Midland by opponents

Midland record vs rec/yr location
Abernathy 3-0
Midland 87 Abernathy 54 1977-78 Snyder
Midland 83 Abernathy 51 1981-82 T
Midland 73 Abernathy 54 1982-83 H
Abilene 66-66
Abilene 52 Midland 44 1953-54 H
Abilene 71 Midland 44 1953-54 T
Abilene 69 Midland 42 1954-55 T
Midland 38 Abilene 31 1954-55 H
Midland 48 Abilene 47 1955-56 Odessa
Midland 40 Abilene 32 1955-56 H
Abilene 62 Midland 61 1955-56 T
Abilene 47 Midland 41 1956-57 H
Abilene 60 Midland 52 1956-57 T
Midland 50 Abilene 49 1957-58 H
Midland 57 Abilene 51 1957-58 T
Midland 63 Abilene 55 1958-59 T
Midland 72 Abilene 52 1958-59 H
Midland 69 Abilene 47 1959-60 H
Midland 59 Abilene 46 1959-60 T
Midland 62 Abilene 50 1960-61 T
Midland 72 Abilene 63 1960-61 H
Midland 54 Abilene 36 1961-62 H
Abilene 46 Midland 44 1961-62 T
Abilene 60 Midland 51 1962-63 T
Abilene 83 Midland 68 1962-63 H
Midland 71 Abilene 63 1963-64 H
Abilene 77 Midland 65 1963-64 T
Abilene 86 Midland 75 1964-65 T
Abilene 74 Midland 59 1964-65 H
Abilene 64 Midland 60 1965-66 H
Abilene 84 Midland 51 1965-66 T
Abilene 74 Midland 72 1966-67 T
Abilene 59 Midland 56 1966-67 H
Abilene 72 Midland 66 1967-68 H
Abilene 87 Midland 57 1967-68 T
Abilene 88 Midland 64 1968-69 H
Abilene 55 Midland 53 1968-69 T
Abilene 95 Midland 68 1969-70 T
Abilene 79 Midland 63 1969-70 H
Midland 60 Abilene 59 1970-71 H
Midland 75 Abilene 69 1970-71 T
Midland 73 Abilene 58 1971-72 T
Midland 77 Abilene 60 1971-72 H
Midland 70 Abilene 66 1972-73 H
Midland 74 Abilene 62 1972-73 T
Midland 66 Abilene 64 1973-74 T
Abilene 60 Midland 45 1973-74 H
Abilene 64 Midland 51 1974-75 H
Abilene 52 Midland 50 1974-75 T
Abilene 76 Midland 45 1975-76 T
Abilene 54 Midland 45 1975-76 H
Abilene 74 Midland 57 1976-77 H
Abilene 61 Midland 58 1976-77 T
Abilene 69 Midland 50 1977-78 T
Midland 76 Abilene 70 1977-78 H
Midland 55 Abilene 48 1978-79 H
Midland 48 Abilene 42 1978-79 T
Midland 66 Abilene 57 1979-80 T
Midland 71 Abilene 65 1979-80 H
Midland 71 Abilene 51 1980-81 H
Midland 85 Abilene 62 1980-81 T
Abilene 76 Midland 74 1981-82 T
Abilene 62 Midland 61 1981-82 H
Abilene 74 Midland 57 1982-83 T
Abilene 77 Midland 70 1982-83 T
Abilene 61 Midland 57 1982-83 H
Abilene 85 Midland 84 1983-84 H
Midland 82 Abilene 78 1983-84 T
Abilene 99 Midland 78 1984-85 T
Midland 83 Abilene 69 1984-85 H
Midland 87 Abilene 82 1985-86 H
Abilene 87 Midland 77 1985-86 T
Midland 67 Abilene 63 1986-87 T
Abilene 86 Midland 71 1986-87 H
Abilene 66 Midland 51 1987-88 H
Abilene 71 Midland 53 1987-88 T
Abilene 93 Midland 72 1988-89 T
Abilene 80 Midland 72 1988-89 H
Abilene 76 Midland 62 1989-90 H
Abilene 70 Midland 65 1989-90 T
Midland 91 Abilene 81 1990-91 H
Abilene 91 Midland 89 1990-91 T
Abilene 94 Midland 78 1991-92 T
Abilene 68 Midland 64 1991-92 H
Midland 77 Abilene 58 1992-93 H
Midland 54 Abilene 51 1992-93 T
Abilene 97 Midland 85 1993-94 T
Midland 94 Abilene 83 1993-94 H
Midland 102 Abilene 81 1994-95 H
Midland 89 Abilene 76 1994-95 T
Midland 82 Abilene 81 1995-96 T
Midland 84 Abilene 72 1995-96 H
Midland 82 Abilene 65 1996-97 T
Midland 99 Abilene 85 1996-97 H
Midland 97 Abilene 82 1997-98 H
Midland 87 Abilene 76 1997-98 T
Midland 90 Abilene 79 1998-99 H
Midland 77 Abilene 68 1998-99 T
Midland 67 Abilene 59 99-2000 T
Midland 77 Abilene 52 99-2000 H
Midland 70 Abilene 49 2000-01 T
Midland 79 Abilene 48 2000-01 H
Midland 103 Abilene 71 2001-02 H
Midland 62 Abilene 57 2001-02 T
Abilene 69 Midland 64 2002-03 T
Midland 91 Abilene 62 2002-03 H
Midland 60 Abilene 46 2003-04 H
Midland 61 Abilene 49 2003-04 T
Midland 60 Abilene 46 2004-05 H
Abilene 60 Midland 58 2004-05 T
Abilene 75 Midland 63 2005-06 T
Abilene 70 Midland 66 2005-06 H
Midland 61 Abilene 59 2006-07 H
Abilene 82 Midland 57 2006-07 T
Midland 54 Abilene 45 2007-08 T
Midland 74 Abilene 42 2007-08 H
Midland 48 Abilene 43 2010-11 T
Midland 70 Abilene 47 2010-11 H
Midland 40 Abilene 38 2011-12 H
Abilene 63 Midland 55 2011-12 T
Abilene 61 Midland 48 2012-13 T
Abilene 62 Midland 47 2012-13 H
Abilene 78 Midland 60 2013-14 T
Midland 80 Abilene 67 2013-14 H
Midland 78 Abilene 64 2014-15 H
Midland 77 Abilene 73 2014-15 T
Abilene 72 Midland 64 2015-16 T
Abilene 89 Midland 76 2015-16 H
Abilene 101 Midland 82 2016-17 H
Abilene 71 Midland 64 2017-18 T
Midland 68 Abilene 55 2018-19 H
Abilene 64 Midland 53 2019-20 T
Abilene 84 Midland 41 2020-21 H
Abilene 77 Midland 42 2020-21 T
Abilene 65 Midland 40 2021-22 T
Abilene 58 Midland 56 2021-22 H
Abilene Christian 2-0
Midland 88 Christian 46 1980-81 T
Midland 89 Christian 29 1980-81 H
Abilene Cooper 68-36
Midland 56 Cooper 41 1961-62 H
Midland 54 Cooper 49 1961-62 T
Cooper 81 Midland 74 1962-63 T
Midland 75 Cooper 58 1962-63 H
Midland 54 Cooper 51 1963-64 H
Midland 70 Cooper 68 1963-64 T
Cooper 84 Midland 79 1964-65 T
Midland 75 Cooper 66 1964-65 H
Cooper 70 Midland 68 1965-66 H
Cooper 84 Midland 57 1965-66 T
Cooper 76 Midland 55 1966-67 T
Cooper 62 Midland 49 1966-67 H
Cooper 57 Midland 55 1967-68 H
Midland 70 Cooper 64 1967-68 T
Midland 47 Cooper 42 1968-69 T
Cooper 49 Midland 48 1968-69 H
Midland 62 Cooper 48 1969-70 H
Cooper 51 Midland 49 1969-70 T
Midland 42 Cooper 40 1970-71 T
Midland 68 Cooper 52 1970-71 H
Midland 80 Cooper 53 1971-72 H
Midland 71 Cooper 66 1971-72 T
Midland 58 Cooper 39 1972-73 T
Midland 83 Cooper 70 1972-73 H
Midland 65 Cooper 62 1973-74 H
Cooper 72 Midland 64 1973-74 T
Midland 79 Cooper 70 1974-75 T
Midland 73 Cooper 64 1974-75 H
Cooper 59 Midland 53 1975-76 H
Cooper 60 Midland 57 1975-76 T
Cooper 47 Midland 45 1976-77 T
Cooper 62 Midland 59 1976-77 H
Cooper 82 Midland 59 1977-78 H
Cooper 59 Midland 55 1977-78 T
Midland 70 Cooper 69 1978-79 T
Midland 65 Cooper 35 1978-79 H
Midland 40 Cooper 32 1979-80 H
Midland 64 Cooper 45 1979-80 T
Midland 57 Cooper 55 1980-81 T
Midland 93 Cooper 66 1980-81 H
Midland 69 Cooper 64 1981-82 H
Midland 71 Cooper 66 1981-82 H
Midland 59 Cooper 58 1982-83 T
Midland 68 Cooper 48 1982-83 H
Midland 65 Cooper 61 1983-84 H
Midland 65 Cooper 57 1983-84 T
Cooper 59 Midland 52 1984-85 T
Midland 75 Cooper 66 1984-85 H
Midland 91 Cooper 69 1985-86 H
Midland 78 Cooper 77 1985-86 T
Cooper 82 Midland 54 1986-87 T
Midland 71 Cooper 59 1986-87 H
Midland 75 Cooper 68 1987-88 H
Midland 89 Cooper 88 1987-88 T
Midland 54 Cooper 50 1988-89 H
Midland 83 Cooper 67 1988-89 T
Midland 82 Cooper 67 1989-90 T
Midland 63 Cooper 52 1989-90 H
Midland 70 Cooper 61 1990-91 T
Cooper 84 Midland 82 1990-91 H
Cooper 83 Midland 69 1991-92 H
Cooper 74 Midland 69 1991-92 T
Midland 54 Cooper 50 1992-93 H
Cooper 79 Midland 63 1992-93 T
Cooper 71 Midland 59 1993-94 T
Midland 57 Cooper 52 1993-94 H
Midland 82 Cooper 77 1994-95 T
Cooper 93 Midland 88 1994-95 H
Cooper 86 Midland 69 1995-96 H
Cooper 72 Midland 70 1995-96 T
Midland 88 Cooper 84 1996-97 H
Midland 68 Cooper 62 1996-97 T
Midland 65 Cooper 55 1997-98 T
Midland 87 Cooper 61 1997-98 H
Midland 75 Cooper 66 1998-99 H
Midland 59 Cooper 54 1998-99 T
Midland 63 Cooper 47 99-2000 H
Midland 62 Cooper 58 99-2000 T
Midland 76 Cooper 63 2000-01 H
Cooper 52 Midland 50 2000-01 T
Midland 69 Cooper 68 2001-02 H
Midland 70 Cooper 57 2001-02 T
Midland 82 Cooper 79 2002-03 H
Cooper 58 Midland 56 2002-03 T
Midland 62 Cooper 55 2003-04 T
Midland 73 Cooper 61 2003-04 H
Midland 57 Cooper 47 2004-05 H
Cooper 53 Midland 50 2004-05 T
Midland 57 Cooper 48 2005-06 T
Midland 92 Cooper 65 2005-06 H
Cooper 57 Midland 44 2006-07 T
Midland 76 Cooper 70 2006-07 H
Midland 66 Cooper 41 2007-08 H
Midland 59 Cooper 38 2007-08 T
Midland 40 Cooper 35 2010-11 H
Cooper 77 Midland 68 2010-11 T
Cooper 47 Midland 39 2011-12 T
Cooper 47 Midland 44 2011-12 H
Cooper 55 Midland 45 2012-13 T
Cooper 59 Midland 55 2012-13 H
Midland 62 Cooper 51 2013-14 T
Midland 70 Cooper 44 2013-14 H
Cooper 71 Midland 68 2016-17 Abilene
Midland 67 Cooper 64 2019-20 H
Abilene Wylie 0-5
Wylie 75 Midland 44 2014-15 H
Wylie 56 Midland 35 2015-16 T
Wylie 75 Midland 34 2016-17 H
Wylie 88 Midland 54 2017-18 T
Wylie 74 Midland 63 2021-22 T
Alamogordo (NM) 2-1
Midland 86 Alamogordo 59 1972-73 Roswell
Midland 66 Alamogordo 47 1997-98 Midland
Alamogordo 62 Midland 54 2001-02 Midland
Albuquerque Valley (NM) 1-0
Midland 82 Valley 78 1975-76 Hobbs
Alief Hastings 0-1
Hastings 61 Midland 57 2011-12 Midland
Alpine 1-0
Midland 53 Alpine 47 1955-56 Odessa
Altus (OK) 0-1
Altus 70 Midland 60 1980-81 Hobbs
Amarillo 14-18
Amarillo 68 Midland 39 1953-54 T
Amarillo 74 Midland 40 1953-54 H
Amarillo 68 Midland 61 1956-57 H
Amarillo 61 Midland 52 1957-58 T
Midland 57 Amarillo 45 1958-59 H
Amarillo 65 Midland 42 1962-63 T
Midland 67 Amarillo 51 1963-64 Midland
Midland 59 Amarillo 50 1979-80 Midland
Amarillo 66 Midland 65 1983-84 S-Levelland
Amarillo 75 Midland 73 1988-89 Midland
Midland 69 Amarillo 66 1989-90 H
Amarillo 72 Midland 70 1989-90 Midland
Midland 78 Amarillo 75 1990-91 T
Amarillo 65 Midland 55 1991-92 H
Amarillo 74 Midland 69 1995-96 Midland
Amarillo 70 Midland 59 1995-96 S-Lubbock
Midland 70 Amarillo 66 1996-97 Midland
Midland 77 Amarillo 69 99-2000 Midland
Amarillo 66 Midland 60 2002-03 H
Amarillo 64 Midland 45 2003-04 Amarillo
Midland 73 Amarillo 63 2004-05 H
Amarillo 53 Midland 51 2006-07 T
Midland 58 Amarillo 55 2006-07 Midland
Midland 76 Amarillo 52 2007-08 Midland
Midland 59 Amarillo 51 2008-09 H
Midland 49 Amarillo 44 2008-09 Midland
Midland 64 Amarillo 36 2008-09 T
Amarillo 62 Midland 49 2009-10 T
Midland 56 Amarillo 45 2009-10 H
Amarillo 58 Midland 54 2010-11 Midland
Amarillo 75 Midland 60 2014-15 S-Lubbock
Amarillo 86 Midland 35 2020-21 Gruver
Amarillo Caprock 8-4
Caprock 79 Midland 65 1986-87 Midland
Midland 92 Caprock 56 1991-92 H
Caprock 79 Midland 61 1992-93 Midland
Midland 83 Caprock 43 2002-03 H
Midland 66 Caprock 64 2003-04 Amarillo
Midland 84 Caprock 63 2004-05 H
Midland 66 Caprock 49 2008-09 Midland
Midland 70 Caprock 32 2009-10 Midland
Midland 79 Caprock 54 2010-11 Midland
Caprock 67 Midland 66 2018-19 Midland
Caprock 79 Midland 52 2020-21 T
Midland 70 Caprock 66 2021-22 Midland
Amarillo Palo Duro 5-8
Palo Duro 57 Midland 41 1956-57 H
