lubbock

Amarillo Palo Duro 72 Pampa 53, T

Pampa 47 Dumas 42, H

Amarillo Caprock 56 Pampa 51, T

Pampa 54 Canyon Randall 53, T

Pampa 65 Plainview 53, H

Pampa 51 Hereford 40, T

Amarillo Palo Duro 90 Pampa 70, H

Dumas 53 Pampa 51, T

Pampa 60 Amarillo Caprock 49, H

Pampa 79 Canyon Randall 61, H

Pampa 63 Plainview 59, T

Pampa 67 Plainview 55, TB-Canyon

Andrews 61 Pampa 60, S-Plainview

2004-05, Jeff Reed, 17-13

Amarillo 78 Pampa 44, H

Pampa 71 Canyon 64, H

Pampa 46 Borger 44, T

Amarillo Tascosa 67 Pampa 56, in Amarillo

Unknown loss, in Amarillo

Pampa 60 Lubbock Trinity Christian 54, in Amarillo

Pampa 74 Amarillo Caprock 55, in Amarillo

Pampa 64 Perryton 39, H

Hobbs (NM) 74 Pampa 62, in Canyon

Pampa 48 Canyon 46, in Canyon

Pampa 51 Canyon Randall 48, in Canyon

Pampa 60 Amarillo Tascosa 54, H

Pampa 68 Amarillo Trinity Fellowship 54, T

Pampa 67 Borger 43, H

Clovis (NM) 60 Pampa 53, T

Pampa 65 Plainview 62, H

Pampa 48 Abilene Cooper 37, in Clovis

Clovis (NM) 63 Pampa 52, in Clovis

Albuquerque Valley (NM) 56 Pampa 47, in Clovis

Plainview 64 Pampa 52, T

Pampa 60 Canyon Randall 52, H

Amarillo Caprock 56 Pampa 53, H

Pampa 60 Dumas 43, T

Amarillo Caprock 56 Pampa 53, H

Pampa 60 Dumas 43, T

Amarillo Palo Duro 75 Pampa 55, T

Pampa 71 Hereford 51, H

Pampa 53 Canyon Randall 51, T

Amarillo Caprock 50 Pampa 41, T

Pampa 77 Dumas 58, H

Amarillo Palo Duro 96 Pampa 50, H

Hereford 60 Pampa 59, T

2005-06, Dustin Miller, 25-7

Pampa 73 Amarillo 55, T

Pampa 45 Canyon 43, H

Pampa 71 Borger 60, H

Pampa 84 Austin Can Academy 63, in Pampa

Pampa 82 Dallas Can Academy 71, in Pampa

Pampa 74 Borger 55, in Pampa

Pampa 76 Perryton 49, T

Abilene Cooper 47 Pampa 44, in Canyon

Pampa 62 El Paso Parkland 47, in Canyon

Lubbock Trinity Christian 80 Pampa 71, in Canyon

Pampa 76 Amarillo Tascosa 63, T

Pampa 54 Borger 45, T

Pampa 57 Lubbock Estacado 56, H

Plainview 77 Pampa 54, T

Pampa 67 Santa Fe St Michaels (NM) 55, in Clovis

Pampa 75 Abilene Cooper 58, in Clovis

Clovis (NM) 89 Pampa 88, in Clovis

Pampa 63 Amarillo 51, H

Pampa 66 Plainview 63, H

Pampa 61 Canyon Randall 60, T

Pampa 57 Amarillo Caprock 54, T

Pampa 55 Dumas 49, H

Amarillo Palo Duro 75 Pampa 61, H

Pampa 58 Hereford 55, T

Pampa 75 Canyon Randall 61, H

Pampa 66 Amarillo Caprock 52, H

Pampa 59 Dumas 48, T

Amarillo Palo Duro 81 Pampa 66, T

Pampa 64 Hereford 56, H

Pampa 85 Wolfforth Frenship 64, S-Plainview

Pampa 89 El Paso Ysleta 60, S-Seminole

Lubbock Estacado 64 Pampa 47, S-Canyon

2006-07, Dustin Miller, 7-23

Amarillo 73 Pampa 60, H

Canyon 60 Pampa 51, H

Borger 49 Pampa 47, T

Pampa defeated San Antonio Cornerstone Christian, in Pampa

Pampa defeated Amarillo Tascosa JV, in Pampa

Amarillo Tascosa 76 Pampa 64, in Pampa

