El Paso Ysleta by opponents

El Paso Ysleta record vsrec/yrlocation
Abilene0-1
Abilene 53 Ysleta 331956-57Abilene
Abilene Cooper0-1
Cooper 72 Ysleta 411991-92San Angelo
Alamogordo (NM)5-9
Ysleta 92 Alamogordo 711963-64H
Alamogordo 65 Ysleta 451964-65T
Alamogordo 52 Ysleta 511964-65H
Ysleta 71 Alamogordo 541965-66T
Alamogordo 47 Ysleta 351965-66Carlsbad
Ysleta 81 Alamogordo 701966-67T
Ysleta 79 Alamogordo 641966-67H
Alamogordo 80 Ysleta 791970-71T
Ysleta 75 Alamogordo 641975-76El Paso
Alamogordo 53 Ysleta 411978-79T
Alamogordo 70 Ysleta 611984-85H
Alamogordo 72 Ysleta 481994-95Alamogordo
Alamogordo 97 Ysleta 782012-13T
Alamogordo 73 Ysleta 482013-14H
Albuquerque Eldorado (NM)0-1
Eldorado 91 Ysleta 742008-09Silver City
Albuquerque Rio Grande (NM)0-1
Rio Grande 89 Ysleta 722006-07Silver City
Albuquerque Sandia (NM)0-1
Sandia 62 Ysleta 581962-63Carlsbad
Albuquerque Volcano Vista (NM)1-0
Ysleta 78 Volcano Vista 622008-09Silver City
Albuquerque West Mesa (NM)0-1
West Mesa 69 Ysleta 512007-08Silver City
Alpine2-1
Alpine 52 Ysleta 501953-54Pecos
Ysleta 49 Alpine 371955-56Van Horn
Ysleta defeated Alpine1989-90H
Amarillo0-2
Amarillo 60 Ysleta 571967-68Midland
Amarillo 72 Ysleta 561990-91T
Amarillo Caprock1-0
Ysleta 55 Caprock 531993-94El Paso
Amarillo Palo Duro3-5
Palo Duro 74 Ysleta 561965-66Midland
Palo Duro 68 Ysleta 581973-74El Paso
Ysleta 58 Palo Duro 401987-88Midland
Ysleta 66 Palo Duro 591989-90El Paso
Ysleta 63 Palo Duro 571991-92El Paso
Palo Duro 100 Ysleta 622004-05S-Odessa
Palo Duro 71 Ysleta 602006-07S-Odessa
Palo Duro 99 Ysleta 562007-08S-Andrews
Amarillo Tascosa1-3
Ysleta 68 Tascosa 651974-75El Paso
Tascosa 64 Ysleta 571995-96Clovis
Tascosa 76 Ysleta 6299-2000Clovis
Tascosa 76 Ysleta 582002-03El Paso
Andrews3-2
Andrews 63 Ysleta 541957-58T
Ysleta 52 Andrews 481957-58Odessa
Ysleta 57 Andrews 551962-63El Paso
Andrews 68 Ysleta 581969-70Fort Stockton
Ysleta 70 Andrews 681970-71Fort Stockton
Animas (NM)2-0
Ysleta 85 Animas 561976-77Silver City
Ysleta 80 Animas 631977-78Silver City
Anthony Gadsden (NM)10-5
Gadsden 43 Ysleta 361954-55T
Ysleta 42 Gadsden 381955-56H
Ysleta 61 Gadsden 441955-56T
Ysleta 47 Gadsden 311956-57H
Gadsden 47 Ysleta 461957-58T
Ysleta 53 Gadsden 411959-60H
Ysleta 46 Gadsden 441960-61T
Ysleta 65 Gadsden 521977-78El Paso
Gadsden 78 Ysleta 591992-93T
Ysleta 65 Gadsden 512000-01El Paso
Ysleta 55 Gadsden 482001-02Las Cruces
Gadsden 35 Ysleta 322003-04El Paso
Gadsden 87 Ysleta 782006-07T
Ysleta 62 Gadsden 592006-07El Paso
Ysleta 50 Gadsden 422008-09El Paso
Artesia (NM)2-2
Ysleta 49 Artesia 451956-57T
Artesia 71 Ysleta 691961-62H
Artesia 67 Ysleta 571965-66Carlsbad
Ysleta 82 Artesia 471966-67Carlsbad
Avondale La Joya Community (AZ)0-1
Community 80 Ysleta 592015-16Sierra Vista
Balmorhea1-0
Ysleta 47 Balmorhea 441953-54Van Horn
Barstow1-0
Ysleta 46 Barstow 221955-56Van Horn
Bayard Cobre (NM)4-1
Ysleta 76 Cobre 551966-67H
Cobre 85 Ysleta 762003-04Silver City
Ysleta 66 Cobre 412004-05Silver City
Ysleta 97 Cobre 442007-08Silver City
Ysleta 86 Cobre 412008-09Silver City
Belton0-1
Belton 63 Ysleta 621992-93San Angelo
Bernalillo (NM)2-1
Ysleta 57 Bernalillo 511955-56H
Ysleta 75 Bernalillo 581989-90Santa Fe
Bernalillo 90 Ysleta 671990-91Las Vegas
Bernalillo Our Lady Of Sorrow (NM)1-0
Ysleta 67 Our Lady of Sorrow 501958-59El Paso
Big Lake2-0
Ysleta 59 Big Lake 371960-61San Angelo
Ysleta 45 Big Lake 361964-65Fort Stockton
Big Spring1-2
Ysleta 56 Big Spring 431964-65T
Big Spring 48 Ysleta 451992-93Clovis
Big Spring 66 Ysleta 451998-99Clovis
Borger1-0
Ysleta 61 Borger 601965-66Midland
Bridgeport0-1
Bridgeport 55 Ysleta 442019-20Lake Worth
Camp Verde (AZ)3-0
Ysleta 61 Camp Verde 492006-07Eagar
Ysleta 55 Camp Verde 442011-12Eagar
Ysleta 78 Camp Verde 392012-13Eagar
Canutillo26-20
Ysleta 52 Canutillo 441985-86H
Ysleta 55 Canutillo 421986-87H
Ysleta 41 Canutillo 251986-87T
Ysleta 45 Canutillo 301987-88H
Ysleta 44 Canutillo 251987-88T
Ysleta 52 Canutillo 491993-94T
Ysleta 70 Canutillo 531994-95El Paso
Ysleta 69 Canutillo 561994-95H
Ysleta 65 Canutillo 521995-96T
Canutillo 72 Ysleta 671996-97El Paso
Ysleta 42 Canutillo 411996-97T
Canutillo 62 Ysleta 541996-97H
Ysleta 74 Canutillo 491997-98H
Ysleta 73 Canutillo 681997-98T
Canutillo 49 Ysleta 4499-2000H
Canutillo 60 Ysleta 5999-2000T
Canutillo 57 Ysleta 522000-01H
Canutillo defeated Ysleta 2002-03H
Ysleta 55 Canutillo 522002-03Silver City
Ysleta 52 Canutillo 432006-07T
Ysleta 49 Canutillo 442006-07H
Ysleta 92 Canutillo 612007-08H
Ysleta 62 Canutillo 472007-08T
Ysleta 59 Canutillo 562008-09H
Ysleta 52 Canutillo 512008-09T
Canutillo 57 Ysleta 472009-10T
Canutillo 57 Ysleta 532009-10H
Canutillo 69 Ysleta 652010-11Anthony
Canutillo 71 Ysleta 622010-11T
Ysleta 60 Canutillo 462010-11H
Ysleta 48 Canutillo 402010-11TB-El Paso
Canutillo 62 Ysleta 612011-12H
Canutillo 53 Ysleta 472011-12T
Canutillo 89 Ysleta 592012-13T
Ysleta 59 Canutillo 522012-13H
Canutillo 74 Ysleta 482013-14H
Canutillo 69 Ysleta 482013-14T
Canutillo 55 Ysleta 382014-15El Paso
Canutillo 59 Ysleta 372016-17H
Ysleta 57 Canutillo 462016-17T
Canutillo 56 Ysleta 502017-18T
Canutillo 52 Ysleta 322017-18H
Canutillo 45 Ysleta 392019-20T
Canutillo 64 Ysleta 612020-21H
Ysleta 48 Canutillo 412020-21T
Canyon0-1
Canyon 58 Ysleta 512000-01S-Monahans
Canyon Randall1-1
Randall 68 Ysleta 452000-01Wolfforth
Ysleta 59 Randall 562020-21S-Seminole
Carlsbad (NM)4-6
Carlsbad 61 Ysleta 451956-57T
Carlsbad 60 Ysleta 571964-65T
Ysleta 70 Carlsbad 631965-66H
Carlsbad 72 Ysleta 641966-67Carlsbad
Ysleta 79 Carlsbad 741969-70T
Ysleta 67 Carlsbad 661969-70H
Carlsbad 61 Ysleta 561983-84Carlsbad
Carlsbad 67 Ysleta 641984-85Las Cruces
Carlsbad 82 Ysleta 631985-86Carlsbad
Ysleta 62 Carlsbad 571994-95Alamogordo
Carlsbad JV (NM)1-0
Ysleta 67 JV 471965-66Carlsbad
Cedar Park0-1
Cedar Park 66 Ysleta 302018-19San Angelo
Chaparral (NM)2-0
Ysleta 97 Chaparral 632007-08Silver City
Ysleta 58 Chaparral 542012-13El Paso
Chinle (AZ)0-1
Chinle 70 Ysleta 562009-10Eagar
Cibecue (AZ)1-0
Ysleta 78 Cibecue 612012-13Eagar
Ciudad Juarez Academia (MX)2-1
Ysleta 62 Academia 581957-58El Paso
Ysleta defeated Academia1998-99Fabens
Academia 72 Ysleta 692002-03El Paso
Ciudad Juarez Tech (MX)2-1
Ysleta 76 Tech 661974-75El Paso
Tech 74 Ysleta 681976-77El Paso
Ysleta 67 Tech 581976-77El Paso
Cliff (NM)1-0
Ysleta 76 Cliff 491974-75Silver City
Clint17-12
Ysleta 52 Clint 361953-54H
Ysleta 72 Clint 401954-55H
Clint 51 Ysleta 501986-87T
Ysleta 67 Clint 531988-89El Paso
Ysleta 63 Clint 611994-95El Paso
Clint 59 Ysleta 361996-97Clint
Ysleta 73 Clint 5799-2000H
Ysleta 66 Clint 652000-01H
Clint 65 Ysleta 502002-03H
Ysleta 50 Clint 492002-03T
Clint 63 Ysleta 602003-04T
Clint 53 Ysleta 502003-04H
Clint 61 Ysleta 552004-05T
Ysleta 65 Clint 632004-05H
Ysleta 52 Clint 482005-06H
Clint 51 Ysleta 392005-06T
Ysleta 69 Clint 45 FL2007-08T
Ysleta 64 Clint 472008-09El Paso
Ysleta 66 Clint 362009-10Santa Teresa
Clint 70 Ysleta 602010-11Anthony
Clint 62 Ysleta 552012-13El Paso
Clint 64 Ysleta 532014-15H
Ysleta 59 Clint 422014-15El Paso
Ysleta 76 Clint 572015-16T
Ysleta 60 Clint 462016-17H
Ysleta 51 Clint 482016-17El Paso
Clint 72 Ysleta 522017-18T
Ysleta 51 Clint 502017-18Clint
Ysleta 63 Clint 212020-21T
Clovis (NM)0-3
Clovis 65 Ysleta 341993-94Clovis
Clovis 78 Ysleta 491995-96Clovis
Clovis 65 Ysleta 221998-99Clovis
Colleyville Heritage0-1
Heritage 48 Ysleta 282019-20San Angelo
Crane1-1
Crane 55 Ysleta 531953-54El Paso
Ysleta 61 Crane 371964-65Fort Stockton
Dallas Carter0-1
Carter 74 Ysleta 502019-20San Angelo
Dallas Greenhill1-0
Ysleta 53 Greenhill 4499-2000Clovis