Palo Duro 61 Midland 46 1957-58 T
Midland 60 Palo Duro 56 1958-59 H
Midland 89 Palo Duro 78 1959-60 T
Palo Duro 67 Midland 59 1960-61 S-Lubbock
Midland 53 Palo Duro 52 1961-62 H
Palo Duro 55 Midland 54 1962-63 T
Midland 62 Palo Duro 50 1963-64 Odessa
Palo Duro 63 Midland 62 1965-66 Midland
Midland 76 Palo Duro 57 1969-70 Midland
Palo Duro 69 Midland 66 1990-91 T
Palo Duro 82 Midland 59 2006-07 T
Palo Duro 75 Midland 50 2020-21 Slaton
Amarillo Tascosa 10-17
Midland 34 Tascosa 28 1959-60 T
Tascosa 49 Midland 44 1968-69 Midland
Midland 65 Tascosa 63 1981-82 Odessa
Midland 63 Tascosa 61 1984-85 Snyder
Tascosa 63 Midland 62 1988-89 Midland
Tascosa 79 Midland 69 1988-89 S-H
Midland 69 Tascosa 60 1990-91 Midland
Tascosa 78 Midland 68 1992-93 S-Brownfield
Midland 64 Tascosa 62 1993-94 S-Lubbock
Midland 76 Tascosa 66 2008-09 T
Midland 58 Tascosa 40 2008-09 H
Midland 57 Tascosa 47 2009-10 H
Midland 61 Tascosa 55 2009-10 T
Tascosa 60 Midland 47 2012-13 H
Tascosa 78 Midland 59 2012-13 T
Tascosa 85 Midland 57 2013-14 T
Midland 59 Tascosa 57 2013-14 H
Tascosa 91 Midland 74 2014-15 H
Tascosa 92 Midland 56 2015-16 H
Tascosa 87 Midland 53 2016-17 T
Tascosa 62 Midland 43 2016-17 H
Tascosa 58 Midland 49 2017-18 T
Tascosa 60 Midland 50 2017-18 H
Tascosa 78 Midland 65 2018-19 T
Tascosa 57 Midland 47 2018-19 H
Tascosa 61 Midland 26 2019-20 H
Tascosa 77 Midland 40 2019-20 T
Andrews 7-1
Andrews 70 Midland 60 1954-55 Andrews
Midland 56 Andrews 45 1955-56 Snyder
Midland 65 Andrews 40 1956-57 Andrews
Midland 69 Andrews 52 1957-58 Andrews
Midland 74 Andrews 64 1964-65 T
Midland 89 Andrews 76 1964-65 H
Midland 83 Andrews 62 1974-75 T
Midland 86 Andrews 60 1982-83 Midland
Anthony Gadsden (NM) 1-0
Midland 81 Gadsden 47 2002-03 Midland
Arlington 1-0
Midland 87 Arlington 62 1995-96 T
Arlington Houston 0-1
Houston 68 Midland 49 1968-69 Midland
Arlington Lamar 1-0
Midland 51 Lamar 50 2014-15 S-Brownwood
Arlington Martin 2-4
Martin 50 Midland 41 1991-92 Midland
Martin 67 Midland 44 1995-96 T
Midland 70 Martin 69 1998-99 S-Midland
Midland 73 Martin 62 2001-02 Midland
Martin 56 Midland 50 2007-08 Midland
Martin 89 Midland 58 2010-11 S-Tuscola
Ashland Boyd County (KY) 0-1
Boyd County 87 Midland 64 1992-93 Fort Walton Beach
Austin 0-2
Austin 67 Midland 57 2010-11 Midland
Austin 60 Midland 40 2011-12 Midland
Austin Akin 0-1
Akin 72 Midland 49 2010-11 Georgetown
Austin Crockett 1-0
Midland 72 Crockett 66 1992-93 Temple
Austin Johnson 0-3
Johnson 68 Midland 61 1987-88 San Antonio
Johnson 74 Midland 63 1989-90 Midland
Johnson 78 Midland 68 1990-91 Midland
Austin McCallum 2-0
Midland 48 McCallum 35 1958-59 T
Midland 92 McCallum 44 1971-72 H
Austin Travis 0-1
Travis 60 Midland 53 2012-13 Bastrop
Austin Westlake 1-1
Midland 77 Westlake 55 1987-88 Kerrville
Westlake 83 Midland 72 2008-09 Georgetown
Bastrop Cedar Creek 1-0
Midland 52 Cedar Creek 46 2012-13 Bastrop
Bayard Cobre (NM) 1-0
Midland 86 Cobre 54 1971-72 El Paso
Belton 2-2
Midland 75 Belton 70 1988-89 Kerrville
Belton defeated Midland 1989-90 Kerrville
Midland 73 Belton 64 2001-02 Midland
Belton 52 Midland 50 2017-18 Midland
Big Spring 61-20
Midland 58 Big Spring 40 1953-54 T
Midland 48 Big Spring 39 1953-54 H
Midland 52 Big Spring 45 1954-55 H
Big Spring 49 Midland 44 1954-55 T
Big Spring 60 Midland 28 1956-57 Odessa
Big Spring 50 Midland 43 1956-57 H
Big Spring 71 Midland 52 1956-57 T
Big Spring 57 Midland 49 1957-58 T
Big Spring 67 Midland 52 1957-58 H
Midland 61 Big Spring 58 1958-59 T
Midland 58 Big Spring 51 1958-59 H
Midland 67 Big Spring 50 1959-60 Odessa
Midland 66 Big Spring 52 1959-60 H
Midland 66 Big Spring 47 1959-60 T
Midland 58 Big Spring 31 1960-61 T
Midland 65 Big Spring 23 1960-61 H
Midland 67 Big Spring 46 1961-62 T
Midland 68 Big Spring 36 1961-62 H
Midland 77 Big Spring 57 1962-63 H
Midland 57 Big Spring 54 1962-63 T
Midland 76 Big Spring 65 1963-64 T
Midland 73 Big Spring 58 1963-64 H
Midland 69 Big Spring 67 1964-65 H
Big Spring 48 Midland 47 1964-65 T
Big Spring 54 Midland 51 1965-66 T
Big Spring 55 Midland 54 1965-66 H
Big Spring 71 Midland 54 1966-67 Roswell
Midland 75 Big Spring 73 1966-67 H
Big Spring 72 Midland 48 1966-67 T
Big Spring 69 Midland 55 1967-68 T
Big Spring 57 Midland 55 1967-68 H
Midland 79 Big Spring 67 1968-69 H
Big Spring 74 Midland 64 1968-69 T
Midland 97 Big Spring 64 1969-70 T
Midland 79 Big Spring 62 1969-70 H
Midland 94 Big Spring 73 1970-71 T
Midland 78 Big Spring 65 1970-71 H
Midland 61 Big Spring 41 1971-72 H
Midland 68 Big Spring 53 1971-72 T
Midland 85 Big Spring 66 1972-73 T
Midland 102 Big Spring 86 1972-73 H
Big Spring 75 Midland 65 1973-74 Snyder
Big Spring 71 Midland 65 1973-74 H
Midland 66 Big Spring 64 1973-74 T
Midland 80 Big Spring 60 1974-75 T
Midland 82 Big Spring 56 1974-75 H
Big Spring 62 Midland 61 1975-76 H
Midland 68 Big Spring 67 1975-76 T
Midland 72 Big Spring 67 1976-77 H
Midland 62 Big Spring 54 1976-77 T
Midland 54 Big Spring 48 1977-78 H
Midland 70 Big Spring 66 1977-78 T
Midland 66 Big Spring 36 1978-79 T
Midland 60 Big Spring 47 1978-79 H
Midland 84 Big Spring 40 1979-80 H
Midland 84 Big Spring 39 1979-80 T
Midland 70 Big Spring 55 1980-81 T
Midland 75 Big Spring 51 1980-81 H
Midland 60 Big Spring 52 1981-82 H
Midland 71 Big Spring 61 1981-82 T
Big Spring 75 Midland 54 1982-83 Midland
Midland 64 Big Spring 61 1982-83 H
Big Spring 68 Midland 60 1982-83 T
Midland 107 Big Spring 56 1983-84 H
Midland 74 Big Spring 48 1983-84 T
Midland 84 Big Spring 57 1983-84 T
Midland 81 Big Spring 51 1983-84 H
Midland 86 Big Spring 47 1984-85 H
Midland 90 Big Spring 72 1984-85 T
Midland 90 Big Spring 76 1985-86 T
Midland 76 Big Spring 59 1985-86 H
Big Spring 64 Midland 63 1988-89 H
Midland 88 Big Spring 53 1989-90 Midland
Midland 61 Big Spring 59 1989-90 T
Midland 83 Big Spring 61 1990-91 Midland
Midland defeated Big Spring 2000-01 H
Midland 63 Big Spring 56 2001-02 T
Midland 71 Big Spring 41 2016-17 T
Midland 80 Big Spring 71 2017-18 H
Midland 82 Big Spring 60 2018-19 T
Midland 62 Big Spring 49 2019-20 H
Borger 6-8
Borger 77 Midland 52 1953-54 H
Borger 82 Midland 39 1953-54 T
Midland 67 Borger 45 1959-60 T
Midland 80 Borger 54 1959-60 H
Borger 56 Midland 55 1959-60 S-T
Borger 48 Midland 33 1960-61 Seminole
Midland 62 Borger 56 1960-61 H
Midland 54 Borger 44 1965-66 Midland
Borger 77 Midland 63 1969-70 T
Borger 76 Midland 62 1969-70 Borger
Midland 77 Borger 72 1970-71 H
Midland 66 Borger 50 1973-74 Wichita Falls
Borger 81 Midland 69 1975-76 T
Borger 74 Midland 65 1988-89 Midland
Brenham 0-1
Brenham 80 Midland 50 2012-13 Bastrop
Brownfield 12-1
Midland 72 Brownfield 58 1969-70 Snyder
Midland 81 Brownfield 58 1978-79 T
Midland 111 Brownfield 58 1978-79 H
Midland 87 Brownfield 56 1981-82 H
Midland 82 Brownfield 53 1984-85 H
Midland 70 Brownfield 57 1985-86 T
Midland 58 Brownfield 57 1986-87 H
Midland 60 Brownfield 52 1987-88 T
Midland 65 Brownfield 60 1989-90 H
Midland 79 Brownfield 68 1990-91 T
Midland 73 Brownfield 66 2014-15 H
Brownfield 93 Midland 71 2015-16 T
Midland 82 Brownfield 52 2021-22 Wolfforth
Brownwood 0-1
Brownwood 50 Midland 45 1954-55 Brownwood
Bryan 1-1
Bryan 56 Midland 52 1984-85 San Antonio
Midland 74 Bryan 63 1997-98 Garland
Bullard Brookhill Academy 1-0
Midland 66 Brook Hill 63 2016-17 Abilene
Burkburnett 0-1
Burkburnett 87 Midland 59 2011-12 Burkburnett
Burleson 3-0
Midland 81 Burleson 56 1973-74 T
Midland 71 Burleson 59 1973-74 T
Midland 77 Burleson 61 2014-15 Weatherford
Burleson Centennial 0-2
Centennial 75 Midland 73 2018-19 Midland
Centennial 78 Midland 57 2021-22 Midland
Bushland 1-1
Bushland 76 Midland 67 2014-15 Midland
Midland 63 Bushland 62 2016-17 Midland
Canutillo 3-0
Midland 62 Canutillo 42 1992-93 Midland
Midland 66 Canutillo 52 2014-15 Midland
Midland 64 Canutillo 42 2015-16 Midland
Canyon Randall 1-2
Randall 72 Midland 43 2011-12 Burkburnett
Midland 63 Randall 43 2018-19 Midland
Randall 80 Midland 51 2020-21 Lubbock
Carlsbad (NM) 4-0
Midland 86 Carlsbad 59 1972-73 H
Midland 87 Carlsbad 81 1972-73 T
Midland 66 Carlsbad 62 2007-08 H
Midland 90 Carlsbad 52 2008-09 T
Carrollton Turner 1-0
Midland 64 Turner 54 1993-94 Coppell
Cedar Hill 0-1
Cedar Hill 74 Midland 56 2001-02 H
Cedar Park 1-0
Midland 68 Cedar Park 55 2017-18 San Antonio
Cisco 1-0
Midland 71 Cisco 34 1954-55 Brownwood
Clovis (NM) 2-1
Clovis 70 Midland 59 1965-66 Roswell
Midland 86 Clovis 65 1969-70 Borger
Midland 101 Clovis 76 1972-73 Roswell
Coleman 0-1
Coleman 54 Midland 52 1953-54 Odessa
College Station A & M Consolidated 1-0
Midland 66 A & M Cons. 60 2008-09 Georgetown
The Colony 1-1
The Colony 54 Midland 44 1993-94 Coppell
Midland 66 The Colony 60 1993-94 S-Midland
Colorado City 1-0
Midland 85 Colorado City 17 1959-60 H
Conroe 0-1
Conroe 54 Midland 48 2014-15 Weatherford
Converse Judson 0-1
Judson 74 Midland 64 1980-81 San Antonio
Coppell 1-0
Midland 64 Coppell 58 1995-96 Midland
Corpus Christi Carroll 1-0
Midland 75 Carroll 61 1987-88 San Antonio
Corpus Christi Flour Bluff 0-1
Flour Bluff 61 Midland 56 2015-16 San Antonio
Corpus Christi King 0-1
King 77 Midland 75 1986-87 San Antonio
Corpus Christi Miller 1-0
Midland 64 Miller 59 2005-06 Del Rio
Corsicana 1-0
Midland 25 Corsicana 21 1972-73 Midland
Crane 4-0
Midland 76 Crane 48 1964-65 H
Midland 78 Crane 52 1992-93 H
Midland 78 Crane 54 1993-94 T
Midland 71 Crane 54 2017-18 T
Crowley 1-3
Crowley 51 Midland 31 2006-07 Wolfforth
Crowley 43 Midland 40 2012-13 Midland
Crowley 65 Midland 47 2013-14 Midland
Midland 66 Crowley 65 2014-15 Midland
North Crowley 0-3
North 57 Midland 40 2008-09 S-Abilene
North 64 Midland 36 2011-12 S-Clyde
North 120 Midland 34 2016-17 San Angelo
Cypress Springs 0-2
Springs 94 Midland 65 2000-01 Pearland
Springs 93 Midland 77 2001-02 Pearland
Dalhart 1-0
Midland 59 Dalhart 47 2020-21 Plainview
Dallas AAA Academy 0-1
AAA Academy 84 Midland 52 2014-15 Midland
Dallas Adams 0-1
Adams 60 Midland 39 2003-04 Garland
Dallas Carter 0-2
Carter 100 Midland 88 1976-77 Wichita Falls
Carter 68 Midland 41 2017-18 San Antonio
Dallas God’s Academy 0-1