Perryton 62 Pampa 60, H

Lubbock Trinity Christian 65 Pampa 52, in Canyon

Borger 65 Pampa 58, in Canyon

Canyon defeated Pampa, in Canyon

Pampa 64 Amarillo Tascosa 61, H

South Garland 72 Pampa 38, in Garland

Sachse 55 Pampa 39, in Garland

Borger 69 Pampa 66, H

Lubbock Estacado defeated Pampa, H

Clovis (NM) 98 Pampa 61, in Clovis

Santa Fe (NM) 67 Pampa 45, in Clovis

Santa Fe St Michaels (NM) 66 Pampa 50, in Clovis

Amarillo Tascosa 72 Pampa 54, T

Plainview 76 Pampa 62, T

Amarillo Palo Duro 98 Pampa 61, H

Hereford 71 Pampa 65, T

Canyon Randall 72 Pampa 50, H

Pampa 68 Dumas 54, T

Amarillo Caprock 83 Pampa 71, H

Amarillo Palo Duro 96 Pampa 52, T

Pampa 87 Hereford 64, H

Canyon Randall 79 Pampa 61, T

Pampa 68 Dumas 54, H

Pampa 70 Amarillo Caprock 63, T

2007-08, Dustin Miller, 12-18

Pampa 71 Amarillo 67, T

Pampa 64 Canyon 55, T

Pampa 53 Borger 49, H

Pampa 90 Alvarado 66, in Pampa

Lubbock Estacado 73 Pampa 56, in Pampa

Pampa 73 El Paso Bowie 43, in Pampa

Pampa 67 Perryton 58, T

Plainview 56 Pampa 54, in Wolfforth

Pampa 71 Vernon 39, in Wolfforth

Pampa 53 Borger 49, in Wolfforth

Pampa 62 Amarillo Tascosa 59, T

Sachse 59 Pampa 58, in Garland

Argyle Liberty Christian 66 Pampa 56, in Garland

Borger 61 Pampa 57, T

Plainview 72 Pampa 57, H

Lubbock Monterey 67 Pampa 51, in Lubbock

Odessa 73 Odessa 63, in Lubbock

Wichita Falls Rider 73 Pampa 63, in Lubbock

Plainview 78 Pampa 60, T

Amarillo Tascosa 60 Pampa 59, H

Amarillo Palo Duro 104 Pampa 44, T

Hereford 60 Pampa 58, H

Canyon Randall 82 Pampa 44, T

Pampa 70 Dumas 61, H

Pampa 78 Amarillo Caprock 66, T

Amarillo Palo Duro 88 Pampa 54 H

Hereford 47 Pampa 44, T

Canyon Randall 64 Pampa 52, H

Pampa 67 Dumas 64, T

Amarillo Caprock 69 Pampa 66, H

2008-09, Dustin Miller, 17-13

Amarillo 65 Pampa 51, H

Wolfforth Frenship 62 Pampa 51, T

Pampa 56 Borger 45, T

Pampa 60 Canutillo 58, in Pampa

Lubbock Estacado 72 Pampa 57, in Pampa

Pampa 67 Lawton (OK) 61, in Pampa

Pampa 62 Perryton 46, H

Pampa 55 Lubbock Trinity Christian 54, in Canyon

Canyon Randall 66 Pampa 58, in Canyon

Pampa 65 Amarillo 49, in Canyon

Pampa 61 Tyler Lee 48, in Garland

Pampa 68 Irving Ranchview 53, in Garland

Pampa 107 Borger 41, H

Brownfield 78 Pampa 66, in Lubbock

Pampa 62 Lubbock Monterey 56, in Lubbock

Pampa 54 Hereford 50, in Lubbock

Canyon Randall 49 Pampa 43, in Lubbock

Pampa 82 Dumas 52, H

Amarillo Caprock 65 Pampa 60, T

Pampa 72 Hereford 50, H

Canyon 61 Pampa 54, T

Canyon Randall 58 Pampa 47, T

Amarillo Palo Duro 93 Pampa 70, H

Pampa 75 Dumas 63, T

Pampa 74 Amarillo Caprock 56, H

Hereford 68 Pampa 63, T

Pampa 62 Canyon 40, H

Pampa 59 Canyon Randall 56, H

Amarillo Palo Duro 86 Pampa 42, T

Abilene Cooper 69 Pampa 64, S-Levelland