Del City1-0
Ysleta 64 Del City 191953-54Van Horn
Deming (NM)2-2
Deming 65 Ysleta 531955-56H
Ysleta 72 Deming 551955-56T
Ysleta 63 Deming 551968-69Alamogordo
Deming 76 Ysleta 652013-14Santa Fe
Denton0-1
Denton 58 Ysleta 461956-57Abilene
Dexter (NM)3-0
Ysleta 50 Dexter 401954-55H
Ysleta 57 Dexter 501955-56H
Ysleta 70 Dexter 501961-62El Paso
Douglas (AZ)2-0
Ysleta 52 Douglas 491977-78Silver City
Ysleta 69 Douglas 481979-80Douglas
Eagar Round Valley (AZ)7-1
Ysleta 82 Round Valley 642003-04Silver City
Round Valley 65 Ysleta 632004-05Eagar
Ysleta 87 Round Valley 602004-05Silver City
Ysleta 56 Round Valley 532005-06Eagar
Ysleta 60 Round Valley 402005-06Eagar
Ysleta 54 Round Valley 532005-06Silver City
Ysleta 74 Round Valley 622007-08Eagar
Ysleta 76 Round Valley 632008-09Eagar
El Paso48-48
Ysleta 38 El Paso 371953-54El Paso
El Paso 49 Ysleta 401953-54El Paso
Ysleta 57 El Paso 361953-54El Paso
Ysleta 61 El Paso 501954-55El Paso
El Paso 38 Ysleta 331954-55El Paso
El Paso 46 Ysleta 371955-56H
Ysleta 51 El Paso 501955-56El Paso
Ysleta 61 El Paso 411956-57T
Ysleta 47 El Paso 421956-57H
Ysleta 52 El Paso 311957-58El Paso
Ysleta 59 El Paso 361957-58H
Ysleta 53 El Paso 291958-59H
Ysleta 43 El Paso 351958-59H
Ysleta 42 El Paso 411959-60H
Ysleta 42 El Paso 411959-60El Paso
El Paso 53 Ysleta 481960-61El Paso
Ysleta 57 El Paso 441960-61H
Ysleta 66 El Paso 541960-61El Paso
Ysleta 44 El Paso 421961-62H
El Paso 59 Ysleta 491961-62T
El Paso 62 Ysleta 591962-63H
El Paso 67 Ysleta 481962-63H
Ysleta 51 El Paso 491963-64H
El Paso 50 Ysleta 431964-65El Paso
El Paso 56 Ysleta 411964-65H
Ysleta 61 El Paso 541968-69T
Ysleta 63 El Paso 591968-69H
Ysleta 61 El Paso 601969-70H
Ysleta 55 El Paso 431969-70T
Ysleta 53 El Paso 501970-71T
El Paso 67 Ysleta 541970-71H
El Paso 69 Ysleta 561971-72El Paso
Ysleta 55 El Paso 451971-72El Paso
El Paso 59 Ysleta 441971-72El Paso
El Paso 29 Ysleta 281971-72H
Ysleta 48 El Paso 451971-72T
El Paso 61 Ysleta 461972-73T
El Paso 64 Ysleta 551972-73H
Ysleta 41 El Paso 401973-74H
El Paso 56 Ysleta 441973-74T
El Paso 35 Ysleta 341974-75H
Ysleta 60 El Paso 531974-75T
El Paso 42 Ysleta 361975-76El Paso
Ysleta 45 El Paso 381975-76Silver City
Ysleta 67 El Paso 541975-76T
El Paso 51 Ysleta 361975-76H
El Paso 60 Ysleta 411976-77H
El Paso 44 Ysleta 421976-77El Paso
El Paso 50 Ysleta 321976-77Silver City
El Paso 26 Ysleta 241977-78T
Ysleta 38 El Paso 311978-79H
El Paso 40 Ysleta 321980-81T
El Paso 72 Ysleta 591981-82H
El Paso 44 Ysleta 401981-82El Paso
Ysleta 67 El Paso 241982-83El Paso
Ysleta 50 El Paso 461983-84T
Ysleta 33 El Paso 301983-84El Paso
El Paso 42 Ysleta 381984-85H
Ysleta 44 El Paso 421986-87T
El Paso 48 Ysleta 381987-88H
El Paso 39 Ysleta 291989-90El Paso
El Paso 61 Ysleta 421990-91El Paso
El Paso 62 Ysleta 411990-91T
El Paso 44 Ysleta 401991-92El Paso
El Paso 51 Ysleta 381994-95Alamogordo
Ysleta 62 El Paso 511995-96El Paso
Ysleta 33 El Paso 311995-96H
Ysleta 63 El Paso 611996-97H
Ysleta 52 El Paso 481996-97T
Ysleta 85 El Paso 821997-98T
Ysleta 72 El Paso 631997-98H
Ysleta 80 El Paso 511998-99H
El Paso 64 Ysleta 531998-99T
Ysleta 78 El Paso 7799-2000T
El Paso 72 Ysleta 6599-2000H
Ysleta 84 El Paso 832000-01H
El Paso 63 Ysleta 582000-01T
El Paso 71 Ysleta 692001-02H
Ysleta 57 El Paso 502001-02T
Ysleta 68 El Paso 532003-04El Paso
El Paso 62 Ysleta 482005-06El Paso
Ysleta 91 El Paso 432006-07El Paso
El Paso 50 Ysleta 482007-08El Paso
Ysleta 55 El Paso 492008-09T
El Paso 53 Ysleta 342009-10El Paso
Ysleta 72 El Paso 202009-10H
Ysleta 52 El Paso 342009-10Santa Teresa
Ysleta 70 El Paso 492010-11El Paso
Ysleta 60 El Paso 592010-11Anthony
Ysleta 48 El Paso 422011-12El Paso
El Paso 71 Ysleta 692012-13Eagar
El Paso 58 Ysleta 542013-14El Paso
El Paso 61 Ysleta 332013-14El Paso
El Paso 52 Ysleta 332016-17T
El Paso 49 Ysleta 462017-18H
El Paso 57 Ysleta 422018-19T
El Paso Americas2-3
Ysleta 63 Americas 541998-99H
Americas 60 Ysleta 4899-2000T
Ysleta 69 Americas 582000-01H
Americas 66 Ysleta 422003-04El Paso
Americas 64 Ysleta 352020-21H
El Paso Andress9-15
Ysleta 66 Andress 591970-71El Paso
Ysleta 80 Andress 791971-72El Paso
Ysleta 72 Andress 701974-75El Paso
Andress 71 Ysleta 701975-76T
Ysleta 59 Andress 551975-76H
Andress 70 Ysleta 601976-77T
Andress 74 Ysleta 521976-77El Paso
Ysleta 71 Andress 581977-78H
Andress 63 Ysleta 621978-79T
Andress 71 Ysleta 701979-80H
Andress 78 Ysleta 661980-81T
Andress 69 Ysleta 681981-82H
Ysleta 72 Andress 621982-83H
Ysleta 57 Andress 521982-83El Paso
Ysleta 68 Andress 541982-83El Paso
Andress 75 Ysleta 641983-84T
Andress 54 Ysleta 391986-87H
Andress 43 Ysleta 371987-88H
Andress 67 Ysleta 421988-89El Paso
Andress 73 Ysleta 481990-91T
Andress 80 Ysleta 472006-07T
Ysleta 68 Andress 662007-08H
Andress 97 Ysleta 572012-13El Paso
Andress 57 Ysleta 492019-20S-T
El Paso Austin 26-60
Austin 49 Ysleta 421953-54El Paso
Austin 63 Ysleta 611953-54El Paso
Austin 60 Ysleta 571954-55El Paso
Ysleta 77 Austin 411954-55El Paso
Ysleta 57 Austin 541955-56El Paso
Ysleta 69 Austin 491955-56T
Ysleta 59 Austin 521955-56H
Austin 61 Ysleta 411956-57El Paso
Austin 67 Ysleta 581956-57Odessa
Ysleta 53 Austin 501956-57El Paso
Austin 61 Ysleta 581956-57H
Austin 39 Ysleta 361957-58T
Ysleta 52 Austin 501957-58H
Austin 58 Ysleta 441958-59T
Austin 57 Ysleta 521958-59H
Ysleta 46 Austin 451959-60H
Austin 53 Ysleta 421959-60T
Austin 44 Ysleta 351960-61H
Austin 68 Ysleta 401960-61T
Austin 62 Ysleta 401961-62T
Austin 56 Ysleta 381961-62H
Austin 65 Ysleta 621962-63H
Ysleta 67 Austin 601962-63H
Austin 52 Ysleta 511963-64T
Austin 66 Ysleta 451964-65El Paso
Ysleta 53 Austin 221966-67H
Ysleta 40 Austin 261966-67DP-El Paso
Austin 77 Ysleta 651967-68H
Austin 63 Ysleta 471968-69T
Austin 80 Ysleta 671968-69H
Austin 79 Ysleta 421969-70H
Austin 67 Ysleta 511970-71T
Austin 71 Ysleta 671970-71El Paso
Austin 78 Ysleta 531970-71H
Ysleta 62 Austin 521971-72H
Austin 79 Ysleta 631971-72T
Austin 80 Ysleta 381972-73Midland
Austin 78 Ysleta 451972-73H
Austin 62 Ysleta 471973-74H
Austin 82 Ysleta 361973-74El Paso
Austin 75 Ysleta 511974-75T
Austin 60 Ysleta 441974-75H
Austin 60 Ysleta 411974-75El Paso
Austin 71 Ysleta 571975-76T
Austin 56 Ysleta 461975-76H
Ysleta 49 Austin 481976-77H
Austin 57 Ysleta 511977-78El Paso
Ysleta 42 Austin 351978-79El Paso
Ysleta 56 Austin 511978-79H
Austin 57 Ysleta 471979-80T
Austin 46 Ysleta 441980-81H
Austin 59 Ysleta 561981-82El Paso
Ysleta 61 Austin 571982-83H
Austin 67 Ysleta 451982-83El Paso
Ysleta 68 Austin 531983-84T
Ysleta 65 Austin 391984-85El Paso
Austin 47 Ysleta 441985-86T
Austin 47 Ysleta 421985-86El Paso
Austin 43 Ysleta 411986-87T
Austin 40 Ysleta 371987-88H
Ysleta defeated Austin1987-88El Paso
Austin 56 Ysleta 361988-89T
Austin 36 Ysleta 351989-90El Paso
Austin 55 Ysleta 421989-90T
Ysleta 57 Austin 561994-95El Paso
Austin defeated Ysleta1995-96El Paso
Austin 53 Ysleta 401995-96T
Austin 67 Ysleta 601996-97T
Austin 58 Ysleta 491997-98Odessa
Ysleta 69 Austin 4699-2000T
Ysleta 71 Austin 522000-01El Paso
Ysleta 60 Austin 542002-03El Paso
Ysleta 51 Austin 382002-03T
Ysleta 47 Austin 422003-04H
Ysleta 52 Austin 462004-05H
Ysleta 72 Austin 562007-08S-El Paso
Austin 80 Ysleta 782008-09H
Austin 81 Ysleta 682008-09S-El Paso
Austin 72 Ysleta 542009-10T
Austin 74 Ysleta 502010-11H
Austin 75 Ysleta 542011-12T
Austin 91 Ysleta 532012-13El Paso
Austin 61 Ysleta 592015-16El Paso
Austin 48 Ysleta 452016-17El Paso
Austin 62 Ysleta 512018-19H
Austin 62 Ysleta 572019-20T
El Paso Austin JV2-0
Ysleta 67 JV 182014-15El Paso
Ysleta 72 JV 362014-15El Paso
El Paso Bel Air34-64
Bel Air 53 Ysleta 511959-60H