God’s Academy 66 Midland 60 2013-14 Wichita Falls
Dallas Highland Park 1-0
Midland 58 Highland Park 53 1971-72 S-Abilene
Dallas Lincoln 0-1
Lincoln 67 Midland 48 2009-10 El Paso
Dallas Molina 1-0
Midland 73 Molina 53 2004-05 Del Rio
Dallas Skyline 1-1
Skyline 65 Midland 51 1977-78 Wichita Falls
Midland 59 Skyline 51 1978-79 Wichita Falls
Dallas South Oak Cliff 0-2
South Oak Cliff 77 Midland 61 2002-03 Midland
South Oak Cliff 51 Midland 50 2003-04 Midland
Dallas Spruce 1-0
Midland 76 Spruce 67 1976-77 Wichita Falls
Dallas St Marks 1-0
Midland 56 St Marks 51 2006-07 Garland
Del Rio 19-3
Midland 74 Del Rio 59 1974-75 Midland
Del Rio 60 Midland 56 1975-76 T
Midland 57 Del Rio 51 1975-76 H
Midland 78 Del Rio 52 1979-80 T
Midland 96 Del Rio 36 1980-81 H
Midland 67 Del Rio 60 1985-86 Kerrville
Midland 71 Del Rio 49 1991-92 Uvalde
Del Rio 59 Midland 57 1993-94 Uvalde
Midland 94 Del Rio 83 1995-96 T
Midland 85 Del Rio 52 1996-97 Del Rio
Midland 90 Del Rio 47 1997-98 H
Midland 96 Del Rio 72 1997-98 T
Midland 89 Del Rio 70 1998-99 T
Midland 90 Del Rio 58 1998-99 H
Midland 104 Del Rio 43 99-2000 T
Midland 98 Del Rio 49 99-2000 H
Midland 102 Del Rio 71 2002-03 H
Midland 61 Del Rio 53 2003-04 Del Rio
Del Rio 65 Midland 53 2004-05 Del Rio
Midland 67 Del Rio 58 2005-06 Del Rio
Midland 88 Del Rio 60 2005-06 H
Midland 71 Del Rio 52 2016-17 San Angelo
Denton 1-0
Midland 67 Denton 53 1980-81 S-Abilene
Denver City 2-0
Midland 78 Denver City 36 1954-55 Andrews
Midland 91 Denver City 51 2017-18 Midland
DeRidder (LA) 0-1
DeRidder 68 Midland 54 2010-11 Georgetown
DeSoto 1-1
Midland 97 DeSoto 67 1993-94 Coppell
DeSoto 73 Midland 66 2002-03 S-Abilene
Dimmitt 0-1
Dimmitt 67 Midland 63 1980-81 Levelland
Dumas 2-0
Midland 71 Dumas 61 1969-70 Borger
Midland 62 Dumas 46 2019-20 Lamesa
Duncan (OK) 0-1
Duncan 59 Midland 51 1968-69 Hobbs
Duncanville 1-3
Duncanville 74 Midland 60 1996-97 S-Midland
Midland 71 Duncanville 62 1997-98 S-Midland
Duncanville 84 Midland 82 1998-99 S-Midland
Duncanville 70 Midland 34 2003-04 S-Abilene
Eagle Pass 2-0
Midland 101 Eagle Pass 57 1996-97 Del Rio
Midland 49 Eagle Pass 41 2011-12 San Angelo
El Paso 4-1
Midland 43 El Paso 38 1953-54 El Paso
Midland 64 El Paso 53 1970-71 El Paso
El Paso 50 Midland 49 1971-72 Midland
Midland 54 El Paso 43 1971-72 S-Abilene
Midland 44 El Paso 40 1977-78 T
El Paso Americas 4-5
Americas 60 Midland 47 2007-08 S-Odessa
Midland 52 Americas 50 2008-09 S-Alpine
Americas 36 Midland 34 2010-11 H
Americas 55 Midland 25 2011-12 T
Midland 64 Americas 52 2013-14 Midland
Americas 71 Midland 45 2016-17 S-Pecos
Midland 61 Americas 58 2018-19 Midland
Americas 51 Midland 38 2019-20 Midland
Americas 70 Midland 45 2021-22 Midland
El Paso Andress 10-3
Andress 63 Midland 55 1993-94 Midland
Midland 72 Andress 70 1993-94 H
Midland 74 Andress 70 1993-94 S-Alpine
Midland 79 Andress 50 99-2000 H
Midland 70 Andress 58 99-2000 S-Pecos
Andress 73 Midland 55 2000-01 T
Midland 97 Andress 61 2001-02 H
Midland 108 Andress 67 2002-03 T
Midland 83 Andress 70 2003-04 T
Midland 90 Andress 68 2004-05 H
Midland 71 Andress 69 2005-06 T
Andress 75 Midland 73 2006-07 Midland
Midland 86 Andress 50 2009-10 El Paso
El Paso Austin 5-9
Austin 68 Midland 48 1956-57 Abilene
Austin 49 Midland 48 1956-57 Odessa
Midland 77 Austin 52 1959-60 S-H
Austin 75 Midland 63 1969-70 Midland
Austin 65 Midland 44 1970-71 Midland
Austin 57 Midland 51 1970-71 Roswell
Midland 43 Austin 42 1971-72 Midland
Austin 51 Midland 44 1972-73 Roswell
Midland 47 Austin 41 1972-73 S-Abilene
Austin 57 Midland 55 1974-75 Midland
Austin 57 Midland 42 1975-76 Midland
Austin 69 Midland 50 1976-77 Midland
Midland defeated Austin 1978-79 Midland
Midland 77 Austin 46 1996-97 H
El Paso Bel Air 10-4
Midland 59 Bel Air 56 1960-61 S-H
Midland 69 Bel Air 43 1961-62 H
Bel Air 64 Midland 63 1962-63 Odessa
Midland 64 Bel Air 62 1964-65 Odessa
Midland 67 Bel Air 65 1968-69 Midland
Bel Air 60 Midland 53 1970-71 El Paso
Midland 63 Bel Air 48 1981-82 Midland
Midland 65 Bel Air 64 1983-84 Midland
Midland 80 Bel Air 75 1985-86 Midland
Bel Air 89 Midland 63 1990-91 T
Bel Air 53 Midland 52 1991-92 H
Midland 66 Bel Air 60 1996-97 H
Midland 86 Bel Air 56 1997-98 Midland
Midland 96 Bel Air 88 1998-99 S-Monahans
El Paso Bowie 5-4
Bowie 48 Midland 37 1953-54 El Paso
Bowie 47 Midland 46 1966-67 Amarillo
Midland 79 Bowie 49 1993-94 H
Bowie 53 Midland 52 2000-01 T
Midland 61 Bowie 38 2001-02 H
Midland 59 Bowie 45 2002-03 T
Midland 63 Bowie 51 2003-04 H
Midland 61 Bowie 54 2004-05 T
Bowie 72 Midland 70 2005-06 T
El Paso Burges 6-3
Midland 62 Burges 52 1974-75 Hobbs
Burges 86 Midland 49 1975-76 Midland
Burges 61 Midland 52 1976-77 Midland
Midland 52 Burges 41 1977-78 Midland
Burges 56 Midland 55 1978-79 Midland
Midland 49 Burges 42 1979-80 Midland
Midland 72 Burges 65 1980-81 Midland
Midland 86 Burges 49 99-2000 El Paso
Midland 69 Burges 50 99-2000 H
El Paso Chapin 1-0
Chapin 72 Midland 58 2003-04 H
El Paso Coronado 6-4
Coronado 59 Midland 57 1978-79 T
Midland 63 Coronado 58 1994-95 Midland
Midland 101 Coronado 57 1998-99 S-Midland
Midland 66 Coronado 48 2003-04 Del Rio
Midland 72 Coronado 49 2003-04 Midland
Midland 69 Coronado 53 2004-05 Del Rio
Midland 70 Coronado 48 2005-06 H
Coronado 50 Midland 41 2011-12 San Angelo
Coronado 51 Midland 36 2013-14 S-Alpine
Coronado 69 Midland 64 2018-19 S-Alpine
El Paso Del Valle 1-0
Midland 91 Del Valle 60 99-2000 H
El Paso Eastlake 3-2
Midland 54 Eastlake 51 2012-13 Midland
Midland 63 Eastlake 49 2013-14 Midland
Eastlake 64 Midland 54 2018-19 Midland
Eastlake 63 Midland 57 2019-20 Midland
Midland 56 Eastlake 35 2021-22 Midland
El Paso Eastwood 9-7
Midland 65 Eastwood 62 1965-66 T
Eastwood 49 Midland 46 1974-75 Hobbs
Eastwood 59 Midland 58 1978-79 Midland
Eastwood 57 Midland 48 1979-80 Midland
Midland 72 Eastwood 52 1980-81 Midland
Midland 57 Eastwood 54 1981-82 Odessa
Eastwood 62 Midland 49 1982-83 Odessa
Midland 73 Eastwood 63 1992-93 Midland
Eastwood 62 Midland 54 1993-94 Midland
Midland 97 Eastwood 84 1995-96 Midland
Midland 74 Eastwood 64 1996-97 S-Pecos
Midland 95 Eastwood 68 1997-98 S-Pecos
Eastwood 65 Midland 56 99-2000 Midland
Eastwood 77 Midland 72 2000-01 Midland
Midland 64 Eastwood 58 2002-03 Midland
Midland 62 Eastwood 54 2005-06 S-Pecos
El Paso El Dorado 0-2
El Dorado 58 Midland 46 2009-10 El Paso
El Dorado 49 Midland 44 2009-10 S-Alpine
El Paso Faith Christian 1-0
Midland 118 Faith Christian 32 2004-05 T
El Paso Franklin 4-2
Midland 84 Franklin 63 1996-97 S-Pecos
Midland 65 Franklin 56 2000-01 T
Midland 73 Franklin 65 2001-02 H
Midland 68 Franklin 61 2005-06 H
Franklin 49 Midland 38 2005-06 Midland
Franklin 65 Midland 58 2009-10 El Paso
El Paso Hanks 8-6
Hanks 89 Midland 65 1988-89 Midland
Hanks 54 Midland 51 1990-91 T
Midland 55 Hanks 53 1991-92 H
Midland 76 Hanks 63 1995-96 T
Midland 78 Hanks 65 1996-97 H
Midland 67 Hanks 52 1997-98 S-Pecos
Midland 74 Hanks 46 1998-99 Midland
Hanks 73 Midland 58 99-2000 El Paso
Midland 53 Hanks 38 99-2000 Midland
Hanks 57 Midland 51 2002-03 Midland
Midland 61 Hanks 51 2005-06 Midland
Hanks 54 Midland 33 2006-07 Midland
Hanks 47 Midland 38 2006-07 S-Alpine
Midland 32 Hanks 29 2007-08 Midland
El Paso Harmony Science 1-0
Harmony 74 Midland 46 2014-15 T
El Paso Irvin 7-6
Irvin 65 Midland 59 1967-68 Midland
Irvin 70 Midland 52 1967-68 El Paso
Irvin 89 Midland 75 1978-79 T
Midland 64 Irvin 63 1980-81 Midland
Midland 82 Irvin 43 1984-85 Midland
Irvin 52 Midland 51 1993-94 Midland
Midland 77 Irvin 70 1994-95 Midland
Irvin 85 Midland 64 1994-95 S-El Paso
Midland 96 Irvin 69 2000-01 Midland
Midland 58 Irvin 55 2002-03 Midland
Irvin 68 Midland 64 2004-05 T
Midland 51 Irvin 34 2005-06 T
Midland 49 Irvin 36 2006-07 Wolfforth
El Paso Jefferson 5-6
Midland 57 Jefferson 40 1953-54 El Paso
Jefferson 59 Midland 56 1962-63 Odessa
Midland 69 Jefferson 61 1963-64 Odessa
Jefferson 66 Midland 52 1964-65 Odessa
Jefferson 72 Midland 52 1967-68 Hobbs
Jefferson 51 Midland 48 1968-69 Hobbs
Midland 70 Jefferson 46 1974-75 Hobbs
Jefferson 59 Midland 55 1976-77 Hobbs
Midland 29 Jefferson 19 1992-93 H
Jefferson 75 Midland 56 2000-01 T
Midland 82 Jefferson 71 2001-02 Midland
El Paso Montwood 2-5
Montwood 73 Midland 65 99-2000 S-Pecos
Midland 67 Montwood 65 2000-01 H
Midland 67 Montwood 65 2001-02 T
Montwood 46 Midland 44 2004-05 H
Montwood 66 Midland 54 2004-05 Midland
Montwood 53 Midland 47 2005-06 S-Pecos
Montwood 51 Midland 36 2007-08 Midland
El Paso Parkland 9-2
Midland 67 Parkland 51 1967-68 El Paso
Midland 65 Parkland 43 1971-72 El Paso
Midland 52 Parkland 48 1976-77 Midland
Midland 69 Parkland 52 1977-78 Midland
Midland 84 Parkland 41 1981-82 Midland
Midland 84 Parkland 66 1984-85 Snyder
Parkland 73 Midland 60 1986-87 Midland
Parkland 59 Midland 55 1993-94 H
Midland 63 Parkland 57 1994-95 T
Midland 96 Parkland 81 1998-99 Pecos
Midland 91 Parkland 79 99-2000 H
El Paso Pebble Hills 1-0
Midland 45 Pebble Hills 42 2019-20 Midland
El Paso Riverside 9-2
Riverside 59 Midland 55 1976-77 Hobbs
Midland 81 Riverside 72 1977-78 T
Midland 76 Riverside 63 1989-90 Midland
Midland 82 Riverside 63 1992-93 T
Midland 73 Riverside 69 1993-94 Midland
Riverside 79 Midland 78 1994-95 T
Midland 81 Riverside 75 1994-95 Midland
Midland 96 Riverside 71 1995-96 T
Midland 80 Riverside 71 1995-96 Midland
Midland 95 Riverside 72 1996-97 Midland
Midland 86 Riverside 59 1997-98 H
El Paso Socorro 2-0
Midland 79 Socorro 68 99-2000 El Paso
Midland 102 Socorro 50 2002-03 H
El Paso Ysleta 9-4
Midland 78 Ysleta 44 1958-59 H
Midland 65 Ysleta 34 1961-62 H
Midland 78 Ysleta 69 1963-64 Midland
Ysleta 61 Midland 52 1965-66 T
Ysleta 71 Midland 66 1966-67 H
Ysleta 57 Midland 53 1967-68 Midland
Ysleta 58 Midland 48 1967-68 T
Midland 73 Ysleta 66 1970-71 El Paso
Midland 92 Ysleta 51 1972-73 Midland
Midland 57 Ysleta 39 1987-88 Midland
Midland 51 Ysleta 48 1992-93 T
Midland 87 Ysleta 45 1993-94 H
Midland 64 Ysleta 48 2004-05 T
Euless Trinity 0-1
Trinity 52 Midland 40 2011-12 San Angelo
Farmington (NM) 0-1
Farmington 88 Midland 57 1968-69 Hobbs