2009-10, Dustin Miller, 9-17*

Amarillo 66 Pampa 59, T

Wolfforth Frenship 76 Pampa 60, H

Pampa 69 Borger 41, H

Pampa 69 San Angelo Central 58, in Pampa

Pampa 54 Lubbock Monterey 51, in Pampa

Vs Fort Worth Richland*, in Pampa

Perryton 77 Pampa 68, T

Pampa 74 Spearman 67, in Amarillo

Pampa 55 Amarillo River Road 30, in Amarillo

North Garland 84 Pampa 73, in Garland

Dallas Roosevelt 56 Pampa 48, in Garland

Pampa 64 Borger 55, T

Lubbock Monterey 62 Pampa 38, in Lubbock

Pampa 60 Glen Rose 43, in Lubbock

Amarillo Palo Duro 118 Pampa 69, in Lubbock

Pampa 55 Dumas 45, T

Amarillo Caprock 68 Pampa 44, H

Hereford defeated Pampa, T

Canyon 64 Pampa 50, H

Canyon Randall 55 Pampa 50, H

Amarillo Palo Duro 75 Pampa 53, T

Dumas 75 Pampa 70, H

Amarillo Caprock 67 Pampa 60, T

Hereford 61 Pampa 53, H

Canyon 64 Pampa 60, T

Canyon Randall 55 Pampa 47, T

Amarillo Palo Duro 81 Pampa 43, H

2010-11, Dustin Miller, 20-13

Pampa 63 Dumas 32, T

Pampa 69 Amarillo Caprock 51, H

San Angelo Central 79 Pampa 56, in Pampa

South Garland 65 Pampa 63, in Pampa

Pampa 77 Dumas 37, in Pampa

Pampa 58 White Deer 51, in Amarillo

Pampa 85 Amarillo River Road 27, in Amarillo

Pampa 57 Clarendon 42, in Amarillo

Sachse 61 Pampa 58, in Garland

Rowlett 75 Pampa 56, in Garland

Canyon Randall 84 Pampa 81, T

Pampa 66 Panhandle 58, T

Pampa 64 Midland Christian 37, in Lubbock

Pampa 71 Floydada 56, in Lubbock

Pampa 47 White Deer 33, in Lubbock

Wall 93 Pampa 67, in Lubbock

Bushland 55 Pampa 49, T

Lubbock Monterey 76 Pampa 54, H

Farwell 69 Pampa 63, H

Pampa 58 Dalhart 45, T

Pampa 64 Borger 35, H

Perryton 69 Pampa 60, T

Pampa 55 Dalhart 38, H

Pampa 70 Borger 55, T

Pampa 72 Perryton 58, T

Dalhart 53 Pampa 42, T

Pampa 73 Borger 61, T

Perryton 62 Pampa 61, H

Pampa 80 Hale Center 71, in Canyon

Pampa 54 Midland Greenwood 51, S-Wolfforth

Pampa 67 Fabens 61, S-Odessa

Pampa 55 Wichita Falls Hirschi 51, S-Lubbock

Burkburnett 68 Pampa 48, S-Lubbock

2011-12, Dustin Miller, 19-9

Pampa 68 Dumas 62, H

Pampa 64 Stratford 49, T

Pampa 54 Amarillo San Jacinto Academy 46, in Pampa

Pampa 72 El Paso Parkland 69, in Pampa

Amarillo Tascosa 68 Pampa 35, in Pampa

Pampa 81 Sanford Fritch 37, in Amarillo

Pampa 75 Boys Ranch 64, in Amarillo

Pampa 70 Clarendon 42, in Amarillo

South Garland 63 Pampa 48, T

Lewisville Hebron 48 Pampa 43, T

Canyon Randall 76 Pampa 61, H

Pampa 42 Colorado City 37, in Lubbock

Pampa 50 Morton 46, in Lubbock

Andrews 67 Pampa 60, in Lubbock

Pampa 62 Lubbock Cooper 56, in Lubbock

Pampa 43 Bushland 39, H

Pampa 64 Lubbock Monterey 59, H

Pampa 61 Farwell 29, T

Dalhart 55 Pampa 47, H

Borger 50 Pampa 45, T

Pampa 67 Perryton 60, H

Dalhart 53 Pampa 43, T

Pampa 71 Borger 58, H

Pampa 76 Perryton 71, H

Pampa 60 Dalhart 56, H