Bel Air 68 Ysleta 611959-60T
Ysleta 59 Bel Air 401960-61T
Bel Air 59 Ysleta 561960-61H
Bel Air 57 Ysleta 551961-62El Paso
Ysleta 65 Bel Air 401963-64Midland
Ysleta 54 Bel Air 461963-64T
Ysleta 65 Bel Air 451963-64H
Ysleta 59 Bel Air 531964-65H
Ysleta 53 Bel Air 521964-65H
Bel Air 77 Ysleta 671965-66T
Bel Air 55 Ysleta 541965-66H
Ysleta 70 Bel Air 581966-67H
Ysleta 70 Bel Air 601966-67T
Ysleta 85 Bel Air 671967-68T
Ysleta 84 Bel Air 621967-68H
Ysleta 69 Bel Air 671968-69H
Bel Air 93 Ysleta 771968-69T
Bel Air 88 Ysleta 551969-70H
Bel Air 81 Ysleta 561969-70H
Bel Air 69 Ysleta 611970-71H
Bel Air 89 Ysleta 751970-71T
Bel Air 76 Ysleta 621971-72T
Bel Air 77 Ysleta 621971-72H
Bel Air 57 Ysleta 451972-73H
Bel Air 54 Ysleta 521972-73T
Bel Air 71 Ysleta 461973-74T
Bel Air 74 Ysleta 521973-74H
Bel Air 69 Ysleta 681974-75T
Ysleta 48 Bel Air 461974-75H
Bel Air 56 Ysleta 471975-76H
Ysleta 55 Bel Air 531975-76T
Ysleta 70 Bel Air 631975-76TB-El Paso
Bel Air 38 Ysleta 341976-77T
Ysleta 63 Bel Air 431976-77H
Bel Air 53 Ysleta 491977-78T
Bel Air 75 Ysleta 681977-78H
Bel Air 56 Ysleta 421978-79T
Ysleta 53 Bel Air 491978-79H
Ysleta 63 Bel Air 531979-80T
Ysleta 58 Bel Air 491979-80T
Ysleta 67 Bel Air 661980-81T
Ysleta 81 Bel Air 781980-81H
Bel Air 65 Ysleta 581981-82H
Bel Air 72 Ysleta 511981-82T
Bel Air 58 Ysleta 561982-83El Paso
Bel Air 66 Ysleta 621982-83H
Bel Air 74 Ysleta 661982-83T
Ysleta 45 Bel Air 441983-84T
Ysleta 63 Bel Air 491983-84H
Ysleta 75 Bel Air 701984-85H
Bel Air 72 Ysleta 621984-85T
Bel Air 76 Ysleta 521985-86El Paso
Bel Air 88 Ysleta 461985-86T
Bel Air 60 Ysleta 571985-86H
Bel Air 51 Ysleta 471986-87El Paso
Bel Air 66 Ysleta 501986-87H
Bel Air 57 Ysleta 461986-87H
Bel Air 49 Ysleta 451987-88H
Ysleta 48 Bel Air 411987-88T
Ysleta 48 Bel Air 421988-89El Paso
Bel Air 54 Ysleta 451988-89El Paso
Ysleta 68 Bel Air 471988-89H
Ysleta 47 Bel Air 361988-89T
Bel Air 55 Ysleta 321989-90T
Bel Air 52 Ysleta 391989-90H
Bel Air 74 Ysleta 421990-91T
Bel Air 72 Ysleta 491990-91H
Bel Air defeated Ysleta1991-92El Paso
Bel Air 74 Ysleta 441991-92H
Bel Air 116 Ysleta 651991-92T
Bel Air 77 Ysleta 611992-93T
Ysleta 84 Ysleta 831992-93H
Bel Air 90 Ysleta 741993-94H
Bel Air 84 Ysleta 831993-94T
Ysleta 85 Bel Air 811994-95H
Ysleta 77 Bel Air 631994-95T
Bel Air 87 Ysleta 731995-96H
Bel Air 85 Ysleta 741995-96T
Bel Air 78 Ysleta 561996-97H
Bel Air 77 Ysleta 561996-97H
Bel Air 74 Ysleta 501998-99T
Bel Air 72 Ysleta 312014-15T
Bel Air 53 Ysleta 302014-15H
Bel Air 56 Ysleta 262015-16H
Bel Air 61 Ysleta 302015-16T
Bel Air 44 Ysleta 412016-17H
Bel Air 36 Ysleta 342016-17T
Bel Air 51 Ysleta 492017-18El Paso
Bel Air 50 Ysleta 462017-18T
Ysleta 63 Bel Air 522017-18H
Bel Air 49 Ysleta 482018-19T
Ysleta 47 Bel Air 442018-19T
Ysleta 53 Bel Air 452019-20H
Bel Air 69 Ysleta 602019-20T
Ysleta 52 Bel Air 492019-20TB-El Paso
Bel Air 63 Ysleta 512020-21H
Ysleta 43 Bel Air 402020-21T
El Paso Bowie39-46
Ysleta 40 Bowie 371953-54El Paso
Ysleta 46 Bowie 341953-54El Paso
Ysleta 57 Bowie 401954-55El Paso
Ysleta 65 Bowie 351954-55El Paso
Ysleta 55 Bowie 311955-56H
Bowie 57 Ysleta 531955-56T
Bowie 56 Ysleta 541956-57T
Ysleta 65 Bowie 611956-57El Paso
Bowie 66 Ysleta 501957-58El Paso
Ysleta 38 Bowie 341957-58H
Bowie 68 Ysleta 491957-58T
Bowie 41 Ysleta 291958-59T
Ysleta 60 Bowie 551958-59H
Ysleta 59 Bowie 451959-60T
Ysleta 61 Bowie 471959-60H
Bowie 46 Ysleta 451960-61H
Ysleta 57 Bowie 471960-61T
Bowie 59 Ysleta 471961-62T
Bowie 51 Ysleta 491961-62H
Ysleta 62 Bowie 531962-63H
Ysleta 66 Bowie 441963-64El Paso
Ysleta 63 Bowie 491964-65T
Ysleta 54 Bowie 411966-67T
Ysleta 80 Bowie 511966-67H
Ysleta 55 Bowie 311967-68H
Ysleta 70 Bowie 551967-68T
Bowie 69 Ysleta 531968-69T
Ysleta 62 Bowie 591968-69H
Ysleta 59 Bowie 491969-70H
Ysleta 72 Bowie 581969-70T
Bowie 84 Ysleta 621970-71T
Bowie 67 Ysleta 561970-71H
Bowie 49 Ysleta 361971-72H
Bowie 67 Ysleta 641971-72T
Bowie 50 Ysleta 351972-73T
Ysleta 49 Bowie 431972-73H
Bowie 52 Ysleta 391973-74H
Bowie 37 Ysleta 351973-74T
Bowie 70 Ysleta 401974-75T
Bowie 72 Ysleta 481974-75H
Ysleta 55 Bowie 541975-76Silver City
Ysleta 74 Bowie 551975-76H
Ysleta 57 Bowie 511975-76T
Bowie 72 Ysleta 53 FW1976-77T
Ysleta 62 Bowie 541977-78T
Ysleta 66 Bowie 631977-78H
Ysleta 56 Bowie 501978-79El Paso
Ysleta 67 Bowie 511978-79T
Ysleta 64 Bowie 531979-80H
Bowie 56 Ysleta 541981-82H
Ysleta 36 Bowie 291982-83El Paso
Ysleta 56 Bowie 491982-83T
Ysleta 47 Bowie 461983-84H
Bowie 58 Ysleta 461983-84El Paso
Bowie 65 Ysleta 641984-85T
Bowie 51 Ysleta 491985-86H
Ysleta 44 Bowie 391986-87H
Ysleta 60 Bowie 481986-87T
Ysleta 45 Bowie 321986-87El Paso
Bowie 49 Ysleta 441987-88T
Bowie 43 Ysleta 291988-89H
Bowie 50 Ysleta 421988-89El Paso
Bowie 55 Ysleta 321989-90T
Bowie 64 Ysleta 471991-92T
Bowie 59 Ysleta 571992-93T
Bowie 62 Ysleta 421995-96T
Bowie 54 Ysleta 401996-97T
Bowie 65 Ysleta 371996-97H
Bowie 58 Ysleta 441997-98H
Bowie 54 Ysleta 421997-98T
Bowie 67 Ysleta 531998-99H
Bowie 53 Ysleta 361998-99T
Bowie 52 Ysleta 5099-2000T
Bowie 63 Ysleta 5399-2000H
Ysleta 59 Bowie 522000-01H
Ysleta 40 Bowie 382000-01T
Bowie 52 Ysleta 442001-02H
Bowie 49 Ysleta 452001-02T
Bowie 63 Ysleta 532003-04T
Bowie 42 Ysleta 402006-07T
Ysleta 69 Bowie 51 FL2007-08El Paso
Bowie 71 Ysleta 292010-11S-El Paso
Bowie 64 Ysleta 452012-13El Paso
Bowie 46 Ysleta 442013-14El Paso
Ysleta 59 Bowie 472020-21S-H
El Paso Burges26-62
Ysleta 72 Burges 431955-56T
Ysleta 86 Burges 441955-56H
Ysleta 61 Burges 471956-57El Paso
Ysleta 78 Burges 511956-57H
Burges 48 Ysleta 461957-58H
Ysleta 90 Burges 411957-58H
Ysleta 65 Burges 581958-59T
Ysleta 47 Burges 461958-59H
Burges 62 Ysleta 591959-60H
Burges 74 Ysleta 451959-60T
Burges 54 Ysleta 491960-61T
Burges 51 Ysleta 421960-61H
Burges 52 Ysleta 441961-62H
Burges 74 Ysleta 511961-62T
Burges 56 Ysleta 551962-63H
Ysleta 55 Burges 381962-63T
Burges 61 Ysleta 601963-64H
Burges 53 Ysleta 481963-64T
Burges 62 Ysleta 511964-65T
Burges 42 Ysleta 401964-65H
Burges 80 Ysleta 621965-66H
Burges 85 Ysleta 671965-66T
Ysleta 62 Burges 471966-67T
Ysleta 71 Burges 551966-67H
Ysleta 75 Burges 601967-68T
Burges 58 Ysleta 561967-68T
Burges 83 Ysleta 471968-69T
Burges 67 Ysleta 391968-69H
Burges 63 Ysleta 421968-69Alamogordo
Burges 79 Ysleta 561969-70T
Burges 73 Ysleta 601969-70H
Ysleta 64 Burges 571970-71H
Burges 75 Ysleta 511970-71T
Burges 67 Ysleta 651971-72T
Burges 66 Ysleta 531971-72H
Burges 72 Ysleta 381972-73H
Burges 69 Ysleta 521973-74El Paso
Burges 82 Ysleta 591974-75T
Burges 90 Ysleta 641974-75H
Burges 73 Ysleta 631975-76H
Burges 43 Ysleta 411976-77T
Burges 66 Ysleta 591976-77El Paso
Burges 44 Ysleta 351978-79H
Burges 31 Ysleta 221978-79Levelland
Burges 44 Ysleta 431978-79El Paso
Burges 56 Ysleta 461978-79T
Ysleta 48 Burges 401981-82T
Ysleta 40 Burges 321981-82H
Burges 48 Ysleta 351981-82H
Ysleta 44 Burges 421981-82El Paso
Burges 49 Ysleta 391982-83T
Burges 58 Ysleta 471982-83El Paso
Ysleta 37 Burges 361983-84H
Burges 38 Ysleta 311983-84El Paso
Burges 41 Ysleta 361984-85T
Burges 61 Ysleta 491985-86H
Ysleta defeated Burges1986-87El Paso
Ysleta 41 Burges 301986-87T
Burges 59 Ysleta 471987-88El Paso
Burges 54 Ysleta 521988-89T
Burges 42 Ysleta 391989-90H
Burges 61 Ysleta 321990-91El Paso
Burges 56 Ysleta 551994-95El Paso
Burges 69 Ysleta 621994-95El Paso
Burges 57 Ysleta 551996-97H
Ysleta 54 Burges 441996-97T
Burges 68 Ysleta 531997-98T
Burges 77 Ysleta 511997-98H
Ysleta 68 Burges 601998-99T
Burges 87 Ysleta 631998-99H
Burges 62 Ysleta 5999-2000H
Burges 57 Ysleta 5699-2000T
Burges 89 Ysleta 622000-01T
Ysleta 61 Burges 492000-01H