Fort Stockton 13-2
Midland 72 Fort Stockton 29 1963-64 H
Midland 58 Fort Stockton 49 1964-65 T
Midland 62 Fort Stockton 55 1969-70 H
Fort Stockton 67 Midland 60 1969-70 T
Midland 64 Fort Stockton 43 1973-74 T
Midland 50 Fort Stockton 38 1974-75 H
Midland 76 Fort Stockton 59 1975-76 T
Midland 62 Fort Stockton 53 1975-76 H
Midland 95 Fort Stockton 72 1979-80 H
Midland 59 Fort Stockton 56 1979-80 T
Midland 94 Fort Stockton 56 1980-81 H
Midland 117 Fort Stockton 80 1984-85 T
Midland 95 Fort Stockton 57 1984-85 H
Fort Stockton 71 Midland 65 1992-93 T
Midland 82 Fort Stockton 73 2017-18 Midland
Fort Worth Arlington Heights 1-0
Midland 58 Arlington Heights 30 1955-56 Abilene
Fort Worth Birdville 0-1
Birdville 89 Midland 56 2017-18 Midland
Fort Worth Boswell 1-0
Midland 59 Boswell 58 2017-18 Midland
Fort Worth Dunbar 1-2
Dunbar 81 Midland 74 1978-79 S-Abilene
Dunbar 80 Midland 76 1980-81 S-Midland
Midland 67 Dunbar 64 1993-94 S-Midland
Fort Worth Paschal 1-0
Midland 95 Paschal 61 1991-92 Midland
Fort Worth Polytechnic 0-1
Polytechnic 79 Midland 76 1965-66 Irving
Fort Worth Richland 1-2
Midland 64 Richland 50 1972-73 S-Abilene
Richland 78 Midland 70 2014-15 Midland
Richland 71 Midland 55 2015-16 Midland
Fort Worth Trimble Tech 1-0
Midland 80 Trimble Tech 73 1995-96 Fort Worth
Fort Worth Western Hills 1-0
Midland 75 Western Hills 67 2014-15 Weatherford
Fredericksburg 0-1
Fredericksburg 63 Midland 57 1987-88 Kerrville
Friendswood Clear Brook 0-1
Clear Brook 81 Midland 37 2011-12 Midland
Garland Naaman Forest 1-0
Midland 71 Naaman Forest 59 2003-04 Garland
North Garland 2-0
Midland 59 North 56 1997-98 Garland
Midland 92 North 59 1998-99 Midland
South Garland 2-3
Midland 70 South 50 1998-99 Midland
South 72 Midland 65 2001-02 Midland
South 85 Midland 59 2002-03 Midland
Midland 70 South 66 2003-04 Midland
South 74 Midland 57 2006-07 T
Georgetown 0-2
Georgetown 76 Midland 70 2008-09 Georgetown
Georgetown 69 Midland 53 2009-10 Georgetown
Granbury 0-1
Granbury 48 Midland 41 2011-12 San Angelo
Grapevine 1-0
Midland 76 Grapevine 66 2006-07 Midland
Hale Center 0-1
Hale Center 71 Midland 66 1991-92 Lubbock
Harlingen Marine Military Academy 0-1
Academy 91 Midland 83 1996-97 Harlingen
Harlingen South 1-0
Midland 71 South 59 1996-97 Harlingen
Hereford 8-0
Midland 69 Hereford 36 1959-60 Lubbock
Midland 71 Hereford 37 1959-60 H
Midland 63 Hereford 61 1960-61 Lubbock
Midland 83 Hereford 68 1963-64 Amarillo
Midland 73 Hereford 55 1966-67 Amarillo
Midland 60 Hereford 51 2014-15 Midland
Midland 91 Hereford 89 2016-17 San Angelo
Midland 48 Hereford 34 2016-17 Midland
Hilton Head (SC) 2-0
Midland 67 Hilton Head 60 1992-93 Fort Walton Beach
Midland 62 Hilton Head 49 1994-95 Midland
Hobbs (NM) 12-32
Hobbs 49 Midland 24 1953-54 T
Midland 50 Hobbs 48 1954-55 H
Hobbs 62 Midland 45 1955-56 T
Hobbs 62 Midland 39 1956-57 T
Hobbs 50 Midland 44 1957-58 H
Hobbs 99 Midland 81 1963-64 H
Hobbs 88 Midland 76 1964-65 T
Hobbs 83 Midland 69 1965-66 H
Hobbs 102 Midland 74 1966-67 T
Hobbs 100 Midland 75 1966-67 Hobbs
Hobbs 85 Midland 63 1967-68 H
Hobbs 92 Midland 61 1968-69 T
Hobbs 99 Midland 95 1970-71 T
Midland 82 Hobbs 76 1970-71 H
Midland 82 Hobbs 64 1971-72 T
Midland 98 Hobbs 52 1971-72 H
Hobbs 73 Midland 66 1974-75 T
Midland 64 Hobbs 62 1974-75 H
Hobbs 104 Midland 63 1976-77 H
Hobbs 110 Midland 74 1976-77 Hobbs
Hobbs 103 Midland 59 1977-78 T
Hobbs 115 Midland 102 1980-81 Hobbs
Hobbs 91 Midland 59 1982-83 T
Midland 83 Hobbs 55 1982-83 H
Midland 101 Hobbs 83 1985-86 H
Midland 85 Hobbs 83 1985-86 T
Hobbs 99 Midland 66 1986-87 T
Midland 88 Hobbs 81 1986-87 H
Hobbs 103 Midland 102 1987-88 H
Hobbs 112 Midland 75 1987-88 T
Hobbs 112 Midland 68 1988-89 T
Hobbs 81 Midland 76 1988-89 H
Midland 84 Hobbs 80 1989-90 H
Hobbs 130 Midland 78 1990-91 T
Midland 74 Hobbs 71 1990-91 H
Hobbs 84 Midland 74 99-2000 H
Hobbs 104 Midland 64 2000-01 T
Midland 94 Midland 74 FL 2001-02 H
Hobbs 118 Midland 79 2002-03 T
Midland 57 Hobbs 45 2010-11 H
Hobbs 83 Midland 62 2011-12 T
Hobbs 97 Midland 54 2012-13 H
Hobbs 88 Midland 67 2013-14 T
Hobbs 71 Midland 65 2015-16 T
Houston Clearlake 0-2
Clearlake 62 Midland 46 1983-84 San Antonio
Clearlake 57 Midland 56 2007-08 Houston
Houston Forest Brook 0-1
Forest Brook 71 Midland 69 1986-87 San Antonio
Houston Furr 1-0
Midland defeated Furr 2009-10 Georgetown
Houston HYCA 1-0
Midland 74 HYCA 43 2007-08 Midland
Houston Jersey Village 1-0
Midland 45 Jersey Village 40 1979-80 Kerrville
Houston Kashmere 0-1
Kashmere 70 Midland 66 1982-83 San Antonio
Houston Memorial 1-0
Midland 47 Memorial 46 2012-13 Midland
Houston Second Baptist 1-0
Midland 61 Baptist 59 2005-06 Del Rio
Houston Smiley 1-0
Midland 51 Smiley 46 1980-81 San Antonio
South Houston 1-0
Midland 64 South 56 1979-80 Kerrville
Houston Southern Prep 1-0
Midland 69 Southern Prep 57 2013-14 Wichita Falls
Houston Spring Branch 1-1
Spring Branch 59 Midland 57 1966-67 Hobbs
Midland 66 Spring Branch 53 1972-73 S-Austin
Houston Spring Woods 0-1
Spring Woods 63 Midland 48 2017-18 Midland
Houston Waltrip 1-0
Midland 55 Waltrip 52 1979-80 San Antonio
Houston Westchester 1-0
Midland 58 Westchester 48 1979-80 San Antonio
Houston Westside 0-1
Westside 82 Midland 78 2007-08 Houston
Houston Wheatley 0-1
Wheatley 84 Midland 78 1972-73 SC-Austin
Humble Atascocita 0-1
Atascocita 75 Midland 71 2018-19 San Antonio
Humble Kingwood 0-1
Kingwood 69 Midland 45 2007-08 Houston
Huntington Beach Ocean View (CA) 0-1
Ocean View 76 Midland 60 2002-03 San Antonio
Huntsville 1-0
Midland 62 Huntsville 60 2010-11 Georgetown
Ingram 1-1
Midland 73 Ingram 57 1986-87 Kerrville
Ingram 78 Midland 58 1987-88 Kerrville
Irving 1-1
Irving 84 Midland 68 1965-66 Irving
Midland 71 Irving 57 1972-73 S-Abilene
Justin Northwest 0-1
Northwest 76 Midland 53 2016-17 San Angelo
Keller 0-1
Keller 71 Midland 61 1995-96 Fort Worth
Kermit 9-1
Midland 47 Kermit 40 1953-54 Odessa
Midland 37 Kermit 31 1953-54 H
Midland 78 Kermit 42 1954-55 Andrews
Midland 46 Kermit 33 1954-55 H
Midland 77 Kermit 49 1954-55 T
Kermit 61 Midland 60 1955-56 Andrews
Midland 51 Kermit 47 1957-58 Odessa
Midland 92 Kermit 46 1970-71 Midland
Midland 77 Kermit 63 1992-93 H
Midland 83 Kermit 55 2021-22 H
Kerrville Tivy 2-0
Midland 69 Tivy 66 1985-86 Kerrville
Midland 78 Tivy 70 1989-90 Kerrville
Killeen 1-1
Killeen 76 Midland 67 1987-88 Midland
Midland 86 Killeen 78 1997-98 Midland
Killeen Ellison 1-2
Ellison 80 Midland 77 1985-86 San Antonio
Ellison 71 Midland 62 1992-93 Temple
Midland 72 Ellison 49 1997-98 Midland
Killeen Shoemaker 0-1
Shoemaker defeated Midland 2013-14 T
Lake Charles St Louis Catholic (LA) 1-0
Midland defeated St Louis 2009-10 Georgetown
LaMarque 0-1
LaMarque 81 Midland 60 2010-11 Midland
Lamesa 18-6
Lamesa 50 Midland 38 1953-54 H
Midland 56 Lamesa 38 1954-55 H
Midland 43 Lamesa 41 1954-55 T
Midland 54 Lamesa 43 1955-56 H
Midland 71 Lamesa 63 1955-56 T
Midland 69 Lamesa 56 1956-57 T
Midland 56 Lamesa 50 1956-57 H
Midland 62 Lamesa 48 1960-61 Lubbock
Midland 78 Lamesa 66 1960-61 H
Midland 71 Lamesa 45 1961-62 T
Midland 68 Lamesa 65 1964-65 Lubbock
Midland 72 Lamesa 57 1982-83 Midland
Midland 76 Lamesa 65 1983-84 Midland
Lamesa 109 Midland 87 1984-85 T
Midland 82 Lamesa 76 1984-85 Midland
Midland 81 Lamesa 79 1985-86 H
Lamesa 80 Midland 73 1988-89 T
Lamesa 95 Midland 76 1989-90 H
Lamesa 81 Midland 70 1990-91 T
Midland 118 Lamesa 94 1994-95 H
Lamesa 81 Midland 49 2016-17 T
Midland 74 Lamesa 62 2017-18 H
Midland 72 Lamesa 49 2018-19 T
Midland 87 Lamesa 53 2019-20 Lamesa
LaPorte 0-1
La Porte 66 Midland 42 2007-08 Houston
Laredo Alexander 2-0
Midland 108 Alexander 64 1998-99 Del Rio
Midland 74 Alexander 64 99-2000 Del Rio
Laredo Cigarroa 2-0
Midland 101 Cigarroa 47 2003-04 Del Rio
Midland 90 Cigarroa 49 2005-06 Del Rio
Laredo Johnson 1-0
Midland 83 Johnson 37 2003-04 Del Rio
Laredo United 1-0
Midland 73 United 63 1988-89 Kerrville
Laughlin Air Force Base 1-0
Midland 109 Laughlin 81 1997-98 Del Rio
Lawton (OK) 3-0
Midland 70 Lawton 67 1966-67 Hobbs
Midland 64 Lawton 62 1974-75 Wichita Falls
Midland 59 Lawton 45 1975-76 Wichita Falls
Leander Rouse 0-1
Rouse 44 Midland 35 2012-13 Bastrop
Leander Vandegrift 1-1
Midland 59 Vandegrift 37 2010-11 Midland
Vandegrift 65 Midland 59 2012-13 Bastrop
Lenorah Grady 2-0
Midland 76 Grady 55 2015-16 H
Midland 81 Grady 39 2018-19 T
Levelland 15-2
Midland 59 Levelland 43 1954-55 H
Levelland 61 Midland 48 1955-56 T
Midland 87 Levelland 44 1960-61 Lubbock
Midland 62 Levelland 30 1961-62 Lubbock
Midland 101 Levelland 56 1964-65 Lubbock
Midland 83 Levelland 79 1975-76 T
Midland 76 Levelland 65 1975-76 H
Midland 95 Levelland 74 1979-80 H
Midland 64 Levelland 58 1979-80 T
Midland 83 Levelland 65 1983-84 H
Midland 77 Levelland 56 1984-85 Midland
Levelland 83 Midland 66 1994-95 H
Midland 59 Levelland 56 1995-96 Midland
Midland 80 Levelland 57 1996-97 T
Midland 95 Levelland 43 1997-98 T
Midland 94 Levelland 53 1997-98 H
Midland 98 Levelland 56 1998-99 H
Lewisville 0-1
Lewisville 63 Midland 38 2013-14 Wichita Falls
Lewisville Marcus 1-0
Midland 85 Marcus 72 1997-98 S-Midland
Lindale 1-0
Midland 59 Lindale 54 1983-84 Snyder
Louisville Doss (KY) 0-1
Doss 83 Midland 61 1992-93 Fort Walton Beach
Lovington (NM) 1-1
Midland 74 Lovington 70 1967-68 Hobbs
Lovington 87 Midland 72 1984-85 T
Lubbock 23-16
Midland 45 Lubbock 40 1953-54 El Paso
Lubbock 66 Midland 46 1953-54 T
Lubbock 62 Midland 50 1953-54 H
Midland 52 Lubbock 47 1954-55 H
Lubbock 60 Midland 51 1954-55 Snyder
Lubbock 54 Midland 44 1957-58 T
Lubbock 62 Midland 51 1957-58 H
Midland 70 Lubbock 41 1959-60 H
Midland 83 Lubbock 59 1959-60 Lubbock
Midland 69 Lubbock 46 1960-61 T
Midland 67 Lubbock 62 1961-62 T
Lubbock 61 Midland 60 1961-62 H
Lubbock 65 Midland 42 1962-63 H
Lubbock 72 Midland 52 1962-63 Lubbock
Lubbock 63 Midland 53 1963-64 T
Lubbock 81 Midland 55 1963-64 Lubbock
Lubbock 64 Midland 46 1964-65 T
Lubbock 84 Midland 55 1964-65 Lubbock
Lubbock 64 Midland 51 1965-66 H
Midland 45 Lubbock 43 1966-67 T
Midland 60 Lubbock 58 1967-68 H