Pampa 59 Borger 42, H

Pampa 70 Perryton 66, T

Lamesa 57 Pampa 55, S-Plainview

2012-13, Matt Embry, 12-19

Amarillo San Jacinto Academy 48 Pampa 47, H

Dumas 48 Pampa 44, T

Pampa 65 Boys Ranch 63, H

Burkburnett 71 Pampa 48, in Wichita Falls

Oklahoma City Sky (OK) 73 Pampa 71, in Wichita Falls

Wichita Falls Rider 63 Pampa 39, in Wichita Falls

Pampa 75 Amarillo Asuncion Academy 26, in Miami

Pampa 53 Amarillo River Road 24, in Miami

Shamrock 49 Pampa 34, in Miami

Pampa 48 Borger 24, in Miami

Pampa 68 Clarendon 42, in Miami

South Garland 69 Pampa 36, T

Lewisville Hebron 66 Pampa 33, T

Panhandle 54 Pampa 42, H

Vega 59 Pampa 55, in Lubbock

Pampa 51 Bovina 42, in Lubbock

Ackerly Sands 48 Pampa 47, in Lubbock

Lubbock Monterey 53 Pampa 44, T

Panhandle 49 Pampa 28, T

Childress 55 Pampa 51, H

Pampa 67 Borger 51, H

Dalhart 51 Pampa 34, T

Perryton 49 Pampa 37, T

Pampa 75 Amarillo River Road 34, H

Pampa 45 Borger 35, T

Pampa 53 Dalhart 42, H

Perryton 39 Pampa 36, H

Pampa 60 Amarillo River Road 45, T

Hale Center 69 Pampa 67, in Canyon

Pampa 68 Lubbock Cooper 53, S-Canyon

Abilene Wylie 73 Pampa 35, S-Wolfforth

2013-14, Matt Embry, 15-13

Pampa 74 Lubbock Cooper 66, H

Pampa 59 Dumas 48, H

Smyer 50 Pampa 38, in Bushland

Pampa 71 Amarillo Highland Park 52, H

Pampa 67 Amarillo San Jacinto Academy 39, T

Pampa 80 Morton 48, T

Canyon 56 Pampa 34, in Canyon

Hereford 33 Pampa 30, in Canyon

Pampa 83 Amarillo San Jacinto Academy 60, in Canyon

Canyon Randall 79 Pampa 56, T

Canadian 49 Pampa 42, T

Panhandle 68 Pampa 60, T

Lubbock Coronado 62 Pampa 36, in Lubbock

Lubbock Cooper 59 Pampa 46, in Lubbock

Devine 54 Pampa 47, in Lubbock

Pampa 54 Midland Greenwood 51, in Lubbock

Pampa 70 Groom 30, H

Pampa 52 Shamrock 43, T

Pampa 61 Childress 60, T

Pampa 62 Borger 50, T

Dalhart 64 Pampa 62, H

Pampa 45 Perryton 31, H

Pampa 65 Amarillo River Road 24, T

Pampa 54 Borger 50, H

Dalhart 61 Pampa 41, T

Perryton 55 Pampa 43, T

Pampa 69 Amarillo River Road 30, H

Lubbock Estacado 78 Pampa 46, S-Amarillo

2014-15, Matt Embry, 22-7

Pampa 67 Claude 34, H

Pampa 75 Tulia 45, T

Pampa 76 Amarillo River Road 50, H

Pampa 83 Amarillo San Jacinto Academy 68, H

Pampa 68 Amarillo Highland Park 63, T

Pampa 57 Emory Rains 41, in Dallas

Canyon Randall 56 Pampa 48, H

Pampa 74 Panhandle 38, in Panhandle

Pampa 69 Amarillo Highland Park 39, in Panhandle

Pampa 64 Wheeler 27, in Panhandle

Pampa 48 Panhandle 25, in Panhandle

Pampa 48 Amarillo Caprock 43, H

Pampa 66 Water Valley 39, in Snyder

Pampa 95 Merkel 48, 47, in Snyder

Pampa 72 Albany 36, in Snyder

Pampa 63 Snyder 18, in Snyder

Pampa 68 Childress 59, H

Pampa 69 Sanford Fritch 40, T

Pampa 58 Dumas 54, T

Perryton 52 Pampa 48, H

Borger 54 Pampa 52, T