Ysleta 46 Burges 412001-02H
Burges 64 Ysleta 632001-02T
Ysleta 56 Burges 512002-03H
Burges 53 Ysleta 462002-03Clint
Burges 61 Ysleta 582003-04El Paso
Ysleta 45 Burges 392003-04T
Ysleta 69 Burges 592006-07S-El Paso
Burges 88 Ysleta 782008-09H
Ysleta 72 Burges 422009-10T
Burges 73 Ysleta 602010-11El Paso
Burges 76 Ysleta 392010-11T
Burges 87 Ysleta 472011-12H
Burges 54 Ysleta 302014-15H
Burges 112 Ysleta 492015-16T
El Paso Cathedral21-18
Ysleta 48 Cathedral 421953-54H
Ysleta 42 Cathedral 281953-54T
Ysleta 68 Cathedral 471956-57El Paso
Ysleta 57 Cathedral 551958-59El Paso
Cathedral 55 Ysleta 351962-63H
Cathedral 61 Ysleta 501964-65H
Ysleta 59 Cathedral 431970-71El Paso
Ysleta 65 Cathedral 601971-72El Paso
Ysleta 48 Cathedral 411972-73El Paso
Ysleta 67 Cathedral 441972-73H
Cathedral 65 Ysleta 641979-80T
Cathedral 64 Ysleta 561981-82H
Ysleta 72 Cathedral 661982-83H
Cathedral 59 Ysleta 571983-84T
Cathedral 61 Ysleta 601985-86T
Cathedral 75 Ysleta 591985-86H
Ysleta 70 Cathedral 461986-87H
Ysleta 80 Cathedral 591988-89El Paso
Cathedral 62 Ysleta 531988-89H
Cathedral 62 Ysleta 611989-90H
Ysleta 81 Cathedral 691990-91T
Cathedral 55 Ysleta 511991-92H
Ysleta 75 Cathedral 641992-93H
Ysleta 80 Cathedral 551993-94H
Ysleta 68 Cathedral 671994-95H
Ysleta 73 Cathedral 491995-96T
Cathedral 67 Ysleta 611996-97H
Cathedral 97 Ysleta 781997-98T
Cathedral 87 Ysleta 591998-99T
Cathedral 80 Ysleta 592001-02H
Ysleta 78 Cathedral 712001-02T
Cathedral 82 Ysleta 722004-05H
Ysleta 72 Cathedral 502005-06El Paso
Ysleta 58 Cathedral 442006-07T
Cathedral 76 Ysleta 672007-08H
Ysleta 45 Cathedral 432009-10El Paso
Cathedral 63 Ysleta 442011-12H
Cathedral 53 Ysleta 402012-13H
El Paso Chapin0-6
Chapin 98 Ysleta 602002-03T
Chapin 60 Ysleta 392002-03Clint
Chapin 64 Ysleta 452004-05El Paso
Chapin 61 Ysleta 512004-05El Paso
Chapin 42 Ysleta 402018-19San Angelo
Chapin 76 Ysleta 412020-21S-Fabens
El Paso Coronado9-31
Ysleta 68 Coronado 651967-68H
Coronado 63 Ysleta 541967-68T
Ysleta 68 Coronado 571968-69H
Ysleta 74 Coronado 581968-69El Paso
Ysleta 71 Coronado 661969-70T
Coronado 59 Ysleta 571971-72H
Ysleta 99 Coronado 801971-72El Paso
Coronado 64 Ysleta 581971-72El Paso
Coronado 59 Ysleta 581971-72T
Coronado 55 Ysleta 511973-74H
Coronado 77 Ysleta 701973-74T
Ysleta 60 Coronado 581973-74El Paso
Coronado 61 Ysleta 531974-75H
Coronado 62 Ysleta 461974-75T
Ysleta 67 Coronado 611975-76H
Coronado 49 Ysleta 411976-77H
Coronado 62 Ysleta 591976-77T
Coronado 64 Ysleta 591977-78T
Ysleta 66 Coronado 431977-78H
Coronado 56 Ysleta 351978-79T
Coronado 57 Ysleta 561979-80H
Coronado 50 Ysleta 331979-80Douglas
Coronado 55 Ysleta 511979-80T
Coronado 43 Ysleta 321980-81H
Coronado 47 Ysleta 431980-81H
Coronado 80 Ysleta 661981-82T
Ysleta 32 Coronado 301983-84T
Coronado 40 Ysleta 261984-85T
Coronado 48 Ysleta 461985-86T
Coronado 47 Ysleta 321986-87H
Coronado 28 Ysleta 271987-88T
Coronado 30 Ysleta 251988-89H
Coronado 36 Ysleta 281989-90T
Coronado 43 Ysleta 201990-91H
Coronado 59 Ysleta 421990-91T
Coronado 66 Ysleta 451992-93H
Coronado 64 Ysleta 491994-95El Paso
Coronado 52 Ysleta 411996-97El Paso
Coronado 68 Ysleta 391998-99T
Coronado 75 Ysleta 642000-01T
El Paso Da Vinci1-0
Ysleta 68 DaVinci 382019-20El Paso
El Paso Del Valle33-27
Ysleta 66 Del Valle 361988-89H
Ysleta 66 Del Valle 501988-89T
Del Valle 45 Ysleta 411989-90T
Ysleta 49 Del Valle 481989-90H
Del Valle 58 Ysleta 361990-91H
Del Valle 60 Ysleta 521990-91H
Del Valle 71 Ysleta 591991-92T
Ysleta 76 Del Valle 681991-92H
Ysleta 54 Del Valle 341992-93H
Ysleta 72 Del Valle 531992-93H
Ysleta 74 Del Valle 591993-94H
Del Valle 59 Ysleta 491993-94T
Ysleta 64 Del Valle 621994-95T
Del Valle 63 Ysleta 591994-95H
Del Valle 62 Ysleta 551995-96T
Ysleta 82 Del Valle 601995-96H
Ysleta 54 Del Valle 531996-97H
Ysleta 96 Del Valle 542000-01H
Del Valle 84 Ysleta 572001-02T
Ysleta 79 Del Valle 602002-03El Paso
Del Valle 67 Ysleta 592002-03T
Del Valle 76 Ysleta 622002-03H
Ysleta 61 Del Valle 592003-04H
Ysleta 65 Del Valle 542003-04T
Ysleta 57 Del Valle 442004-05H
Ysleta 50 Del Valle 412004-05T
Ysleta 59 Del Valle 552005-06T
Ysleta 64 Del Valle 582005-06H
Ysleta 68 Del Valle 452006-07H
Ysleta 82 Del Valle 442006-07T
Ysleta 90 Del Valle 542007-08T
Ysleta 95 Del Valle 472007-08H
Ysleta 76 Del Valle 582008-09T
Ysleta 81 Del Valle 522008-09H
Del Valle 78 Ysleta 592009-10T
Ysleta 61 Del Valle 602009-10H
Ysleta 73 Del Valle 562010-11H
Del Valle 59 Ysleta 502010-11T
Del Valle 50 Ysleta 462011-12Anthony
Del Valle 54 Ysleta 532011-12T
Ysleta 54 Del Valle 502011-12H
Del Valle 71 Ysleta 542012-13H
Del Valle 75 Ysleta 452012-13T
Ysleta 60 Del Valle 582013-14El Paso
Ysleta 59 Del Valle 522013-14H
Ysleta 66 Del Valle 632013-14T
Del Valle 80 Ysleta 502014-15T
Del Valle 68 Ysleta 542014-15H
Del Valle 62 Ysleta 472015-16H
Del Valle 68 Ysleta 362015-16T
Del Valle 65 Ysleta 592016-17T
Del Valle 65 Ysleta 582016-17H
Del Valle 55 Ysleta 482017-18H
Ysleta 62 Del Valle 532017-18T
Del Valle 59 Ysleta 562018-19H
Del Valle 65 Ysleta 542018-19T
Del Valle 56 Ysleta 522019-20T
Del Valle 48 Ysleta 442019-20H
Ysleta 64 Del Valle 492020-21T
Ysleta 80 Del Valle 592020-21H
El Paso Eastlake0-17
Eastlake 80 Ysleta 642012-13T
Eastlake 54 Ysleta 472012-13H
Eastlake 74 Ysleta 422013-14H
Eastlake 78 Ysleta 432013-14T
Eastlake 86 Ysleta 432014-15H
Eastlake 71 Ysleta 232014-15T
Eastlake 65 Ysleta 362015-16T
Eastlake 78 Ysleta 642015-16H
Eastlake 58 Ysleta 502016-17T
Eastlake 57 Ysleta 542016-17H
Eastlake 67 Ysleta 432017-18H
Eastlake 77 Ysleta 512017-18T
Eastlake 46 Ysleta 452018-19El Paso
Eastlake 69 Ysleta 592018-19H
Eastlake 68 Ysleta 442018-19T
Eastlake 49 Ysleta 412019-20H
Eastlake 65 Ysleta 562019-20T
El Paso Eastwood15-65
Ysleta 86 Eastwood 301963-64H
Ysleta 58 Eastwood 411963-64T
Ysleta 58 Eastwood 531964-65T
Ysleta 69 Eastwood 661964-65H
Eastwood 57 Ysleta 531965-66H
Ysleta 55 Eastwood 421965-66T
Ysleta 59 Eastwood 511966-67T
Ysleta 74 Eastwood 731966-67H
Ysleta 52 Eastwood 411967-68H
Eastwood 54 Ysleta 491967-68T
Ysleta 65 Eastwood 601967-68TB-El Paso
Eastwood 62 Ysleta 471968-69El Paso
Eastwood 78 Ysleta 691969-70H
Eastwood 79 Ysleta 611970-71H
Eastwood 76 Ysleta 631970-71El Paso
Eastwood 97 Ysleta 751970-71T
Eastwood 73 Ysleta 511972-73El Paso
Eastwood 54 Ysleta 491972-73El Paso
Eastwood 70 Ysleta 441974-75T
Eastwood 68 Ysleta 401974-75El Paso
Eastwood 75 Ysleta 601975-76T
Eastwood 73 Ysleta 521975-76S-El Paso
Eastwood 74 Ysleta 521976-77T
Eastwood 48 Ysleta 451976-77H
Eastwood 70 Ysleta 501977-78El Paso
Eastwood 55 Ysleta 501977-78H
Eastwood 58 Ysleta 501977-78T
Eastwood 69 Ysleta 631978-79T
Eastwood 74 Ysleta 681978-79H
Eastwood 50 Ysleta 431979-80T
Eastwood 64 Ysleta 581979-80H
Ysleta 53 Eastwood 521980-81H
Eastwood 88 Ysleta 781980-81T
Eastwood 74 Ysleta 661980-81TB-El Paso
Eastwood 76 Ysleta 581981-82El Paso
Eastwood 86 Ysleta 651981-82T
Eastwood 57 Ysleta 491981-82H
Eastwood 78 Ysleta 651982-83T
Eastwood 55 Ysleta 481982-83H
Eastwood 58 Ysleta 531983-84H
Eastwood 67 Ysleta 661983-84T
Eastwood 72 Ysleta 531984-85T
Eastwood 100 Ysleta 651984-85H
Eastwood 70 Ysleta 521985-86H
Eastwood 67 Ysleta 561985-86T
Eastwood 53 Ysleta 411986-87T
Eastwood 56 Ysleta 481986-87H
Eastwood defeated Ysleta1987-88T
Eastwood 50 Ysleta 451987-88H
Eastwood 57 Ysleta 501988-89T
Eastwood 59 Ysleta 531988-89H
Eastwood 46 Ysleta 361989-90H
Eastwood 71 Ysleta 501989-90T
Eastwood 83 Ysleta 541990-91H
Eastwood 78 Ysleta 471990-91T
Eastwood 75 Ysleta 541991-92T
Eastwood 81 Ysleta 591991-92H
Eastwood 70 Ysleta 481992-93El Paso
Eastwood 80 Ysleta 551992-93H