Midland 68 Lubbock 47 1968-69 T
Midland 68 Lubbock 58 1983-84 Snyder
Midland 58 Lubbock 57 1985-86 Midland
Midland 81 Lubbock 62 1986-87 H
Lubbock 64 Midland 62 1987-88 T
Midland 56 Lubbock 54 1993-94 T
Midland 71 Lubbock 69 1994-95 H
Lubbock 78 Midland 67 1995-96 Midland
Midland 79 Lubbock 68 1996-97 T
Midland 91 Lubbock 63 1997-98 H
Midland 73 Lubbock 63 2007-08 H
Midland 66 Lubbock 56 2008-09 H
Midland 72 Lubbock 56 2008-09 T
Midland 86 Lubbock 62 2009-10 T
Midland 65 Lubbock 40 2009-10 H
Midland 65 Lubbock 53 2011-12 H
Lubbock 56 Midland 54 2012-13 T
Midland 70 Lubbock 45 2019-20 Lamesa
Lubbock Cooper 3-4
Midland 63 Cooper 48 2018-19 H
Midland 77 Cooper 63 2018-19 Midland
Cooper 65 Midland 50 2019-20 T
Midland 62 Cooper 59 2019-20 Midland
Cooper 70 Midland 46 2020-21 H
Cooper 64 Midland 59 2021-22 T
Cooper 62 Midland 23 2021-22 Midland
Lubbock Coronado 12-14
Midland 72 Coronado 67 1983-84 Midland
Coronado 66 Midland 46 1986-87 T
Midland 55 Coronado 54 1987-88 H
Coronado 58 Midland 54 1988-89 T
Midland 85 Coronado 73 1989-90 H
Coronado 78 Midland 70 1990-91 T
Midland 67 Coronado 60 1991-92 H
Midland 66 Coronado 60 1991-92 Lubbock
Midland 74 Coronado 53 1998-99 H
Midland 65 Coronado 47 2000-01 Midland
Coronado 72 Midland 58 2001-02 S-Seminole
Midland 60 Coronado 51 2005-06 Midland
Midland 71 Coronado 44 2008-09 T
Midland 67 Coronado 58 2008-09 H
Coronado 74 Midland 54 2009-10 H
Midland 55 Coronado 52 2009-10 T
Coronado 45 Midland 38 2012-13 H
Coronado 85 Midland 49 2012-13 T
Coronado 66 Midland 59 2013-14 H
Coronado 52 Midland 40 2013-14 T
Coronado 70 Midland 54 2014-15 H
Coronado 81 Midland 49 2015-16 T
Coronado 90 Midland 33 2016-17 H
Coronado 89 Midland 84 2017-18 T
Coronado 101 Midland 86 2018-19 T
Midland 74 Coronado 61 2019-20 H
Lubbock Dunbar 9-4
Dunbar 68 Midland 40 1968-69 Snyder
Dunbar 69 Midland 68 1969-70 H
Dunbar 65 Midland 61 1996-70 Snyder
Midland 89 Dunbar 62 1970-71 T
Midland 93 Dunbar 53 1971-72 H
Midland 93 Dunbar 62 1972-73 Snyder
Dunbar 68 Midland 58 1976-77 T
Midland 75 Dunbar 67 1977-78 H
Midland 76 Dunbar 56 1978-79 T
Midland 89 Dunbar 65 1979-80 H
Midland 65 Dunbar 62 1980-81 T
Midland 75 Dunbar 55 1981-82 H
Midland 89 Dunbar 60 1992-93 H
Lubbock Estacado 7-8
Midland 90 Estacado 63 1978-79 Snyder
Midland 83 Estacado 71 1980-81 T
Midland 85 Estacado 72 1980-81 H
Midland 67 Estacado 47 1981-82 H
Midland 65 Estacado 59 1983-84 Snyder
Midland 77 Estacado 67 1990-91 Midland
Estacado 67 Midland 66 1991-92 Lubbock
Midland 67 Estacado 55 1995-96 H
Estacado 64 Midland 42 2006-07 T
Estacado 74 Midland 59 2006-07 H
Estacado 71 Midland 54 2007-08 T
Estacado 67 Midland 54 2010-11 T
Estacado 73 Midland 59 2015-16 T
Estacado 84 Midland 71 2016-17 H
Estacado 87 Midland 68 2017-18 T
Lubbock Monterey 28-38
Monterey 76 Midland 63 1957-58 T
Midland 68 Monterey 55 1958-59 H
Midland 62 Monterey 35 1959-60 T
Midland 60 Monterey 40 1959-60 Lubbock
Midland 62 Monterey 33 1960-61 Seminole
Midland 66 Monterey 52 1960-61 H
Monterey 43 Midland 41 1961-62 T
Midland 39 Monterey 38 1961-62 Seminole
Monterey 54 Midland 43 1961-62 Lubbock
Monterey 50 Midland 42 1962-63 T
Monterey 48 Midland 42 1963-64 H
Midland 51 Monterey 44 1963-64 Lubbock
Monterey 66 Midland 56 1964-65 H
Monterey 49 Midland 34 1965-66 T
Midland 40 Monterey 35 1966-67 H
Monterey 86 Midland 50 1967-68 T
Monterey 52 Midland 40 1968-69 H
Monterey 73 Midland 46 1969-70 T
Midland 62 Monterey 53 1970-71 H
Monterey 71 Midland 57 1971-72 T
Midland 62 Monterey 59 1971-72 Midland
Midland 47 Monterey 36 1972-73 Midland
Midland 51 Monterey 45 1972-73 H
Monterey 53 Midland 51 1973-74 T
Monterey 57 Midland 41 1974-75 Midland
Midland 59 Monterey 43 1974-75 H
Monterey 45 Midland 43 1975-76 T
Monterey 44 Midland 34 1976-77 H
Monterey 41 Midland 40 1977-78 Snyder
Midland 57 Monterey 49 1977-78 T
Monterey 53 Midland 49 1978-79 Snyder
Midland 54 Monterey 49 1978-79 H
Monterey 67 Midland 62 1979-80 T
Midland 50 Monterey 49 1980-81 H
Midland 55 Monterey 50 1981-82 T
Monterey 75 Midland 69 1986-87 H
Monterey 96 Midland 71 1987-88 T
Midland 71 Monterey 62 1988-89 H
Monterey 82 Midland 76 1989-90 T
Monterey 81 Midland 78 1990-91 H
Monterey 74 Midland 73 1991-92 T
Midland 66 Monterey 62 1993-94 S-H
Midland 79 Monterey 72 1994-95 S-Seminole
Monterey 88 Midland 70 1995-96 Midland
Monterey 67 Midland 61 99-2000 H
Midland 81 Monterey 62 2000-01 H
Midland 63 Monterey 55 2001-02 T
Midland 50 Monterey 40 2004-05 Midland
Monterey 64 Midland 61 2005-06 H
Midland 51 Monterey 41 2006-07 Wolfforth
Monterey 74 Midland 63 2006-07 H
Monterey 59 Midland 51 2007-08 T
Midland 74 Monterey 41 2008-09 T
Midland 71 Monterey 47 2008-09 H
Midland 67 Monterey 47 2009-10 H
Monterey 74 Midland 73 2009-10 T
Monterey 85 Midland 65 2010-11 T
Monterey 50 Midland 42 2011-12 H
Monterey 43 Midland 40 2012-13 T
Monterey 59 Midland 51 2016-17 H
Midland 82 Monterey 62 2017-18 T
Monterey 62 Midland 58 2018-19 H
Monterey 73 Midland 64 2019-20 T
Monterey 95 Midland 70 2020-21 H
Monterey 86 Midland 56 2020-21 T
Monterey 78 Midland 66 2021-22 H
Lubbock Roosevelt 1-0
Midland 85 Roosevelt 65 1984-85 T
Mansfield 0-1
Mansfield 51 Midland 49 2003-04 Midland
Mansfield Summit 0-1
Summit 73 Midland 63 2004-05 S-Abilene
Mansfield Timberview 1-0
Midland 70 Timberview 51 2007-08 S-Abilene
McAllen 1-0
Midland 60 McAllen 55 1996-97 Harlingen
McAllen Rowe 1-0
Midland 65 Rowe 55 1997-98 San Antonio
Midland Christian 0-1
Christian 66 Midland 54 2016-17 Abilene
Midland Classical 3-1
Midland 81 Classical 70 2006-07 H
Midland 60 Classical 48 2006-07 H
Classical 65 Midland 45 2007-08 H
Midland 67 Classical 49 2007-08 T
Midland Greenwood 9-0
Midland 66 Greenwood 65 1987-88 Midland
Midland 77 Greenwood 70 1987-88 T
Midland 87 Greenwood 47 1988-89 Midland
Midland 58 Greenwood 55 1988-89 Midland
Midland 56 Greenwood 47 1988-89 T
Midland 72 Greenwood 61 1989-90 Midland
Midland 96 Greenwood 55 1997-98 H
Midland 85 Greenwood 53 2015-16 H
Midland 70 Greenwood 62 2021-22 Wolfforth
Midland Legacy 63-93
Midland 61 Lee 39 1961-62 T
Midland 54 Lee 35 1961-62 H
Lee 66 Midland 63 1962-63 H
Lee 61 Midland 59 1962-63 T
Midland 53 Lee 49 1963-64 T
Midland 61 Lee 60 1963-64 H
Lee 88 Midland 67 1964-65 H
Lee 80 Midland 64 1964-65 T
Lee 85 Midland 64 1965-66 T
Midland 76 Lee 74 1965-66 H
Midland 75 Lee 72 1966-67 H
Lee 68 Midland 61 1966-67 T
Lee 82 Midland 73 1967-68 T
Midland 76 Lee 64 1967-68 H
Lee 58 Midland 48 1968-69 H
Lee 90 Midland 59 1968-69 T
Lee 89 Midland 77 1969-70 T
Lee 78 Midland 76 1969-70 H
Midland 64 Lee 47 1970-71 H
Midland 77 Lee 65 1970-71 T
Midland 68 Lee 56 1971-72 T
Midland 54 Lee 46 1971-72 H
Lee 58 Midland 55 1972-73 H
Midland 60 Lee 58 1972-73 T
Midland 58 Lee 50 1972-73 TB-H
Lee 70 Midland 69 1973-74 T
Midland 63 Lee 60 1973-74 H
Midland 71 Lee 66 1974-75 H
Lee 71 Midland 56 1974-75 T
Lee 64 Midland 62 1974-75 TB-Odessa
Lee 76 Midland 62 1975-76 T
Lee 52 Midland 39 1975-76 H
Midland 65 Lee 63 1976-77 H
Lee 74 Midland 54 1976-77 T
Lee 56 Midland 54 1977-78 T
Lee 67 Midland 63 1977-78 H
Midland 56 Lee 26 1978-79 Midland
Midland 61 Lee 59 1978-79 Midland
Midland 66 Lee 51 1979-80 Midland
Midland 65 Lee 41 1979-80 Midland
Midland 80 Lee 57 1980-81 Midland
Midland 85 Lee 76 1980-81 Midland
Midland 63 Lee 58 1981-82 Midland
Lee 66 Midland 64 1981-82 Midland
Midland 79 Lee 65 1981-82 Midland
Midland 65 Lee 54 1982-83 Midland
Midland 70 Lee 64 1982-83 Midland
Lee 54 Midland 52 1983-84 Midland
Midland 58 Lee 44 1983-84 Midland
Lee 56 Midland 49 1984-85 Midland
Lee 50 Midland 46 1984-85 Midland
Lee 63 Midland 52 1984-85 Midland
Midland 53 Lee 51 1985-86 Midland
Lee 70 Midland 65 1985-86 Midland
Midland 49 Lee 47 1985-86 Midland
Lee 67 Midland 61 1985-86 TB-Midland
Lee 63 Midland 43 1986-87 Midland
Midland 44 Lee 42 1986-87 Midland
Midland 65 Lee 62 1987-88 Midland
Midland 56 Lee 54 1987-88 Midland
Lee 71 Midland 66 1988-89 Midland
Midland 65 Lee 61 1988-89 Midland
Midland 63 Lee 59 1989-90 Midland
Midland 49 Lee 43 1989-90 Midland
Midland 53 Lee 51 1989-90 Midland
Midland 76 Lee 55 1990-91 Midland
Midland 77 Lee 65 1990-91 Midland
Midland 64 Lee 59 1990-91 Midland
Midland 82 Lee 46 1991-92 Midland
Lee 67 Midland 60 1991-92 Midland
Midland 59 Lee 58 1991-92 Midland
Lee 66 Midland 47 1992-93 Midland
Lee 63 Midland 60 1992-93 Midland
Midland 54 Lee 53 1993-94 Midland
Midland 64 Lee 61 1993-94 Midland
Midland 73 Lee 54 1994-95 Midland
Lee 74 Midland 70 1994-95 Midland
Midland 78 Lee 64 1994-95 Midland
Midland 81 Lee 77 1995-96 Midland
Midland 59 Lee 54 1995-96 Midland
Lee 86 Midland 74 1995-96 Midland
Lee 80 Midland 78 1996-97 Midland
Midland 66 Lee 60 1996-97 Midland
Midland 85 Lee 70 1996-97 Midland
Midland 63 Lee 58 1996-97 Midland
Midland 90 Lee 59 1997-98 Midland
Midland 76 Lee 57 1997-98 Midland
Midland 55 Lee 50 1997-98 Midland
Midland 77 Lee 50 1997-98 Midland
Midland 47 Lee 45 1998-99 Midland
Midland 73 Lee 52 1998-99 Midland
Midland 80 Lee 59 1998-99 Midland
Midland 85 Lee 53 1998-99 Midland
Midland 80 Lee 71 99-2000 Midland
Midland 74 Lee 71 99-2000 Midland
Midland 70 Lee 55 99-2000 Midland
Lee 79 Midland 73 2000-01 Midland
Midland 57 Lee 53 2000-01 Midland
Midland 68 Lee 66 2000-01 Midland
Midland 67 Lee 65 2000-01 Midland
Midland 74 Lee 48 2001-02 Midland
Lee 76 Midland 74 2001-02 Midland
Midland 77 Lee 72 2001-02 Midland
Lee 70 Midland 49 2001-02 Midland
Midland 66 Lee 64 2002-03 Midland
Lee 71 Midland 67 2002-03 Midland
Lee 73 Midland 60 2002-03 Midland
Lee 67 Midland 57 2003-04 Midland
Lee 61 Midland 50 2003-04 Midland
Midland 56 Lee 45 2003-04 Midland
Lee 71 Midland 70 2004-05 Midland
Lee 80 Midland 63 2004-05 Midland
Lee 59 Midland 48 2004-05 Midland
Lee 56 Midland 52 2004-05 Midland
Midland 58 Lee 51 2005-06 Midland
Midland 59 Lee 56 2005-06 Midland
Midland 81 Lee 77 2005-06 Midland
Midland 64 Lee 53 2005-06 Midland
Midland 62 Lee 48 2006-07 Midland
Midland 65 Lee 47 2006-07 Midland
Lee 49 Midland 43 2007-08 Midland
Lee 60 Midland 54 2007-08 Midland
Lee 58 Midland 51 2008-09 Midland
Lee 68 Midland 59 2008-09 Midland