Bushland 59 Pampa 50, H

Pampa 101 Dalhart 47, H

Pampa 58 Perryton 56, T

Pampa 64 Borger 62, H

Bushland 47 Pampa 40, T

Pampa 62 Dalhart 30, T

Lubbock Cooper 42 Pampa 41, in Canyon

Lamesa 71 Pampa 61, S-Abernathy

2015-16, Matt Embry, 19-11

Pampa 74 Sanford Fritch 57, H

Pampa 74 Amarillo San Jacinto Academy 35, H

Pampa 81 Amarillo Highland Park 40, H

Pampa 65 Amarillo San Jacinto Academy 34, in Vega

Pampa 71 Happy 46, in Vega

Pampa 55 Vega 45, in Vega

Pampa 70 Canyon Randall 61, T

Amarillo River Road 69 Pampa 62, T

Childress 69 Pampa 50, T

Texarkana Liberty Eylau 65 Pampa 62, in Tatum

Pampa 53 Gilmer 52, in Tatum

Pampa 60 New Boston 38, in Tatum

Texarkana Pleasant Grove 85 Pampa 57, in Tatum

Amarillo Caprock 59 Pampa 56, T

Pampa 59 Monahans 49, in Monahans

Pamap 60 Midland Classical 52, in Monahans

Pampa 65 Alpine 42, in Monahans

Abilene 84 Pampa 50, in Monahans

Midland Christian 60 Pampa 51, in Monahans

Amarillo Tascosa 96 Pampa 46, H

Pampa 76 Amarillo Home School Flames 68, H

Pampa 69 Perryton 47, T

Pampa 69 Borger 56, H

Bushland 64 Pampa 59, T

Pampa 95 Dalhart 46, T

Pampa 62 Perryton 40, H

Pampa 67 Borger 52, T

Bushland 72 Pampa 60, H

Pampa 77 Dalhart 33, H

Levelland 66 Pampa 49, S-Dimmitt

2016-17, Rob Ogle, 14-13*

Vs Amarillo San Jacino Academy, T*

Amarillo Caprock 54 Pampa 35, H

Vs Nazareth, T*

Pampa 65 Vernon 55, T

Pampa 65 Panhandle 49, in Vega

Stratford 46 Pampa 31, in Vega

Pampa 59 Canyon Randall 56, H

Pampa 57 Amarillo River Road 43, H

Childress 52 Pampa 48, H

Pampa 73 Sanford Fritch 41, H

Pampa 48 Shamrock 37, H

Amarillo Tascosa 78 Pampa 45, T

Monahans 54 Pampa 49, in Monahans

Pampa 75 Midland Classical 55, in Monahans

Presidio 52 Pampa 47, in Monahans

Midland Christian 56 Pampa 49, in Monahans

Snyder 45 Pampa 40, in Monahans

Pampa 67 Memphis 52, T

Pampa 94 Panhandle 45, T

Pampa 75 Vernon 51, H

Pampa 97 Dalhart 61, T

Pampa 57 Borger 52, H

Perryton 42 Pampa 36, H

Bushland 40 Pampa 36, T

Pampa 60 Dalhart 54, H

Borger 51 Pampa 48, T

Perryton 52 Pampa 41, T

Pampa 57 Bushland 53, H

Seminole 58 Pampa 30, S-Dimmitt

Missing games*

2017-18, Braydon Barker, 18-12

Dumas 51 Pampa 49, H

Pampa 69 Amarillo San Jacinto Academy 57, H

Pampa 50 Canadian 38, H

Hereford 62 Pampa 48, H

Pampa 62 Hartley 44, in Vega

Dalhart 80 Pampa 58, in Vega

Pampa 53 Dimmitt 38, in Vega

Canyon Randall 73 Pampa 57, T

Pampa 76 Amarillo Home School Flames 34, H

Pampa 62 Childress 48, T

Pampa 83 Sanford Fritch 77, T

Pampa 64 Shamrock 50, T

Pampa 72 Amarillo Highland Park 26, in Gruver

Stinnett West Texas 64 Pampa 57, Gruver

Pampa 76 Wheeler 43, in Gruver

Canadian 62 Pampa 61, in Gruver

Memphis 63 Pampa 60, T

Lawton Christian (OK) 87 Pampa 77, in Weatherford (OK)