Eastwood 80 Ysleta 661992-93T
Eastwood 62 Ysleta 611993-94El Paso
Eastwood 60 Ysleta 551993-94H
Eastwood 76 Ysleta 611993-94T
Eastwood 66 Ysleta 461994-95T
Eastwood 66 Ysleta 571994-95H
Eastwood 68 Ysleta 621995-96H
Eastwood 72 Ysleta 551995-96T
Eastwood 73 Ysleta 521996-97H
Ysleta 67 Eastwood 602001-02El Paso
Eastwood 76 Ysleta 582002-03H
Ysleta 65 Eastwood 612003-04T
Eastwood 60 Ysleta 562004-05H
Eastwood 52 Ysleta 392005-06H
Eastwood 72 Ysleta 542005-06Silver City
Eastwood 69 Ysleta 542008-09El Paso
Eastwood 56 Ysleta 442009-10El Paso
Eastwood 42 Ysleta 392018-19T
Eastwood 47 Ysleta 282018-19H
Ysleta 52 Eastwood 492019-20T
Eastwood 50 Ysleta 402019-20H
El Paso El Dorado5-5
Ysleta 63 El Dorado 462005-06H
El Dorado 39 Ysleta 362005-06T
El Dorado 54 Ysleta 352011-12El Paso
El Dorado 71 Ysleta 482014-15El Paso
El Dorado 55 Ysleta 512018-19T
Ysleta 63 El Dorado 332018-19H
El Dorado 59 Ysleta 462019-20H
Ysleta 48 El Dorado 472019-20T
Ysleta 71 El Dorado 342020-21T
Ysleta 52 El Dorado 302020-21H
El Paso Faith Christian1-4
Ysleta 71 Faith Christian 652001-02H
Faith Christian 65 Ysleta 562002-03T
Faith Christian 78 Ysleta 242011-12T
Faith Christian 48 Ysleta 392016-17El Paso
Faith Christian 45 Ysleta 392017-18Clint
El Paso Franklin1-8
Franklin 72 Ysleta 481998-99H
Franklin 48 Ysleta 4799-2000El Paso
Ysleta 59 Franklin 562000-01H
Franklin 77 Ysleta 562005-06El Paso
Franklin 74 Ysleta 702007-08El Paso
Franklin 90 Ysleta 422010-11T
Franklin 72 Ysleta 402011-12El Paso
Franklin 55 Ysleta 322015-16El Paso
Franklin 60 Ysleta 562020-21H
El Paso Hanks10-53
Hanks defeated Ysleta1980-81El Paso
Ysleta 84 Hanks 741980-81T
Ysleta 50 Hanks 461980-81H
Hanks 61 Ysleta 561981-82H
Ysleta 63 Hanks 541981-82T
Hanks 64 Ysleta 511981-82DT-El Paso
Hanks 54 Ysleta 481982-83T
Ysleta 57 Hanks 551982-83T
Hanks 49 Ysleta 441983-84T
Ysleta 55 Hanks 461983-84H
Hanks 57 Ysleta 411984-85T
Hanks 58 Ysleta 511984-85T
Hanks 76 Ysleta 551985-86T
Hanks 73 Ysleta 611985-86H
Ysleta 42 Hanks 381986-87H
Ysleta 46 Hanks 401986-87T
Hanks 67 Ysleta 591987-88T
Hanks 53 Ysleta 471987-88H
Hanks 57 Ysleta 501988-89T
Hanks 93 Ysleta 551988-89H
Hanks 69 Ysleta 491989-90H
Hanks 52 Ysleta 491989-90T
Hanks 58 Ysleta 511990-91H
Hanks 64 Ysleta 501990-91T
Hanks defeated Ysleta1991-92El Paso
Hanks 52 Ysleta 321991-92T
Hanks 74 Ysleta 471991-92H
Hanks 67 Ysleta 381992-93T
Hanks 75 Ysleta 551992-93H
Hanks defeated Ysleta1993-94El Paso
Hanks 59 Ysleta 501993-94T
Hanks 80 Ysleta 451993-94H
Hanks 67 Ysleta 521994-95H
Hanks 72 Ysleta 551994-95T
Hanks 55 Ysleta 361995-96T
Hanks 47 Ysleta 381995-96H
Hanks 74 Ysleta 331998-99T
Hanks 73 Ysleta 4899-2000El Paso
Hanks 64 Ysleta 522000-01El Paso
Hanks 59 Ysleta 472006-07T
Hanks 57 Ysleta 482006-07El Paso
Ysleta 63 Hanks 552007-08H
Hanks 65 Ysleta 462008-09El Paso
Hanks 91 Ysleta 652012-13H
Hanks 82 Ysleta 612012-13T
Hanks 54 Ysleta 492013-14T
Hanks 92 Ysleta 442013-14H
Hanks 63 Ysleta 322014-15El Paso
Hanks 55 Ysleta 422014-15H
Hanks 77 Ysleta 552014-15T
Hanks 55 Ysleta 462015-16T
Hanks 47 Ysleta 282015-16H
Hanks 43 Ysleta 382016-17El Paso
Hanks 52 Ysleta 332016-17H
Hanks 40 Ysleta 352016-17T
Hanks 71 Ysleta 652017-18T
Ysleta 51 Hanks 502017-18H
Hanks 59 Ysleta 552018-19H
Hanks 58 Ysleta 442018-19T
Ysleta 58 Hanks 502019-20T
Ysleta 59 Hanks 502019-20H
Ysleta 57 Hanks 502020-21T
Ysleta 74 Hanks 552020-21H
El Paso Horizon23-13
Ysleta 57 Horizon 452004-05H
Ysleta 60 Horizon 482004-05T
Horizon 47 Ysleta 452005-06T
Ysleta 45 Horizon 402005-06H
Ysleta 44 Horizon 402006-07T
Horizon 41 Ysleta 372006-07H
Ysleta 86 Horizon 452007-08H
Ysleta 51 Horizon 422007-08T
Ysleta 80 Horizon 552008-09H
Ysleta 70 Horizon 412008-09T
Horizon 62 Ysleta 512009-10T
Horizon 48 Ysleta 432009-10H
Ysleta 61 Horizon 432010-11
Ysleta 55 Horizon 392010-11
Ysleta 70 Horizon 302011-12Anthony
Ysleta 69 Horizon 352011-12
Ysleta 58 Horizon 422011-12
Ysleta 61 Horizon 472012-13
Ysleta 62 Horizon 572013-14T
Ysleta 71 Horizon 382013-14H
Horizon 64 Ysleta 552014-15T
Horizon 73 Ysleta 482014-15H
Horizon 60 Ysleta 532015-16El Paso
Horizon 66 Ysleta 392015-16H
Horizon 61 Ysleta 362015-16T
Horizon 78 Ysleta 462016-17T
Horizon 53 Ysleta 452016-17El Paso
Ysleta 72 Horizon 602016-17H
Ysleta 62 Horizon 482017-18T
Ysleta 61 Horizon 542017-18T
Ysleta 59 Horizon 502018-19T
Horizon 46 Ysleta 392018-19H
Horizon 43 Ysleta 402019-20H
Ysleta 50 Horizon 462019-20T
Ysleta 56 Horizon 512020-21H
Ysleta 55 Horizon 532020-21T
El Paso Irvin15-39
Ysleta 55 Irvin 501959-60H
Ysleta 57 Irvin 501959-60T
Irvin 52 Ysleta 501960-61El Paso
Irvin 57 Ysleta 411960-61T
Irvin 66 Ysleta 501960-61H
Ysleta 65 Irvin 531961-62T
Irvin 53 Ysleta 491961-62H
Irvin 46 Ysleta 411962-63H
Irvin 50 Ysleta 471962-63T
Ysleta 80 Irvin 651963-64El Paso
Irvin 44 Ysleta 421964-65T
Irvin 51 Ysleta 501965-66T
irvin 63 Ysleta 501966-67DP-El Paso
Ysleta 77 Irvin 651967-68H
Irvin 62 Ysleta 481967-68TB-El Paso
Irvin 57 Ysleta 441968-69El Paso
Ysleta 69 Irvin 521968-69Alamogordo
Irvin 57 Ysleta 531968-69H
Irvin 75 Ysleta 461969-70T
Irvin 70 Ysleta 521969-70T
Irvin 67 Ysleta 581970-71H
Irvin 75 Ysleta 651970-71T
Irvin 79 Ysleta 581971-72T
Ysleta 74 Irvin 641971-72H
Irvin 67 Ysleta 501972-73H
Irvin 65 Ysleta 291972-73T
Irvin 61 Ysleta 401973-74T
Irvin 63 Ysleta 371973-74H
Irvin 51 Ysleta 411974-75H
Ysleta 58 Irvin 561975-76H
Irvin 61 Ysleta 421976-77H
Irvin 67 Ysleta 631978-79T
Irvin 70 Ysleta 571979-80H
Ysleta 73 Irvin 681979-80El Paso
Irvin 46 Ysleta 441980-81H
Irvin 73 Ysleta 511980-81El Paso
Irvin 65 Ysleta 591981-82El Paso
Irvin 72 Ysleta 611981-82H
Irvin 54 Ysleta 531982-83T
Ysleta 70 irvin 581983-84H
Irvin 36 Ysleta 341984-85Las Cruces
Irvin 60 Ysleta 451984-85T
Irvin 73 Ysleta 591985-86El Paso
Irvin 44 Ysleta 361987-88T
Ysleta 33 Irvin 291987-88El Paso
Irvin 41 Ysleta 371988-89T
Irvin 55 Ysleta 381990-91T
Ysleta 59 Irvin 531993-94El Paso
Irvin 74 Ysleta 511995-96El Paso
Irvin defeated Ysleta2005-06H
Ysleta 75 Irvin 662008-09T
Irvin 54 Ysleta 452009-10H
Irvin 79 Ysleta 662012-13El Paso
Ysleta 43 Irvin 342018-19El Paso
El Paso Jefferson33-52
Ysleta 60 Jefferson 491953-54El Paso
Ysleta 63 Jefferson 491953-54El Paso
Ysleta 55 Jefferson 541954-55El Paso
Jefferson 63 Ysleta 591954-55El Paso
Jefferson 57 Ysleta 50 FW1955-56El Paso
Jefferson 78 Ysleta 44 FW1955-56H
Jefferson 71 Ysleta 601955-56T
Jefferson 61 Ysleta 421956-57T
Jefferson 47 Ysleta 441956-57H
Jefferson 39 Ysleta 361957-58H
Ysleta 72 Jefferson 541957-58T
Ysleta 65 Jefferson 451958-59H
Jefferson 67 Ysleta 591958-59T
Jefferson 68 Ysleta 461959-60Alamogordo
Ysleta 60 Jefferson 591959-60T
Jefferson 54 Ysleta 351959-60H
Jefferson 55 Ysleta 431960-61T
Jefferson 57 Ysleta 471960-61H
Jefferson 60 Ysleta 431961-62H
Jefferson 62 Ysleta 571961-62T
Jefferson 63 Ysleta 541962-63H
Jefferson 63 Ysleta 601962-63T
Jefferson 71 Ysleta 531963-64H
Jefferson 67 Ysleta 641963-64H
Jefferson 71 Ysleta 511964-65H
Jefferson 62 Ysleta 571964-65T
Jefferson 62 Ysleta 531965-66T
Jefferson 79 Ysleta 601965-66H
Jefferson 63 Ysleta 511966-67H
jefferson 55 Ysleta 531966-67T
Jefferson 63 Ysleta 541967-68T
Ysleta 64 Jefferson 541967-68H
Ysleta 57 Jefferson 551968-69El Paso
Ysleta 76 Jefferson 701968-69El Paso
Ysleta 79 Jefferson 591968-69H
Ysleta 81 Jefferson 641969-70H
Ysleta 71 Jefferson 701969-70T
Ysleta 66 Jefferson 531970-71T
Ysleta 88 Jefferson 701970-71H
Ysleta 86 Jefferson 671971-72T
Ysleta 63 Jefferson 581971-72H
Jefferson 60 Ysleta 531972-73El Paso
Jefferson 68 Ysleta 661972-73T
Jefferson 76 Ysleta 721972-73H
Jefferson 70 Ysleta 551973-74H
Ysleta 52 Jefferson 511973-74T