Midland 60 Lee 59 2008-09 Midland
Lee 60 Midland 59 2008-09 TB-Midland
Lee 77 Midland 70 2009-10 Midland
Lee 77 Midland 61 2009-10 Midland
Lee 70 Midland 59 2009-10 Midland
Midland 43 Lee 41 2010-11 Midland
Midland 41 Lee 37 2010-11 Midland
Lee 61 Midland 58 2011-12 Midland
Lee 47 Midland 43 2011-12 Midland
Midland 51 Lee 45 2012-13 Midland
Lee 56 Midland 51 2012-13 Midland
Lee 56 Midland 38 2012-13 Midland
Midland 60 Lee 45 2013-14 Midland
Midland 71 Lee 67 2013-14 Midland
Midland 60 Lee 48 2014-15 Midland
Midland 58 Lee 36 2014-15 Midland
Midland 84 Lee 68 2015-16 Midland
Midland 54 Lee 49 2015-16 Midland
Lee 71 Midland 52 2016-17 Midland
Midland 64 Lee 60 2016-17 Midland
Midland 68 Lee 48 2017-18 Midland
Lee 55 Midland 49 2017-18 Midland
Midland 73 Lee 70 2018-19 Midland
Midland 87 Lee 49 2018-19 Midland
Midland 66 Lee 47 2019-20 Midland
Midland 59 Lee 42 2019-20 Midland
Midland 62 Lee 56 2019-20 Midland
Midland 67 Lee 65 2020-21 H
Lee 56 Midland 54 2020-21 T
Midland 65 Legacy 62 2021-22 Midland
Legacy 66 Midland 60 2021-22 Midland
Legacy 51 Midland 44 2021-22 Midland
Midland Lee JV 2-0
Midland 109 Lee JV 47 1971-72 Midland
Midland 82 Lee JV 58 1973-74 Midland
Midlothian 1-0
Midland 72 Midlothian 63 2014-15 Weatherford
Mineral Wells 0-1
Mineral Wells 54 Midland 43 1978-79 Snyder
Mission Sharyland 1-0
Midland 78 Sharyland 59 2019-20 Midland
Monahans 15-0
Midland 57 Monahans 46 1958-59 Odessa
Midland 71 Monahans 50 1958-59 H
Midland 75 Monahans 44 1959-60 Odessa
Midland 83 Monahans 28 1959-60 T
Midland 92 Monahans 63 1966-67 T
Midland 53 Monahans 43 1967-68 H
Midland 62 Monahans 42 1968-69 T
Midland 81 Monahans 55 1970-71 H
Midland 55 Monahans 47 1970-71 T
Midland 113 Monahans 46 1972-73 H
Midland 62 Monahans 39 1972-73 T
Midland 72 Monahans 47 1975-76 Midland
Midland 64 Monahans 52 1983-84 T
Midland 79 Monahans 49 1983-84 H
Midland 86 Monahans 65 2019-20 H
Morton 1-0
Midland 87 Morton 65 1985-86 Midland
New Caney 1-0
Midland 49 New Caney 38 2010-11 Georgetown
Odessa 105-58
Odessa 67 Midland 51 1953-54 T
Odessa 51 Midland 38 1953-54 H
Odessa 48 Midland 28 1954-55 H
Odessa 59 Midland 55 1954-55 T
Odessa 48 Midland 40 1955-56 Abilene
Midland 48 Odessa 47 1955-56 Odessa
Odessa 69 Midland 58 1955-56 T
Midland 70 Odessa 54 1955-56 H
Midland 57 Odessa 54 1956-57 Abilene
Odessa 69 Midland 48 1956-57 Odessa
Odessa 65 Midland 51 1956-57 T
Odessa 69 Midland 56 1956-57 H
Odessa 58 Midland 48 1957-58 Andrews
Odessa 76 Midland 44 1957-58 Odessa
Odessa 55 Midland 50 1957-58 T
Midland 54 Odessa 49 1957-58 H
Odessa 71 Midland 55 1958-59 Odessa
Odessa 70 Midland 66 1958-59 H
Odessa 58 Midland 50 1958-59 T
Midland 77 Odessa 48 1959-60 Odessa
Midland 67 Odessa 35 1959-60 T
Midland 69 Odessa 40 1959-60 H
Odessa 65 Midland 61 1960-61 Odessa
Midland 75 Odessa 69 1960-61 H
Midland 85 Odessa 66 1960-61 T
Midland 65 Odessa 50 1961-62 H
Odessa 57 Midland 53 1961-62 T
Midland 74 Odessa 59 1962-63 T
Odessa 63 Midland 62 1962-63 H
Odessa 90 Midland 85 1963-64 H
Odessa 63 Midland 58 1963-64 T
Odessa 73 Midland 65 1964-65 Odessa
Midland 67 Odessa 66 1964-65 T
Odessa 73 Midland 67 1964-65 H
Odessa 65 Midland 59 1965-66 H
Odessa 52 Midland 50 1965-66 T
Odessa 64 Midland 62 1966-67 T
Odessa 68 Midland 55 1966-67 H
Odessa 70 Midland 61 1967-68 H
Odessa 78 Midland 59 1967-68 T
Odessa 70 Midland 45 1968-69 H
Odessa 80 Midland 48 1968-69 T
Midland 57 Odessa 48 1969-70 T
Midland 72 Odessa 58 1969-70 H
Midland 61 Odessa 44 1970-71 T
Midland 61 Odessa 49 1970-71 H
Midland 78 Odessa 51 1971-72 Roswell
Midland 67 Odessa 50 1971-72 H
Midland 59 Odessa 47 1971-72 T
Midland 71 Odessa 42 1972-73 T
Midland 83 Odessa 71 1972-73 H
Midland 77 Odessa 55 1973-74 H
Midland 71 Odessa 69 1973-74 T
Midland 76 Odessa 53 1974-75 T
Midland 74 Odessa 50 1974-75 H
Midland 69 Odessa 57 1975-76 Hobbs
Midland 73 Odessa 47 1975-76 H
Midland 80 Odessa 37 1975-76 T
Midland 65 Odessa 64 1976-77 T
Midland 59 Odessa 55 1976-77 H
Midland 70 Odessa 60 1977-78 H
Midland 79 Odessa 69 1977-78 T
Midland 62 Odessa 50 1978-79 T
Midland 72 Odessa 56 1978-79 H
Midland 80 Odessa 62 1979-80 H
Midland 63 Odessa 39 1979-80 T
Midland 70 Odessa 50 1980-81 T
Midland 94 Odessa 67 1980-81 H
Midland 58 Odessa 49 1981-82 Odessa
Midland 43 Odessa 33 1981-82 H
Midland 75 Odessa 74 1981-82 T
Odessa 58 Midland 56 1982-83 Odessa
Midland 61 Odessa 50 1982-83 T
Midland 59 Odessa 58 1982-83 H
Midland 65 Odessa 63 1983-84 H
Odessa 62 Midland 57 1983-84 T
Midland 75 Odessa 63 1984-85 H
Midland 74 Odessa 68 1984-85 T
Midland 80 Odessa 72 1985-86 T
Midland 61 Odessa 51 1985-86 H
Odessa 66 Midland 55 1986-87 Midland
Odessa 66 Midland 64 1986-87 H
Odessa 64 Midland 59 1986-87 T
Odessa 83 Midland 82 1987-88 Midland
Odessa 59 Midland 49 1987-88 T
Odessa 71 Midland 64 1987-88 H
Midland 63 Odessa 57 1988-89 Midland
Midland 56 Odessa 48 1988-89 H
Midland 52 Odessa 46 1988-89 T
Midland 66 Odessa 63 1989-90 Midland
Midland 76 Odessa 74 1989-90 T
Midland 83 Odessa 62 1989-90 H
Midland 62 Odessa 58 1990-91 T
Midland 67 Odessa 65 1990-91 H
Odessa 92 Midland 76 1991-92 H
Midland 82 Odessa 79 1991-92 T
Midland 58 Odessa 40 1992-93 T
Midland 75 Odessa 45 1992-93 H
Midland 92 Odessa 60 1993-94 H
Midland 74 Odessa 68 1993-94 T
Midland 98 Odessa 76 1994-95 T
Midland 96 Odessa 66 1994-95 H
Midland 73 Odessa 68 1995-96 H
Midland 81 Odessa 66 1995-96 T
Midland 73 Odessa 71 1996-97 H
Midland 69 Odessa 57 1996-97 T
Midland 107 Odessa 78 1996-97 H
Midland 109 Odessa 47 1997-98 H
Midland 106 Odessa 62 1997-98 T
Midland 87 Odessa 56 1998-99 H
Midland 95 Odessa 73 1998-99 T
Midland 70 Odessa 56 99-2000 Midland
Midland 65 Odessa 54 99-2000 Midland
Midland 71 Odessa 66 99-2000 T
Midland 63 Odessa 58 99-2000 H
Midland 66 Odessa 59 2000-01 H
Odessa 63 Midland 60 2000-01 T
Midland 83 Odessa 68 2001-02 T
Midland 61 Odessa 58 2001-02 H
Midland 90 Odessa 61 2002-03 H
Midland 99 Odessa 72 2002-03 T
Odessa 71 Midland 65 2003-04 T
Odessa 67 Midland 64 2003-04 H
Midland 79 Odessa 61 2004-05 T
Midland 56 Odessa 49 2004-05 H
Midland 64 Odessa 63 2005-06 T
Midland 69 Odessa 48 2005-06 H
Odessa 63 Midland 60 2006-07 H
Midland 58 Odessa 51 2006-07 T
Midland 83 Odessa 38 2007-08 T
Midland 62 Odessa 52 2007-08 H
Midland 89 Odessa 46 2008-09 H
Midland 68 Odessa 45 2008-09 T
Midland 78 Odessa 57 2009-10 T
Midland 78 Odessa 47 2009-10 H
Odessa 47 Midland 43 2010-11 Midland
Midland 65 Odessa 58 2010-11 H
Odessa 44 Midland 37 2010-11 T
Midland 61 Odessa 50 2011-12 T
Midland 42 Odessa 29 2011-12 H
Odessa 66 Midland 52 2012-13 H
Odessa 80 Midland 75 2012-13 T
Midland 73 Odessa 64 2013-14 T
Midland 68 Odessa 65 2013-14 H
Midland 54 Odessa 42 2014-15 H
Midland 63 Odessa 57 2014-15 T
Midland 58 Odessa 56 2015-16 T
Odessa 51 Midland 44 2015-16 H
Odessa 57 Midland 49 2015-16 TB-Andrews
Midland 57 Odessa 51 2016-17 Midland
Midland 66 Odessa 51 2016-17 T
Midland 67 Odessa 66 2016-17 H
Odessa 63 Midland 56 2017-18 Midland
Odessa 58 Midland 44 2017-18 H
Odessa 76 Midland 57 2017-18 T
Midland 60 Odessa 45 2018-19 T
Midland 93 Odessa 36 2018-19 H
Odessa 68 Midland 64 2019-20 H
Odessa 74 Midland 67 2019-20 T
Odessa 74 Midland 68 2020-21 H
Odessa 75 Midland 74 2020-21 T
Odessa 73 Midland 67 2021-22 H
Odessa 73 Midland 63 2021-22 T
Odessa Ector 18-5
Midland 73 Ector 56 1957-58 Andrews
Midland 62 Ector 60 1957-58 Odessa
Midland 82 Ector 54 1958-59 H
Midland 90 Ector 48 1958-59 T
Midland 64 Ector 46 1958-59 Odessa
Midland 82 Ector 36 1959-60 T
Midland 73 Ector 35 1959-60 H
Midland 80 Ector 41 1960-61 T
Midland 59 Ector 38 1960-61 H
Midland 79 Ector 51 1960-61 Odessa
Midland 70 Ector 36 1961-62 Odessa
Midland 63 Ector 34 1961-62 T
Midland 68 Ector 39 1962-63 Odessa
Ector 68 Midland 35 1968-69 T
Ector 77 Midland 62 1968-69 H
Midland 72 Ector 67 1969-70 H
Ector 83 Midland 64 1969-70 T
Midland 72 Ector 63 1970-71 T
Ector 69 Midland 68 1970-71 H
Midland 64 Ector 62 1973-74 Snyder
Midland 113 Ector 84 1980-81 H
Ector 72 Midland 71 1981-82 T
Midland 76 Ector 65 1981-82 H
Odessa Permian 84-58
Midland 55 Permian 41 1959-60 T
Midland 73 Permian 64 1959-60 H
Midland 75 Permian 46 1960-61 Odessa
Midland 55 Permian 52 1960-61 H
Midland 58 Permian 55 1960-61 T
Midland 57 Permian 48 1961-62 Odessa
Midland 57 Permian 50 1961-62 T
Midland 70 Permian 52 1961-62 H
Midland 65 Permian 60 1962-63 H
Permian 71 Midland 63 1962-63 T
Midland 59 Permian 54 1963-64 Odessa
Permian 78 Midland 65 1963-64 T
Midland 86 Permian 79 1963-64 H
Midland 68 Permian 58 1964-65 H
Permian 79 Midland 76 1964-65 T
Permian 69 Midland 52 1965-66 T
Midland 76 Permian 70 1965-66 H
Permian 53 Midland 49 1966-67 H
Midland 71 Permian 70 1966-67 T
Permian 72 Midland 60 1967-68 T
Permian 57 Midland 55 1967-68 H
Permian 64 Midland 59 1968-69 T
Permian 73 Midland 29 1968-69 H
Midland 68 Permian 66 1969-70 H
Permian 66 Midland 61 1969-70 T
Midland 76 Permian 54 1970-71 T
Permian 57 Midland 55 1970-71 H
Midland 77 Permian 62 1971-72 H
Midland 75 Permian 56 1971-72 T
Permian 53 Midland 51 1972-73 T
Midland 80 Permian 61 1972-73 H
Midland 44 Permian 42 1973-74 H
Midland 54 Permian 45 1973-74 T
Midland 62 Permian 52 1974-75 T
Permian 46 Midland 45 1974-75 H
Permian 54 Midland 47 1975-76 H
Permian 62 Midland 50 1975-76 T
Permian 48 Midland 43 1976-77 T
Permian 67 Midland 59 1976-77 H
Midland 76 Permian 72 1977-78 H
Midland 70 Permian 64 1977-78 T
Midland 65 Permian 55 1978-79 T
Midland 76 Permian 65 1978-79 H
Midland 78 Permian 70 1979-80 H
Permian 75 Midland 66 1979-80 T
Permian 83 Midland 82 1979-80 TB-Big Spring
Midland 68 Permian 59 1980-81 T
Midland 81 Permian 65 1980-81 H
Midland 72 Permian 61 1981-82 H
Permian 55 Midland 52 1981-82 T
Midland 78 Permian 71 1982-83 Odessa
Permian 61 Midland 56 1982-83 T
Permian 60 Midland 52 1982-83 H
Permian 59 Midland 54 1983-84 H
Midland 65 Permian 62 1983-84 T
Permian 79 Midland 45 1984-85 Snyder
Permian 79 Midland 78 1984-85 T
Midland 68 Permian 55 1984-85 H
Midland 87 Permian 65 1985-86 H
Permian 78 Midland 76 1985-86 T
Permian 85 Midland 62 1986-87 T