Pampa 63 Weatherford (OK) 61, in Weatherford (OK)

Oklahoma City Hoops for Christ (OK) 56 Pampa 37, in Weatherford

Pampa 72 Vernon 62, T

Dalhart 75 Pampa 64, H

Borger 57 Pampa 45, T

Pampa 59 Perryton 46, T

Pampa 53 Bushland 52, H

Pampa 87 Dalhart 77, T

Pampa 64 Borger 50, H

Pampa 58 Perryton 49, H

Pampa 56 Bushland 51, T

Levelland 60 Pampa 53, S-Canyon

2018-19, Braydon Barker, 27-8

Canyon 49 Pampa 44, T

Pampa 79 Canadian 26, T

Pampa 80 Amarillo San Jacinto Academy 39, T

Pampa 84 Amarillo Flames 49, H

Pampa 65 Fort Worth Diamond Hills Jarvis 26, in Brock

Pampa 59 Lubbock 47, in Brock

Brock 43 Pampa 40, in Brock

Midland Christian 53 Pampa 48, in Brock

Azle 65 Pampa 57, in Brock

Pampa 58 Childress 44, H

Pampa 63 Lubbock Titan 50, in Hereford

Pampa 58 Monahans 39, in Hereford

Pampa 55 Canyon Randall 41, in Hereford

Pampa 45 Seminole 39, in Hereford

Pampa 48 Bushland 36, H

Pampa 49 Panhandle 38, T

Pampa 60 Hereford 55, H

Pampa 69 Sanford Fritch 33, H

Pampa 93 Amarillo San Jacinto Academy 23, in Gruver

Pampa 42 Gruver 23, in Gruver

Spearman 58 Pampa 56, in Gruver

Pampa 71 Canadian 47, in Gruver

Amarillo Tascosa 62 Pampa 56, H

Pampa 89 Memphis 43, H

Pampa 76 Borger 39, T

Pampa 78 Dalhart 59, H

Pampa 50 Dumas 39, T

Perryton 56 Pampa 53, T

Pampa 73 Borger 43, H

Pampa 69 Dalhart 50, T

Pampa 61 Dumas 48, H

Pampa 67 Perryton 52, H

Pampa 62 Hereford 48, S-Amarillo

Pampa 76 Monahans 42, S-Wolfforth

Lubbock Estacado 84 Pampa 52, S-Canyon

2019-20, Braydon Barker, 32-6

Pampa 65 Canyon 59, H

Pampa 73 Amarillo Flames 39, H

Pampa 47 Childress 28, T

Pampa 70 Fort Worth Lake Country Christian 51, in Brock

Pampa 49 Joshua 43, in Brock

Pampa 66 Early 41, in Brock

Pampa 51 Azle 42, in Brock

Pampa 49 Brock 45, in Brock

Bushland 49 Pampa 42, T

Pampa 72 Gainesville 36, in Jacksboro

Pampa 63 Godley 47, in Jacksboro

Pampa 56 Muenster 33, in Jacksboro

Pampa 56 Holliday 36, in Jacksboro

Pampa 65 Hereford 40, T

Pampa 70 Panhandle 47, H

Pampa 61 Stratford 24, H

Pampa 68 Vega 47, T

Pampa 57 Andrews 56, in Glen Rose

Life Waxahachie 47 Pampa 33, in Glen Rose

Midland Greenwood 50 Pampa 40, in Glen Rose

Wolfforth Frenship 66 Pampa 59, in Glen Rose

El Paso El Dorado 46 Pampa 31, in Glen Rose

Pampa 62 Wheeler 36, H

Pampa 46 Iowa Park 22, T

Pampa 49 Wichita Falls 26, H

Pampa 86 Borger 48, H

Pampa 57 Dalhart 53, T

Pampa 70 Dumas 45. H

Pampa 79 Perryton 40, H

Pampa 63 Borger 45, T

Pampa 66 Dalhart 63, H

Pampa 55 Dumas 48, T

Pampa 59 Perryton 39, T

Pampa 56 Hereford 42, S-Amarillo

Pampa 84 Fabens 31, S-Seminole

Pampa 66 Andrews 40, S-Dimmitt

Pampa 45 Wichita Falls Hirschi 41, S-Lubbock

Argyle 46 Pampa 29, S-Lubbock

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close