Jefferson 76 Ysleta 701974-75H
Jefferson 74 Ysleta 601974-75T
Ysleta 91 Jefferson 681975-76T
Ysleta 79 Jefferson 661975-76H
Ysleta 61 Jefferson 541977-78H
Jefferson 42 Ysleta 401978-79T
Ysleta 60 Jefferson 491979-80El Paso
Jefferson 68 Ysleta 661980-81El Paso
Jefferson 40 Ysleta 361981-82H
Ysleta 58 Jefferson 501981-82El Paso
Jefferson 50 Ysleta 481982-83H
Jefferson 63 Ysleta 321984-85El Paso
Jefferson 42 Ysleta 381984-85T
Jefferson 66 Ysleta 571985-86El Paso
Jefferson defeated Ysleta1987-88El Paso
Jefferson 36 Ysleta 221988-89El Paso
Jefferson 34 Ysleta 291989-90H
Jefferson 48 Ysleta 461990-91H
Ysleta defeated Jefferson1990-91El Paso
Jefferson 64 Ysleta 411991-92H
Jefferson 49 Ysleta 441991-92T
Ysleta 42 Jefferson 391993-94H
Jefferson 58 Ysleta 411994-95T
Jefferson 59 Ysleta 511995-96El Paso
Jefferson 60 Ysleta 461996-97H
Jefferson 64 Ysleta 311997-98T
Jefferson 47 Ysleta 251998-99T
Jefferson defeated Ysleta2000-01H
Jefferson defeated Ysleta2001-02T
Ysleta 49 Jefferson 412004-05S-H
Ysleta 54 Jefferson 412006-07T
Ysleta 71 Jefferson 502007-08H
Jefferson 59 Ysleta 442010-11
Ysleta 72 Jefferson 702010-11Anthony
Ysleta 52 Jefferson 512011-12H
Jefferson 60 Ysleta 372012-13El Paso
Ysleta 62 Jefferson 412013-14El Paso
Jefferson 65 Ysleta 542016-17El Paso
Ysleta 49 Jefferson 322017-18El Paso
El Paso Jesuit4-1
Ysleta 71 Jesuit 481969-70H
Ysleta 80 Jesuit 611970-71T
Ysleta 91 Jesuit 561970-71El Paso
Jesuit 64 Ysleta 551970-71H
Ysleta 80 Jesuit 641971-72H
El Paso Jesus Chapel1-0
Ysleta 118 Jesus Chapel 652001-02El Paso
El Paso Montwood4-10
Montwood 54 Ysleta 491991-92H
Montwood 61 Ysleta 411991-92T
Ysleta 56 Montwood 541992-93H
Montwood 49 Ysleta 411992-93T
Montwood 49 Ysleta 391993-94H
Montwood 51 Ysleta 421993-94T
Ysleta 51 Montwood 501994-95H
Montwood 63 Ysleta 451994-95T
Ysleta 50 Montwood 491995-96El Paso
Montwood 55 Ysleta 481995-96H
Montwood 61 Ysleta 381995-96T
Montwood 55 Ysleta 431998-99T
Ysleta 71 Montwood 592000-01H
Montwood 50 Ysleta 232018-19Fabens
El Paso Mountainview25-9
Ysleta 43 Mountainview 371996-97Clint
Mountainview defeated Ysleta 1998-99Fabens
Mountainview defeated Ysleta 1998-99Fabens
Ysleta 65 Mountainview 5099-2000T
Ysleta 67 Mountainview 482001-02H
Mountainview defeated Ysleta 2002-03T
Mountainview 59 Ysleta 542002-03H
Mountainview 38 Ysleta 362003-04H
Ysleta 30 Mountainview 262003-04T
Mountainview 57 Ysleta 452003-04TB-El Paso
Ysleta 42 Mountainview 302004-05El Paso
Ysleta 46 Mountainview 262004-05H
Ysleta 50 Mountainview 452004-05T
Ysleta 57 Mountainview 492005-06T
Ysleta 58 Mountainview 472005-06H
Ysleta 60 Mountainview 382006-07T
Ysleta 63 Mountainview 392006-07H
Ysleta 78 Mountainview 542007-08T
Ysleta 73 Mountainview 382007-08H
Ysleta 85 Mountainview 292008-09H
Ysleta 70 Mountainview 452008-09T
Ysleta 71 Mountainview 582009-10T
Ysleta 66 Mountainview 512009-10H
Ysleta 55 Mountainview 362010-11H
Mountainview 70 Ysleta 552011-12T
Mountainview 66 Ysleta 542012-13T
Ysleta 43 Mountainview 282013-14H
Ysleta 41 Mountainview 332014-15El Paso
Mountainview 38 Ysleta 372014-15T
Ysleta 50 Mountainview 432014-15El Paso
Ysleta 60 Mountainview 522015-16El Paso
Ysleta 57 Mountainview 492015-16T
Ysleta 45 Mountainview 362015-16H
Ysleta 62 Mountainview 182016-17El Paso
El Paso Parkland44-70
Ysleta 83 Parkland 371963-64T
Ysleta 103 Parkland 411963-64T
Ysleta 102 Parkland 361964-65H
Ysleta 94 Parkland 451964-65T
Ysleta 78 Parkland 461965-66T
Ysleta 97 Parkland 701965-66T
Parkland 70 Ysleta 681969-70El Paso
Ysleta 67 Parkland 571971-72El Paso
Parkland 56 Ysleta 441972-73H
Parkland 89 Ysleta 771972-73T
Parkland 62 Ysleta 501973-74El Paso
Parkland 58 Ysleta 461973-74T
Parkland 46 Ysleta 431973-74H
Parkland 47 Ysleta 401974-75Silver City
Parkland 50 Ysleta 421974-75H
Parkland 46 Ysleta 431974-75H
Ysleta 44 Parkland 411975-76H
Ysleta 53 Parkland 481975-76T
Parkland 57 Ysleta 451976-77H
Parkland 55 Ysleta 531976-77T
Ysleta 56 Parkland 401977-78H
Ysleta 70 Parkland 641977-78T
Ysleta 57 Parkland 491978-79H
Ysleta 62 Parkland 501978-79T
Parkland 25 Ysleta 241979-80H
Ysleta 69 Parkland 541979-80T
Ysleta 55 Parkland 411980-81T
Ysleta 54 Parkland 471980-81H
Ysleta 62 Parkland 591981-82El Paso
Ysleta 67 Parkland 451981-82H
Ysleta 71 Parkland 481981-82T
Ysleta 58 Parkland 571982-83T
Ysleta 88 Parkland 561982-83H
Ysleta 66 Parkland 441983-84H
Parkland 71 Ysleta 541983-84T
Parkland 74 Ysleta 651984-85El Paso
Parkland 56 Ysleta 471984-85H
Parkland 63 Ysleta 521984-85T
Ysleta 72 Parkland 681985-86El Paso
Parkland 83 Ysleta 751985-86H
Parkland 59 Ysleta 531985-86T
Ysleta 60 Parkland 491986-87Las Cruces
Ysleta 53 Parkland 521986-87H
Ysleta 57 Parkland 541986-87T
Ysleta 49 Parkland 381987-88T
Parkland 51 Ysleta 491987-88H
Parkland 46 Ysleta 451988-89H
Ysleta 71 Parkland 561988-89T
Parkland 41 Ysleta 401989-90H
Parkland 59 Ysleta 511989-90T
Parkland 68 Ysleta 641990-91T
Parkland 83 Ysleta 571990-91H
Ysleta 60 Parkland 501991-92H
Parkland 51 Ysleta 501991-92T
Parkland 69 Ysleta 491992-93T
Parkland 60 Ysleta 581992-93H
Parkland 63 Ysleta 621993-94T
Parkland 64 Ysleta 451993-94H
Parkland 67 Ysleta 471994-95T
Parkland 67 Ysleta 601995-96T
Parkland 83 Ysleta 741996-97H
Parkland 96 Ysleta 891996-97H
Parkland 134 Ysleta 791997-98T
Parkland 102 Ysleta 941997-98H
Parkland 81 Ysleta 451998-99H
Parkland 94 Ysleta 721998-99T
Parkland 87 Ysleta 6999-2000T
Parkland 80 Ysleta 7799-2000H
Ysleta 97 Parkland 872000-01H
Parkland 102 Ysleta 802000-01T
Parkland 90 Ysleta 682001-02H
Parkland 106 Ysleta 922001-02T
Parkland 67 Ysleta 592002-03H
Ysleta 65 Parkland 632002-03Silver City
Parkland 32 Ysleta 302002-03T
Parkland 82 Ysleta 652003-04T
Parkland 73 Ysleta 472003-04H
Parkland 92 Ysleta 642004-05T
Parkland 53 Ysleta 492004-05H
Ysleta 87 Parkland 662005-06H
Parkland 61 Ysleta 552005-06T
Parkland 73 Ysleta 582006-07H
Ysleta 56 Parkland 532006-07T
Parkland 93 Ysleta 542007-08T
Ysleta 64 Parkland 632007-08H
Parkland 91 Ysleta 582007-08TB-El Paso
Parkland 105 Ysleta 772008-09T
Ysleta 72 Parkland 662008-09H
Ysleta 79 Parkland 672008-09TB-El Paso
Parkland 65 Ysleta 582009-10H
Parkland 75 Ysleta 672009-10T
Parkland 83 Ysleta 612010-11T
Parkland 77 Ysleta 512010-11H
Parkland 80 Ysleta 442011-12H
Parkland 73 Ysleta 492011-12T
Parkland 82 Ysleta 562012-13H
Parkland 78 Ysleta 612012-13T
Ysleta 64 Parkland 592013-14T
Ysleta 55 Parkland 412013-14H
Parkland 66 Ysleta 322014-15H
Parkland 69 Ysleta 522014-15T
Parkland 83 Ysleta 562015-16T
Ysleta 55 Parkland 462015-16H
Parkland 45 Ysleta 372016-17T
Parkland 54 Ysleta 412016-17H
Parkland 53 Ysleta 512017-18H
Ysleta 64 Parkland 542017-18T
Parkland 37 Ysleta 342018-19H
Parkland 71 Ysleta 482018-19T
Ysleta 34 Parkland 332019-20H
Parkland 51 Ysleta 502019-20T
Ysleta 53 Parkland 442019-20TB-El Paso
Ysleta 59 Parkland 522020-21H
Ysleta 52 Parkland 412020-21T
El Paso Lydia Patterson12-4
Patterson 63 Ysleta 571969-70El Paso
Ysleta 72 Patterson 571971-72H
Ysleta 82 Patterson 811971-72T
Ysleta defeated Patterson1973-74El Paso
Patterson 65 Ysleta 611974-75T
Ysleta 79 Patterson 581975-76El Paso
Ysleta 72 Patterson 481975-76El Paso
Ysleta 47 Patterson 431977-78El Paso
Ysleta 51 Patterson 501978-79El Paso
Ysleta 68 Patterson 401987-88El Paso
Patterson 51 Ysleta 491987-88H
Patterson 89 Ysleta 822001-02H
Ysleta defeated Patterson2003-04H
Ysleta 52 Patterson 492004-05T
Ysleta 71 Patterson 622005-06H
Patterson 40 Ysleta 342018-19Fabens
El Paso Riverside55-54
Ysleta 74 Riverside 631971-72H
Ysleta 78 Riverside 601971-72T
Riverside 61 Ysleta 571972-73El Paso
Ysleta 61 Riverside 571972-73T
Riverside 52 Ysleta 491972-73T