Permian 72 Midland 63 1986-87 H
Midland 83 Permian 72 1987-88 Midland
Midland 65 Permian 55 1987-88 T
Midland 76 Permian 59 1987-88 H
Midland 61 Permian 52 1988-89 H
Permian 64 Midland 62 1988-89 T
Permian 66 Midland 63 1989-90 Midland
Midland 78 Permian 76 1989-90 T
Midland 79 Permian 59 1989-90 H
Midland 69 Permian 60 1990-91 H
Midland 84 Permian 52 1990-91 T
Midland 66 Permian 65 1991-92 Uvalde
Midland 74 Permian 64 1991-92 T
Midland 66 Permian 59 1991-92 H
Permian 75 Midland 64 1992-93 T
Midland 62 Permian 54 1992-93 H
Midland 74 Permian 52 1993-94 Midland
Midland 57 Permian 53 1993-94 H
Permian 68 Midland 65 1993-94 T
Midland 90 Permian 73 1994-95 H
Midland 79 Permian 75 1994-95 T
Permian 77 Midland 69 1995-96 T
Midland 72 Permian 66 1995-96 H
Permian 64 Midland 61 1996-97 Midland
Midland 77 Permian 65 1996-97 H
Midland 67 Permian 62 1996-97 T
Midland 75 Permian 59 1997-98 T
Midland 93 Permian 72 1997-98 H
Midland 68 Permian 65 1998-99 Midland
Midland 83 Permian 56 1998-99 T
Midland 94 Permian 61 1998-99 H
Midland 60 Permian 55 99-2000 H
Midland 75 Permian 66 99-2000 T
Permian 65 Midland 63 2000-01 H
Permian 67 Midland 61 2000-01 T
Midland 60 Permian 59 2001-02 T
Midland 87 Permian 65 2001-02 H
Midland 83 Permian 82 2002-03 H
Permian 58 Midland 57 2002-03 T
Midland 74 Permian 63 2003-04 T
Midland 73 Permian 44 2003-04 H
Midland 67 Permian 52 2004-05 T
Midland 58 Permian 48 2004-05 H
Midland 76 Permian 68 2005-06 H
Midland 53 Permian 52 2005-06 T
Midland 69 Permian 57 2006-07 T
Midland 69 Permian 63 2006-07 H
Midland 82 Permian 57 2007-08 H
Midland 63 Permian 51 2007-08 T
Midland 85 Permian 55 2008-09 H
Midland 62 Permian 49 2008-09 T
Midland 74 Permian 52 2009-10 H
Midland 66 Permian 56 2009-10 T
Midland 62 Permian 53 2010-11 T
Midland 68 Permian 50 2010-11 H
Midland 46 Permian 43 2011-12 H
Permian 52 Midland 42 2011-12 T
Permian 81 Midland 32 2012-13 H
Permian 98 Midland 58 2012-13 T
Permian 74 Midland 45 2013-14 H
Permian 84 Midland 55 2013-14 T
Midland 61 Permian 59 2014-15 Midland
Permian 90 Midland 55 2014-15 T
Permian 76 Midland 55 2014-15 H
Midland 62 Permian 59 2015-16 Midland
Permian 51 Midland 35 2015-16 H
Permian 53 Midland 43 2015-16 T
Permian 69 Midland 48 2016-17 T
Permian 72 Midland 51 2016-17 H
Permian 58 Midland 44 2017-18 H
Permian 69 Midland 35 2017-18 T
Midland 46 Permian 41 2018-19 Midland
Midland 65 Permian 52 2018-19 H
Permian 50 Midland 42 2018-19 T
Permian 73 Midland 57 2019-20 H
Permian 88 Midland 42 2019-20 T
Permian 67 Midland 30 2020-21 H
Permian 66 Midland 49 2020-21 T
Permian 63 Midland 48 2021-22 Midland
Permian 74 Midland 48 2021-22 T
Permian 77 Midland 60 2021-22 H
Pampa 2-10
Pampa 70 Midland 32 1953-54 H
Pampa 75 Midland 39 1953-54 T
Pampa 79 Midland 67 1967-68 Hobbs
Midland 75 Pampa 54 1971-72 T
Pampa 66 Midland 60 1973-74 Midland
Pampa 63 Midland 56 1973-74 Wichita Falls
Midland 54 Pampa 51 1973-74 H
Pampa 54 Midland 53 1974-75 Wichita Falls
Pampa 67 Midland 48 1975-76 T
Pampa 49 Midland 36 1975-76 Wichita Falls
Pampa 99 Midland 77 1976-77 T
Pampa 59 Midland 53 1976-77 T
Pasadena Dobie 2-0
Midland 77 Dobie 73 2000-01 Pearland
Midland 56 Dobie 50 2001-02 Pearland
Pearland 4-0
Midland 80 Pearland 48 1997-98 S-Austin
Midland 51 Pearland 49 99-2000 Midland
Midland 58 Pearland 56 2000-01 Pearland
Midland 65 Pearland 63 2001-02 Pearland
Pecos 28-1
Midland 68 Pecos 53 1954-55 Andrews
Midland 61 Pecos 59 1966-67 T
Midland 79 Pecos 53 1966-67 H
Midland 62 Pecos 42 1967-68 T
Midland 68 Pecos 54 1967-68 H
Midland 64 Pecos 43 1968-69 T
Midland 95 Pecos 60 1972-73 H
Midland 86 Pecos 56 1972-73 T
Midland 65 Pecos 63 1973-74 H
Midland 57 Pecos 55 1973-74 T
Midland 57 Pecos 52 1974-75 T
Midland 76 Pecos 51 1974-75 H
Midland 66 Pecos 56 1975-76 H
Midland 76 Pecos 32 1975-76 T
Midland 70 Pecos 64 1976-77 H
Pecos 76 Midland 66 1976-77 T
Midland 74 Pecos 60 1977-78 T
Midland 68 Pecos 48 1977-78 H
Midland 106 Pecos 55 1978-79 H
Midland 54 Pecos 32 1978-79 T
Midland 94 Pecos 54 1979-80 H
Midland 78 Pecos 70 1988-89 T
Midland 63 Pecos 53 1989-90 H
Midland 100 Pecos 61 1990-91 H
Midland 74 Pecos 51 1991-92 T
Midland 92 Pecos 50 1992-93 H
Midland 88 Pecos 42 1994-95 T
Midland defeated Pecos 2002-03 H
Midland 84 Pecos 26 2007-08 H
Perryton 1-0
Midland 64 Perryton 56 1964-65 Amarillo
Petersburg 1-0
Midland 87 Petersburg 81 1991-92 Lubbock
Pharr San Juan Alamo North 1-0
Midland 60 North 52 2004-05 Del Rio
Pflugerville 0-1
Pflugerville 77 Midland 59 1988-89 Kerrville
Phillips 1-0
Midland 81 Phillips 53 1968-69 Snyder
Plainview 20-16
Midland 59 Plainview 53 1955-56 Abilene
Plainview 63 Midland 51 1957-58 H
Plainview 65 Midland 49 1957-58 T
Midland 57 Plainview 53 1958-59 H
Midland 74 Plainview 61 1958-59 T
Midland 55 Plainview 47 1959-60 T
Midland 68 Plainview 52 1960-61 T
Plainview 74 Midland 68 1962-63 H
Plainview 64 Midland 63 1963-64 T
Midland 94 Plainview 78 1964-65 H
Midland 66 Plainview 62 1965-66 T
Midland 68 Plainview 64 1969-70 H
Plainview 61 Midland 49 1969-70 T
Plainview 67 Midland 65 1974-75 Hobbs
Plainview 67 Midland 64 1981-82 H
Midland 62 Plainview 55 1982-83 T
Midland 86 Plainview 77 1983-84 H
Plainview 73 Midland 63 1983-84 T
Midland 68 Plainview 58 1990-91 Midland
Plainview 65 Midland 63 1990-91 S-Levelland
Midland 97 Plainview 88 1994-95 H
Plainview 73 Midland 66 2000-01 Midland
Midland 91 Plainview 69 2007-08 H
Midland 99 Plainview 62 2008-09 H
Midland 94 Plainview 89 2009-10 T
Midland 67 Plainview 57 2010-11 T
Plainview 55 Midland 36 2011-12 H
Midland 83 Plainview 75 2012-13 T
Plainview 81 Midland 62 2013-14 Midland
Midland 66 Plainview 61 2016-17 Midland
Midland 68 Plainview 59 2017-18 Midland
Midland 82 Plainview 55 2018-19 Midland
Plainview 53 Midland 49 2019-20 Midland
Plainview 68 Midland 47 2020-21 T
Plainview 69 Midland 60 2021-22 H
Plainview 45 Midland 44 2021-22 Midland
Portales (NM) 2-0
Midland 52 Portales 45 1970-71 Roswell
Midland 59 Portales 56 1971-72 Roswell
Reno (NV) 1-0
Midland 68 Reno 60 2002-03 San Antonio
Richmond Bush 0-1
Bush 93 Midland 65 2009-10 Georgetown
Rockwall 0-1
Rockwall 61 Midland 37 2006-07 Midland
Rockwall Heath 0-1
Heath 72 Midland 55 2021-22 Wolfforth
Roma 1-0
Midland 88 Roma 48 1996-97 Harlingen
Roswell (NM) 3-3
Midland 61 Roswell 57 1965-66 T
Roswell 51 Midland 46 1965-66 Roswell
Midland 70 Roswell 66 1966-67 H
Roswell 89 Midland 76 1966-67 Roswell
Midland 54 Roswell 41 1967-68 T
Roswell 75 Midland 53 1968-69 H
Roswell Goddard (NM) 2-0
Midland 73 Goddard 54 1970-71 Roswell
Midland 94 Goddard 62 1971-72 Roswell
Round Rock 0-1
Round Rock 51 Midland 49 2012-13 Round Rock
Round Rock McNeil 0-2
McNeil 91 Midland 76 2011-12 T
McNeil 61 Midland 31 2012-13 Round Rock
Round Rock Stony Point 1-1
Midland 99 Stony Point 43 2008-09 Georgetown
Stony Point 60 Midland 36 2011-12 T
Round Rock Westwood 0-1
Westwood 74 Midland 33 2012-13 Round Rock
Rowlett 1-0
Midland 77 Rowlett 71 1998-99 Garland
Sachse 4-0
Midland 92 Sachse 68 2004-05 Midland
Midland 67 Sachse 48 2005-06 Midland
Midland 67 Sachse 53 2006-07 Midland
Midland 79 Sachse 59 2007-08 Midland
San Angelo Central 88-50
San Angelo 59 Midland 42 1953-54 H
San Angelo 66 Midland 36 1953-54 T
San Angelo 36 Midland 33 1954-55 T
Midland 35 San Angelo 33 1954-55 H
Midland 65 San Angelo 52 1955-56 T
Midland 69 San Angelo 62 1955-56 H
San Angelo 58 Midland 49 1956-57 T
Midland 78 San Angelo 45 1956-57 H
Midland 58 San Angelo 41 1957-58 Andrews
San Angelo 66 Midland 55 1957-58 T
Midland 58 San Angelo 55 1957-58 H
Midland 79 San Angelo 64 1958-59 H
Midland 61 San Angelo 60 1958-59 T
Midland 83 San Angelo 58 1959-60 T
Midland 52 San Angelo 27 1959-60 H
Midland 64 San Angelo 48 1960-61 H
Midland 67 San Angelo 65 1960-61 T
San Angelo 68 Midland 61 1961-62 H
San Angelo 58 Midland 53 1961-62 T
San Angelo 73 Midland 62 1962-63 T
Midland 70 San Angelo 69 1962-63 H
Midland 77 Central 59 1963-64 H
Midland 58 Central 52 1963-64 T
Central 65 Midland 57 1964-65 T
Central 63 Midland 62 1964-65 H
Central 46 Midland 45 1965-66 H
Central 63 Midland 46 1965-66 T
Midland 56 Central 55 1966-67 T
Midland 63 Central 47 1966-67 H
Central 59 Midland 53 1967-68 T
Central 72 Midland 54 1967-68 H
Midland 59 Central 55 1968-69 T
Midland 50 Central 46 1968-69 H
Central 62 Midland 57 1969-70 H
Midland 67 Central 65 1996-70 T
Midland 69 Central 62 1970-71 H
Midland 78 Central 70 1970-71 T
Midland 73 Central 56 1971-72 T
Midland 88 Central 47 1971-72 H
Midland 54 Central 41 1972-73 Snyder
Midland 83 Central 53 1972-73 H
Midland 55 Central 46 1972-73 T
Central 58 Midland 45 1973-74 T
Central 47 Midland 46 1973-74 H
Midland 72 Central 59 1974-75 H
Central 45 Midland 43 1974-75 T
Central 60 Midland 52 1975-76 T
Central 69 Midland 58 1975-76 H
Midland 59 Central 58 1976-77 H
Central 70 Midland 57 1976-77 T
Midland 74 Central 50 1977-78 Snyder
Midland 70 Central 64 1977-78 T
Midland 66 Central 52 1977-78 H
Midland 71 Central 49 1978-79 H
Midland 65 Central 46 1978-79 T
Central 66 Midland 58 1979-80 T
Midland 67 Central 61 1979-80 H
Midland 80 Central 78 1980-81 H
Midland 63 Central 45 1980-81 T
Midland 72 Central 66 1981-82 T
Central 67 Midland 62 1981-82 H
Midland 73 Central 66 1982-83 H
Central 65 Midland 58 1982-83 T
Midland 72 Central 70 1983-84 T
Midland 79 Central 65 1983-84 H
Midland 78 Central 66 1984-85 H
Central 84 Midland 72 1984-85 T
Midland 73 Central 64 1985-86 Kerrville
Midland 71 Central 67 1985-86 T
Midland 77 Central 68 1985-86 H
Midland 68 Central 63 1986-87 H
Central 84 Midland 66 1986-87 T
Central 76 Midland 69 1987-88 T
Central 80 Midland 75 1987-88 H
Central 95 Midland 87 1988-89 T
Midland 65 Central 63 1988-89 H
Midland 72 Central 71 1988-89 TB-Big Spring
Central 87 Midland 78 1989-90 H
Central 78 Midland 69 1989-90 T
Central 96 Midland 89 1989-90 TB-Big Spring
Central 57 Midland 54 1990-91 H
Midland 90 Central 78 1990-91 T
Midland 75 Central 56 1991-92 T
Midland 79 Central 74 1991-92 H
Midland 79 Central 58 1992-93 H
Midland 84 Central 74 1992-93 T
Midland 93 Central 73 1993-94 T