Ysleta 47 Riverside 461973-74T
Ysleta 57 Riverside 501973-74H
Riverside 86 Ysleta 821974-75T
Riverside 80 Ysleta 641974-75T
Ysleta 72 Riverside 611975-76T
Ysleta 80 Riverside 671975-76H
Ysleta 64 Riverside 501976-77H
Riverside 71 Ysleta 621976-77T
Ysleta 56 Riverside 461977-78El Paso
Ysleta 72 Riverside 541977-78H
Ysleta 77 Riverside 611977-78T
Ysleta 67 Riverside 531978-79T
Riverside 60 Ysleta 541978-79T
Riverside 76 Ysleta 711979-80T
Ysleta 79 Riverside 571979-80H
Ysleta 60 Riverside 571980-81H
Riverside 77 Ysleta 641980-81T
Riverside 77 Ysleta 621980-81DT-El Paso
Riverside 59 Ysleta 511981-82T
Riverside 65 Ysleta 571981-82H
Riverside 60 Ysleta 561982-83Alpine
Riverside 70 Ysleta 581982-83T
Riverside 52 Ysleta 451982-83H
Ysleta 57 Riverside 511983-84H
Riverside 60 Ysleta 541983-84T
Riverside 76 Ysleta 631984-85T
Riverside 87 Ysleta 681984-85H
Riverside 94 Ysleta 581985-86T
Riverside 74 Ysleta 581985-86H
Ysleta 50 Riverside 471986-87El Paso
Riverside 57 Ysleta 511986-87T
Ysleta 48 Riverside 461986-87H
Ysleta 53 Riverside 521987-88Midland
Ysleta 57 Riverside 511987-88H
Ysleta 47 Riverside 461987-88T
Ysleta 67 Riverside 561988-89T
Ysleta 60 Riverside 471988-89T
Riverside 55 Ysleta 501989-90T
Riverside 75 Ysleta 581989-90H
Riverside 77 Ysleta 501990-91T
Riverside 69 Ysleta 571990-91H
Riverside 67 Ysleta 581991-92H
Riverside 74 Ysleta 551991-92T
Riverside 72 Ysleta 641992-93H
Riverside 68 Ysleta 521992-93T
Riverside 79 Ysleta 541993-94T
Riverside 85 Ysleta 671993-94H
Ysleta 64 Riverside 591994-95T
Riverside 82 Ysleta 581994-95H
Riverside 59 Ysleta 521995-96T
Ysleta 64 Riverside 411995-96H
Riverside 61 Ysleta 531996-97T
Riverside 64 Ysleta 601996-97H
Riverside 85 Ysleta 561997-98H
Riverside 80 Ysleta 641997-98T
Riverside 88 Ysleta 531998-99T
Riverside 52 Ysleta 501998-99H
Ysleta 86 Riverside 5299-2000H
Ysleta 63 Riverside 6299-2000T
Ysleta 90 Riverside 732000-01H
Ysleta 83 Riverside 542000-01T
Ysleta 67 Riverside 622001-02T
Ysleta 65 Riverside 552001-02H
Ysleta 49 Riverside 442002-03H
Riverside 80 Ysleta 742002-03T
Ysleta 59 Riverside 442003-04T
Ysleta 55 Riverside 442003-04H
Ysleta 62 Riverside 612004-05T
Ysleta 75 Riverside 582004-05H
Ysleta 66 Riverside 432005-06H
Ysleta 74 Riverside 382005-06T
Ysleta 55 Riverside 522006-07T
Riverside 46 Ysleta 422006-07H
Ysleta 60 Riverside 552007-08H
Ysleta 84 Riverside 772007-08T
Ysleta 62 Riverside 572008-09H
Ysleta 87 Riverside 782008-09T
Riverside 59 Ysleta 462009-10Santa Teresa
Riverside 62 Ysleta 522009-10T
Riverside 57 Ysleta 542009-10H
Riverside 56 Ysleta 432010-11H
Riverside 60 Ysleta 482010-11T
Riverside 66 Ysleta 462011-12T
Riverside 93 Ysleta 772011-12H
Ysleta 68 Riverside 542012-13T
Riverside 49 Ysleta 412012-13H
Riverside 59 Ysleta 492013-14H
Riverside 62 Ysleta 552013-14T
Riverside 57 Ysleta 402014-15T
Riverside 45 Ysleta 412014-15H
Ysleta 46 Riverside 422015-16H
Riverside 42 Ysleta 332015-16T
Riverside 47 Ysleta 302016-17H
Ysleta 58 Riverside 492016-17T
Ysleta 44 Riverside 242017-18T
Ysleta 64 Riverside 592017-18H
Ysleta 47 Riverside 422018-19Fabens
Ysleta 50 Riverside 472018-19H
Ysleta 52 Riverside 442018-19T
Ysleta 56 Riverside 482019-20Lake Worth
Ysleta 52 Riverside 442019-20El Paso
Ysleta 66 Riverside 652019-20T
Ysleta 44 Riverside 432019-20H
Ysleta 54 Riverside 472020-21T
El Paso Socorro21-24
Ysleta 74 Socorro 671978-79H
Ysleta 56 Socorro 441978-79T
Ysleta 81 Socorro 561979-80T
Ysleta 66 Socorro 601979-80H
Ysleta 69 Socorro 581980-81H
Ysleta 78 Socorro 511980-81H
Ysleta 65 Socorro 401981-82T
Ysleta 69 Socorro 631981-82H
Ysleta 63 Socorro 491982-83H
Ysleta 33 Socorro 291982-83T
Socorro 30 Ysleta 261983-84T
Ysleta 37 Socorro 351983-84H
Socorro 45 Ysleta 391984-85H
Ysleta 51 Socorro 501984-85T
Ysleta 49 Socorro 471985-86T
Socorro 58 Ysleta 411985-86H
Socorro 52 Ysleta 391986-87H
Ysleta 56 Socorro 551986-87T
Socorro 54 Ysleta 331987-88T
Ysleta 35 Socorro 331987-88H
Ysleta 43 Socorro 321988-89El Paso
Ysleta 45 Socorro 321988-89H
Ysleta 64 Socorro 521988-89T
Socorro 54 Ysleta 471989-90H
Socorro 61 Ysleta 521989-90T
Socorro 72 Ysleta 461990-91El Paso
Socorro 74 Ysleta 521990-91H
Socorro 87 Ysleta 541990-91T
Socorro 59 Ysleta 481991-92T
Socorro 63 Ysleta 581991-92H
Socorro 57 Ysleta 471992-93H
Socorro 59 Ysleta 551992-93T
Socorro 63 Ysleta 601993-94T
Socorro 57 Ysleta 531993-94H
Socorro 84 Ysleta 781994-95T
Socorro 75 Ysleta 671994-95H
Socorro 59 Ysleta 541995-96T
Socorro 67 Ysleta 561995-96H
Socorro defeated Ysleta 1998-99Fabens
Ysleta 73 Socorro 7199-2000El Paso
Socorro 62 Ysleta 532001-02Las Cruces
Ysleta 64 Socorro 482002-03Clint
Socorro 67 Ysleta 472003-04El Paso
Socorro 63 Ysleta 512012-13T
Ysleta 61 Socorro 482013-14H
El Paso Tech20-5
Ysleta 57 Tech 451955-56El Paso
Ysleta 50 Tech 291955-56El Paso
Ysleta 72 Tech 421955-56H
Ysleta 73 Tech 401956-57El Paso
Ysleta 59 Tech 361956-57H
Ysleta 73 Tech 571956-57El Paso
Ysleta 51 Tech 341957-58H
Ysleta 72 Tech 451957-58El Paso
Ysleta 62 Tech 391958-59El Paso
Ysleta 62 Tech 541958-59H
Ysleta 67 Tech 491958-59El Paso
Ysleta 60 Tech 471959-60El Paso
Ysleta 62 Tech 491959-60H
Tech 53 Ysleta 421960-61H
Tech 65 Ysleta 641960-61El Paso
Tech 58 Ysleta 551961-62H
Ysleta 65 Tech 561961-62El Paso
Tech 51 Ysleta 501962-63El Paso
Ysleta 60 Tech 501962-63T
Ysleta 85 Tech 461962-63H
Ysleta 73 Tech 501963-64H
Ysleta 59 Tech 521965-66H
Ysleta 90 Tech 521967-68Silver City
Ysleta 91 Tech 811968-69H
Tech 68 Ysleta 641968-69T
Espanola (NM)0-1
Espanola 52 Ysleta 481989-90Santa Fe
Fabens33-3
Ysleta 56 Fabens 301954-55H
Ysleta 70 Fabens 411954-55H
Ysleta 71 Fabens 271960-61T
Ysleta 53 Fabens 391960-61H
Ysleta 41 Fabens 341961-62T
Ysleta 49 Fabens 451962-63T
Ysleta 69 Fabens 401972-73T
Ysleta 77 Fabens 441972-73H
Ysleta defeated Fabens1973-74El Paso
Ysleta 89 Fabens 401974-75H
Ysleta 85 Fabens 271974-75El Paso
Ysleta 61 Fabens 401974-75T
Ysleta 68 Fabens 591980-81H
Ysleta 40 Fabens 161988-89El Paso
Ysleta defeated Fabens1991-92T
Ysleta 60 Fabens 461994-95H
Ysleta 69 Fabens 621995-96El Paso
Ysleta 74 Fabens 6999-2000T
Ysleta 67 Fabens 572001-02T
Fabens 57 Ysleta 562002-03H
Ysleta 64 Fabens 632002-03T
Ysleta 62 Fabens 562003-04T
Ysleta 60 Fabens 452003-04H
Ysleta 77 Fabens 462004-05H
Ysleta 70 Fabens 602004-05T
Ysleta 68 Fabens 642005-06T
Ysleta 74 Fabens 662005-06H
Ysleta 86 Fabens 572008-09T
Ysleta 53 Fabens 382009-10H
Ysleta 69 Fabens 502010-11T
Ysleta 62 Fabens 592014-15T
Fabens 59 Ysleta 562015-16H
Ysleta 50 Fabens 472016-17El Paso
Ysleta 49 Fabens 302017-18El Paso
Ysleta 56 Fabens 372018-19H
Ysleta 56 Fabens 402019-20T
Flagstaff Sinagua (AZ)0-1
Sinagua 65 Ysleta 492009-10Eagar
Fort Bliss 1-0
Ysleta 47 Fort Bliss 441953-54H
Fort Defiance Window Rock (AZ)1-1
Window Rock 82 Ysleta 712004-05Silver City
Ysleta 94 Window Rock 912006-07Silver City
Fort Hancock1-0
Ysleta 65 Fort Hancock 331953-54Van Horn
Fort Stockton5-3
Fort Stockton 60 Ysleta 491961-62T
Ysleta 58 Fort Stockton 461963-64H
Ysleta 48 Fort Stockton 351964-65Fort Stockton
Ysleta 57 Fort Stockton 471966-67H
Ysleta 61 Fort Stockton 461966-67H
Fort Stockton 75 Ysleta 541970-71Fort Stockton
Fort Stockton 73 Ysleta 641970-71H
Ysleta 64 Fort Stockton 401998-99Artesia
Ganado (AZ)1-0
Ysleta 57 Ganado 452004-05Eagar
Grandfalls Royalty1-0
Ysleta 62 Grandfalls Royalty 221953-54Pecos
Hatch (NM)2-0
Ysleta 54 Hatch 391955-56H
Ysleta 87 Hatch 422006-07Silver City
Heber Mogollon (AZ)1-0
Ysleta 62 Mogoolon 492009-10Eagar
Hobbs (NM)0-2
Hobbs 115 Ysleta 871975-76H
Hobbs 106 Ysleta 712012-13T
Holbrook (AZ)4-1
Ysleta 73 Holbrook 552005-06Eagar
Ysleta 57 Holbrook 472007-08Eagar