Midland 88 Central 58 1993-94 H
Midland 99 Central 75 1994-95 T
Central 79 Midland 76 1994-95 H
Central 95 Midland 64 1995-96 H
Midland 88 Central 84 1995-96 T
Midland 110 Central 60 1996-97 T
Midland 90 Central 49 1996-97 H
Midland 87 Central 58 1997-98 T
Midland 90 Central 55 1997-98 H
Midland 73 Central 62 1998-99 H
Midland 94 Central 56 1998-99 T
Central 81 Midland 70 99-2000 T
Midland 66 Central 49 99-2000 H
Central 68 Midland 60 2000-01 T
Midland 70 Central 63 2000-01 H
Midland 78 Central 71 2001-02 H
Midland 74 Central 68 2001-02 T
Midland 85 Central 69 2002-03 T
Midland 81 Central 56 2002-03 H
Midland 64 Central 60 2003-04 H
Midland 73 Central 58 2003-04 T
Midland 63 Central 52 2004-05 T
Midland 67 Central 59 2004-05 H
Midland 76 Central 50 2005-06 H
Central 76 Midland 70 2005-06 T
Midland 75 Central 46 2006-07 H
Midland 80 Central 69 2006-07 T
Midland 62 Central 56 2007-08 T
Midland 64 Central 49 2007-08 H
Central 66 Midland 54 2008-09 T
Midland 73 Central 42 2008-09 H
Central 92 Midland 85 2009-10 T
Midland 74 Central 37 2009-10 H
Midland 72 Central 52 2010-11 H
Midland 92 Central 79 2010-11 T
Central 73 Midland 56 2011-12 T
Midland 74 Central 73 2011-12 H
Central 66 Midland 53 2012-13 T
Central 80 Midland 55 2012-13 H
Midland 99 Central 79 2013-14 H
Midland 69 Central 64 2013-14 T
Midland 70 Central 63 2014-15 T
Midland 62 Central 44 2014-15 H
Midland 68 Central 55 2015-16 H
Central 81 Midland 48 2015-16 T
Central 66 Midland 65 2018-19 Midland
Central 78 Midland 64 2019-20 Midland
Central 69 Midland 54 2020-21 H
Central 60 Midland 53 2020-21 T
Central 96 Midland 65 2021-22 H
Central 82 Midland 49 2021-22 T
San Angelo Lakeview 4-0
Midland 85 Lakeview 49 1982-83 H
Midland 57 Lakeview 46 2010-11 H
Midland 71 Lakeview 59 2013-14 T
Midland 106 Lakeview 96 2016-17 Abilene
San Antonio Burbank 1-0
Midland 54 Burbank 44 1979-80 Kerrville
San Antonio Central Catholic 1-1
Midland 90 Central Catholic 66 1980-81 San Antonio
Central Catholic 66 Midland 47 1982-83 San Antonio
San Antonio Churchill 1-1
Churchill 71 Midland 64 1981-82 San Antonio
Midland 69 Churchill 60 1997-98 San Antonio
San Antonio Clark 2-0
Midland 69 Clark 67 1984-85 San Antonio
Midland defeated Clark 1994-95 San Antonio
San Antonio Cornerstone 0-1
Cornerstone 84 Midland 58 1995-96 Fort Worth
San Antonio Edison 1-0
Midland 75 Edison 43 1958-59 T
San Antonio Fox Tech 1-1
Midland 77 Fox Tech 74 1981-82 San Antonio
Fox Tech 79 Midland 58 1983-84 San Antonio
San Antonio Harlandale 1-0
Midland 70 Harlandale 44 1958-59 T
San Antonio Highlands 3-0
Midland 51 Highlands 46 1979-80 San Antonio
Midland 57 Highlands 56 1984-85 San Antonio
Midland 78 Highlands 75 1998-99 San Antonio
San Antonio Holmes 2-1
Midland 78 Holmes 71 1983-84 San Antonio
Holmes 67 Midland 65 1985-86 San Antonio
Midland 95 Holmes 90 2002-03 San Antonio
San Antonio Houston 0-1
Houston 88 Midland 68 1987-88 San Antonio
San Antonio Jay 0-2
Jay 88 Midland 87 1981-82 San Antonio
Jay 85 Midland 79 99-2000 Midland
San Antonio Jefferson 1-3
Jefferson 54 Midland 52 1971-72 S-Austin
Jefferson 57 Midland 55 1973-74 Midland
Jefferson 90 Midland 74 1977-78 Midland
Midland 67 Jefferson 64 1983-84 San Antonio
San Antonio MacArthur 2-0
Midland 61 MacArthur 43 1979-80 San Antonio
Midland 52 MacArthur 48 1982-83 San Antonio
San Antonio Madison 3-1
Midland 59 Madison 56 1983-84 San Antonio
Madison 68 Midland 47 1986-87 San Antonio
Midland 88 Madison 80 1994-95 San Antonio
Midland 69 Madison 35 1998-99 San Antonio
San Antonio Marshall 1-2
Marshall 61 Midland 47 1994-95 San Antonio
Midland 74 Marshall 51 1997-98 San Antonio
Marshall 76 Midland 75 1998-99 San Antonio
San Antonio McCollum 1-0
Midland 88 McCollum 69 2018-19 San Antonio
San Antonio O Connor 0-3
O Connor 62 Midland 59 2015-16 San Antonio
O Connor 62 Midland 52 2017-18 San Antonio
O Connor 73 Midland 65 2018-19 San Antonio
San Antonio Roosevelt 2-2
Midland 46 Roosevelt 43 1979-80 San Antonio
Midland 71 Roosevelt 52 2003-04 Midland
Roosevelt 75 Midland 70 2004-05 Midland
Roosevelt 62 Midland 47 2015-16 Midland
South San Antonio 0-1
South 49 Midland 41 2017-18 San Antonio
San Antonio St Gerards 1-0
Midland 93 St Gerards 73 1986-87 Kerrville
San Antonio TMI Episcopal 1-0
Midland 70 TMI 60 2015-16 San Antonio
San Antonio Taft 1-4
Taft 65 Midland 37 1994-95 San Antonio
Taft 70 Midland 60 1997-98 San Antonio
Midland 63 Taft 51 1997-98 SC-Austin
Taft 71 Midland 70 1998-99 Midland
Taft 80 Midland 71 2002-03 San Antonio
San Antonio Warren 0-1
Warren 70 Midland 60 2018-19 San Antonio
San Elizario 1-0
Midland 71 San Elizario 62 99-2000 El Paso
Santa Fe (NM) 1-0
Midland 77 Santa Fe 38 1970-71 Roswell
Seguin 1-1
Seguin 59 Midland 57 1979-80 Kerrville
Midland 73 Seguin 63 1992-93 Temple
Seminole 17-13
Seminole 46 Midland 41 1955-56 T
Seminole 71 Midland 60 1955-56 H
Seminole 69 Midland 48 1956-57 T
Seminole 65 Midland 53 1956-57 H
Seminole 53 Midland 52 1957-58 T
Seminole 56 Midland 54 1957-58 H
Seminole 55 Midland 42 1958-59 T
Midland 70 Seminole 52 1959-60 H
Midland 66 Seminole 47 1960-61 H
Midland 60 Seminole 44 1961-62 H
Seminole 45 Midland 41 1961-62 Seminole
Midland 76 Seminole 60 1962-63 T
Seminole 58 Midland 57 1963-64 H
Midland 67 Seminole 54 1968-69 Snyder
Midland 69 Seminole 67 1969-70 T
Midland 104 Seminole 62 1971-72 H
Midland 76 Seminole 68 1973-74 H
Midland 57 Seminole 54 1973-74 T
Midland 68 Seminole 47 1974-75 H
Midland 88 Seminole 74 1985-86 H
Seminole 73 Midland 67 1986-87 T
Midland 87 Seminole 69 1986-87 H
Midland 81 Seminole 56 1990-91 H
Midland 80 Seminole 76 1998-99 T
Midland 69 Seminole 67 99-2000 H
Seminole 67 Midland 66 2016-17 H
Seminole 60 Midland 27 2017-18 H
Midland 78 Seminole 58 2018-19 T
Midland 68 Seminole 61 2019-20 H
Seminole 86 Midland 60 2020-21 H
Shallowater 1-0
Midland 58 Shallowater 47 1991-92 Lubbock
Sherman 0-1
Sherman 63 Midland 59 1965-66 Irving
Silsbee 1-0
Midland 96 Silsbee 75 2015-16 San Antonio
Snyder 15-10
Midland 50 Snyder 43 1954-55 H
Snyder 55 Midland 49 1954-55 H
Midland 54 Snyder 48 1957-58 T
Midland 74 Snyder 34 1958-59 H
Midland 54 Snyder 50 1963-64 Lubbock
Midland 67 Snyder 66 1969-70 Snyder
Midland 64 Snyder 54 1972-73 Snyder
Midland 65 Snyder 60 1973-74 Snyder
Snyder 53 Midland 51 1976-77 T
Midland 59 Snyder 50 1976-77 H
Snyder 51 Midland 47 1976-77 Wichita Falls
Snyder 56 Midland 55 1977-78 H
Midland 71 Snyder 55 1977-78 H
Midland 84 Snyder 58 1978-79 Midland
Snyder 66 Midland 65 1978-79 T
Midland 68 Snyder 65 1979-80 T
Snyder 59 Midland 58 1979-80 H
Snyder 61 Midland 60 1982-83 H
Midland 71 Snyder 62 1983-84 T
Midland 92 Snyder 90 1984-85 H
Snyder 77 Midland 58 1985-86 T
Snyder 57 Midland 50 2018-19 T
Midland 42 Snyder 31 2019-20 H
Snyder 49 Midland 33 2020-21 T
Midland 52 Snyder 45 2021-22 H
Stanton 2-0
Midland 45 Stanton 35 1954-55 Odessa
Midland 97 Stanton 70 1996-97 H
Stephenville 1-0
Midland 51 Stephenville 48 1954-55 Brownwood
Sudan 0-1
Sudan 42 Midland 40 1954-55 Odessa
Sugarland Willowridge 0-1
Willowridge 86 Midland 51 1993-94 S-Austin
Sweetwater 10-5
Sweetwater 54 Midland 50 1953-54 H
Sweetwater 70 Midland 48 1953-54 T
Sweetwater 60 Midland 54 1954-55 H
Sweetwater 52 Midland 50 1954-55 T
Midland 75 Sweetwater 48 1955-56 H
Sweetwater 46 Midland 45 1955-56 T
Midland 59 Sweetwater 54 1956-57 Abilene
Midland 76 Sweetwater 31 1969-70 Midland
Midland 87 Sweetwater 45 1969-70 T
Midland 82 Sweetwater 21 1969-70 H
Midland 66 Sweetwater 65 1978-79 T
Midland 85 Sweetwater 46 1980-81 T
Midland 79 Sweetwater 49 1980-81 H
Midland 90 Sweetwater 43 2018-19 T
Midland 82 Sweetwater 42 2019-20 Lamesa
Temple 1-2
Midland 43 Temple 33 1954-55 Brownwood
Temple 80 Midland 55 1993-94 H
Midland 61 Temple 57 2009-10 Midland
Troup 1-0
Midland 72 Troup 61 1996-97 Midland
Upland (CA) 0-1
Midland 79 Upland 77 1998-99 Midland
Uvalde 3-1
Uvalde 73 Midland 64 1991-92 Uvalde
Midland 66 Uvalde 42 1992-93 H
Midland 67 Uvalde 49 1993-94 T
Midland 87 Uvalde 74 1994-95 H
Vernon 0-1
Vernon 65 Midland 62 1962-63 Lubbock
Victoria 1-0
Midland 69 Victoria 68 1995-96 Del Rio
Waco 1-1
Midland 61 Waco 50 2010-11 Midland
Midland 64 Waco 54 2011-12 Midland
Waco Jefferson Moore 1-0
Midland 108 Jefferson Moore 52 1970-71 Midland
Wasilla (AK) 1-0
Midland 58 Wasilla 54 2000-01 Midland
Weatherford 2-0
Midland 62 Weatherford 51 2006-07 S-Abilene
Midland 73 Weatherford 45 2014-15 Weatherford
West Columbia 1-0
Midland 89 West Columbia 63 1987-88 Kerrville
Wichita Falls 3-1
Midland 92 Wichita Falls 83 1972-73 S-Abilene
Midland 71 Wichita Falls 61 1974-75 Wichita Falls
Midland 59 Wichita Falls 56 1978-79 S-Abilene
Wichita Falls 59 Midland 57 2011-12 Burkburnett
Wichita Falls Hirschi 1-2
Hirschi 52 Midland 45 1975-76 Wichita Falls
Hirschi 48 Midland 46 1977-78 Wichita Falls
Midland 83 Hirschi 54 1978-79 Wichita Falls
Wichita Falls Rider 2-6
Rider 82 Midland 66 1970-71 S-Abilene
Rider 54 Midland 52 1973-74 Wichita Falls
Rider 66 Midland 65 1977-78 Wichita Falls
Rider 58 Midland 55 1978-79 Wichita Falls
Midland 89 Rider 88 1983-84 Snyder
Rider 77 Midland 73 1993-94 Midland
Midland 85 Rider 62 1994-95 Midland
Rider 45 Midland 36 2010-11 T
Wolfforth Frenship 3-10
Midland 68 Frenship 55 2006-07 Wolfforth
Frenship 57 Midland 46 2016-17 H
Frenship 65 Midland 54 2016-17 T
Midland 71 Frenship 53 2017-18 T
Frenship 65 Midland 58 2017-18 H
Frenship 77 Midland 62 2018-19 T
Midland 62 Frenship 46 2018-19 H
Frenship 63 Midland 49 2019-20 T
Frenship 80 Midland 51 2019-20 H
Frenship 71 Midland 52 2020-21 H
Frenship 70 Midland 52 2020-21 H
Frenship 55 Midland 32 2021-22 H
Frenship 84 Midland 55 2021-22 T
Wolfforth Frenship JV 1-0
Midland 70 JV 49 2021-22 Wolfforth
Yuma Kofa (AZ) 1-0
Midland 66 Kofa 63 1980-81 Hobbs
unknown
unknown win 1985-86 San Antonio
unknown loss 1986-87 Kerrville
unknown loss 1989-90
unknown loss 1989-90 Kerrville
unknown win 1995-96
unknown loss 2007-08 Houston
unknown loss 2012-13 Round Rock
unknown win 2012-13 Bastrop
unknown loss 2015-16 San Antonio
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close