Ysleta 71 Holbrook 622008-09Eagar
Holbrook 66 Ysleta 632010-11Eagar
Ysleta 52 Holbrook 472012-13Eagar
Joshua1-0
Ysleta 71 Joshua 592001-02Wolfforth
Kermit1-2
Ysleta 73 Kermit 411958-59T
Kermit 73 Ysleta 711965-66Carlsbad
Kermit 53 Ysleta 451973-74Fort Stockton
Lake Worth1-0
Ysleta 62 Lake Worth 492019-20Lake Worth
Lamesa11-5
Ysleta 49 Lamesa 381954-55H
Ysleta 53 Lamesa 371956-57H
Ysleta 49 Lamesa 411956-57Odessa
Ysleta 48 Lamesa 401957-58T
Ysleta 39 Lamesa 281957-58T
Ysleta 65 Lamesa 461957-58H
Ysleta 39 Lamesa 351957-58Odessa
Lamesa 58 Ysleta 471958-59H
Ysleta 51 Lamesa 371958-59T
Ysleta 63 Lamesa 391958-59Odessa
Lamesa 61 Ysleta 411961-62T
Lamesa 56 Ysleta 461961-62El Paso
Ysleta 61 Lamesa 441963-64El Paso
Lamesa 70 Ysleta 521964-65T
Ysleta 67 Lamesa 651968-69El Paso
Lamesa 59 Ysleta 511973-74Fort Stockton
Laredo Nixon0-1
Nixon 80 Ysleta 702001-02El Paso
Las Cruces (NM)8-10
Las Cruces 60 Ysleta 361953-54T
Las Cruces 59 Ysleta 551953-54H
Las Cruces 42 Ysleta 371956-57T
Las Cruces 57 Ysleta 561956-57H
Ysleta 52 Las Cruces 471957-58H
Las Cruces 47 Ysleta 411957-58T
Ysleta 59 Las Cruces 431958-59H
Las Cruces 43 Ysleta 411958-59T
Las Cruces 57 Ysleta 561959-60Alamogordo
Ysleta 57 Las Cruces 541963-64T
Ysleta 83 Las Cruces 731976-77H
Las Cruces 69 Ysleta 571977-78T
Ysleta 58 Las Cruces 481978-79El Paso
Ysleta 50 Las Cruces 491979-80El Paso
Ysleta 68 Las Cruces 661981-82H
Las Cruces 88 Ysleta 671984-85H
Las Cruces 65 Ysleta 641994-95T
Las Cruces 80 Ysleta 632001-02Las Cruces
Las Cruces Mayfield (NM)3-7
Ysleta 53 Mayfield 421966-67Carlsbad
Ysleta 81 Mayfield 631971-72El Paso
Mayfield 68 Ysleta 621977-78T
Ysleta 55 Mayfield 491978-79H
Mayfield 67 Ysleta 571980-81El Paso
Mayfield 58 Ysleta 501983-84Carlsbad
Mayfield 56 Ysleta 491984-85Las Cruces
Mayfield 83 Ysleta 711985-86Carlsbad
Mayfield 79 Ysleta 521998-99Clovis
Mayfield 97 Ysleta 762000-01T
Las Cruces Onate (NM)0-2
Onate 92 Ysleta 892000-01T
Onate 44 Ysleta 372010-11El Paso
Las Vegas Robertson (NM)1-0
Ysleta 65 Robertson 591990-91Las Vegas
Lordsburg (NM)2-0
Ysleta 68 Lordsburg 601980-81Silver City
Ysleta 59 Lordsburg 562005-06Silver City
Lovington (NM)0-1
Lovington 61 Ysleta 581976-77H
Lubbock3-2
Lubbock 49 Ysleta 341953-54El Paso
Lubbock 76 Ysleta 701956-57T
Ysleta 57 Lubbock 561985-86El Paso
Ysleta 53 Lubbock 511987-88El Paso
Ysleta 72 Lubbock 561991-92El Paso
Lubbock Cooper1-0
Ysleta 67 Cooper 5599-2000Wolfforth
Lubbock Coronado0-2
Coronado 69 Ysleta 601992-93San Angelo
Coronado 78 Ysleta 752000-01Wolfforth
Lubbock Dunbar1-1
Dunbar 46 Ysleta 431978-79Levelland
Ysleta 77 Dunbar 611991-92San Angelo
Lubbock Monterey0-1
Monterey 64 Ysleta 621956-57T
Lubbock Trinity Christian0-1
Trinity Christian 96 Ysleta 9499-2000Wolfforth
Many Farms (AZ)1-0
Ysleta 94 Many Farms 442006-07Eagar
Midland4-9
Midland 78 Ysleta 441956-57T
Midland 65 Ysleta 341961-62T
Midland 78 Ysleta 691963-64Midland
Ysleta 61 Midland 521965-66H
Ysleta 71 Midland 661966-67T
Ysleta 57 Midland 531967-68Midland
Ysleta 58 Midland 481967-68H
Midland 73 Ysleta 661970-71El Paso
Midland 92 Ysleta 511972-73Midland
Midland 57 Ysleta 391987-88Midland
Midland 51 Ysleta 481992-93H
Midland 87 Ysleta 451993-94T
Midland 64 Ysleta 482004-05H
Midland Lee0-8
Lee 77 Ysleta 631966-67T
Lee 84 Ysleta 731970-71H
Lee 97 Ysleta 611971-72T
Lee 78 Ysleta 741971-72T
Lee 67 Ysleta 581972-73H
Lee 82 Ysleta 551991-92San Angelo
Lee 73 Ysleta 561992-93H
Lee 66 Ysleta 611993-94T
Mohave Valley River Valley (AZ)1-0
Ysleta 95 River Valley 572006-07Eagar
Monahans2-1
Ysleta 58 Monahans 501954-55Odessa
Monahans 53 Ysleta 461958-59Odessa
Ysleta defeated Monahans1969-70Fort Stockton
Moriarty (NM)2-0
Ysleta 83 Moriarty 701974-75Silver City
Ysleta 86 Moriarty 431975-76Silver City
Mustang (OK)0-1
Mustang 65 Ysleta 5999-2000Clovis
Odessa 4-4
Odessa 58 Ysleta 481954-55Odessa
Ysleta 64 Odessa 511956-57Odessa
Odessa 100 ysleta 631961-62T
Ysleta 66 Odessa 551966-67T
Ysleta 66 Odessa 611982-83Alpine
Odessa 74 Ysleta 671997-98Odessa
Odessa 74 Ysleta 6799-2000T
Ysleta 53 Odessa 402018-19San Angelo
Odessa Ector5-2
Ector 47 Ysleta 431957-58Odessa
Ysleta 64 Ector 291958-59Odessa
Ysleta 48 Ector 331962-63El Paso
Ector 80 Ysleta 721974-75El Paso
Ysleta 76 Ector 531975-76El Paso
Ysleta 68 Ector 511977-78El Paso
Ysleta 66 Ector 591978-79El Paso
Odessa Permian1-3
Permian 67 Ysleta 621962-63Carlsbad
Ysleta 60 Permian 511975-76El Paso
Permian 74 Ysleta 621976-77El Paso
Permian 65 Ysleta 6099-2000T
Pampa0-1
Pampa 89 Ysleta 602005-06S-Seminole
Pecos11-1
Ysleta 48 Pecos 471953-54Pecos
Ysleta 52 Pecos 481959-60H
Pecos 91 Ysleta 891962-63Carlsbad
Ysleta 74 Pecos 411965-66H
Ysleta 82 Pecos 441966-67H
Ysleta 88 Pecos 621968-69H
Ysleta 79 Pecos 461969-70T
Ysleta 65 Pecos 431969-70T
Ysleta 81 Pecos 551970-71H
Ysleta defeated Pecos1970-71Fort Stockton
Ysleta 63 Pecos 341982-83Alpine
Ysleta 61 Pecos 521997-98Odessa
Phoenix Valley Christian (AZ)1-0
Ysleta 89 Valley Christian 492004-05Eagar
Phoenix Valley Lutheran (AZ)1-1
Lutheran 56 Ysleta 542010-11Eagar
Ysleta 43 Lutheran 272011-12Eagar
Pinon (AZ)2-0
Ysleta 81 Pinon 592006-07Eagar
Ysleta 108 Pinon 682008-09Eagar
Plainview1-0
Ysleta defeated Plainview1960-61El Paso
Portales (NM)1-2
Portales 58 Ysleta 511983-84Carlsbad
Portales 70 Ysleta 671985-86Carlsbad
Ysleta 54 Portales 511993-94Clovis
Queen Creek (AZ)0-1
Queen Creek 64 Ysleta 632005-06Eagar
Queen Creek Canyon State Academy (AZ)1-0
Ysleta 101 Academy 542006-07Eagar
Rio Vista1-0
Ysleta 68 Rio Vista 342019-20Lake Worth
Roswell (NM)1-11
Roswell 49 Ysleta 431955-56T
Roswell 63 Ysleta 391956-57T
Roswell 46 Ysleta 451959-60T
Roswell 52 Ysleta 361959-60T
Roswell 41 Ysleta 231960-61H
Roswell 85 Ysleta 581962-63T
Roswell 70 Ysleta 481962-63T
Roswell 67 Ysleta 601963-64H
Ysleta 75 Roswell 591981-82Silver City
Roswell 65 Ysleta 391986-87Las Cruces
Roswell 72 Ysleta 521996-97Roswell
Roswell 75 Ysleta 591997-98Roswell
Roswell Goddard (NM)1-3
Ysleta 45 Goddard 351986-87Las Cruces
Goddard 66 Ysleta 441990-91Las Vegas
Goddard 65 Ysleta 471996-97Roswell
Goddard 75 Ysleta 331997-98Roswell
Roswell NMMI (NM)2-0
Ysleta 72 NMMI 561965-66H
Ysleta 46 NMMI 411996-97Roswell
Ruidoso (NM)1-0
Ysleta 47 Ruidoso 411998-99Artesia
Safford (AZ)5-3
Ysleta 67 Safford 652004-05Eagar
Safford 45 Ysleta 432004-05Eagar
Ysleta 49 Safford 332005-06Eagar
Ysleta 68 Safford 412006-07Eagar
Ysleta 87 Safford 782007-08Eagar
Safford 67 Ysleta 312007-08Eagar
Safford 63 Ysleta 522008-09Eagar
Safford 71 Ysleta 702010-11Eagar
San Angelo Central1-5
San Angelo 35 Ysleta 331959-60T
San Angelo 57 Ysleta 391959-60H
San Angelo 62 Ysleta 551960-61H
San Angelo 74 Ysleta 281960-61H
Central 47 Ysleta 442018-19San Angelo
Ysleta 59 Central 552019-20San Angelo
San Angelo Lakeview3-0
Ysleta 94 Lakeview 571969-70Fort Stockton
Ysleta 55 Lakeview 401992-93San Angelo
Ysleta 60 Lakeview 352019-20San Angelo
San Antonio Brandeis0-1
Brandeis 63 Ysleta 522019-20San Angelo
San Antonio Churchill0-1
Churchill 59 Ysleta 572017-18San Antonio
San Antonio Jay0-1
Jay 52 Ysleta 472017-18San Antonio
San Antonio MacArthur1-1
Ysleta 78 MacArthur 731972-73Midland
MacArthur 76 Ysleta 442017-18San Antonio
San Antonio Warren0-1
Warren 85 Ysleta 312017-18San Antonio
San Elizario28-15
Ysleta 92 San Elizario 731992-93El Paso
Ysleta 50 San Elizario 421996-97H
San Elizario 50 Ysleta 481996-97T
San Elizario 70 Ysleta 481997-98T
Ysleta 84 San Elizario 611997-98H
San Elizario 71 Ysleta 7099-2000H
Ysleta 59 San Elizario 462000-01T
Ysleta 67 San Elizario 612000-01El Paso
San Elizario 45 Ysleta 412001-02H
San Elizario 59 Ysleta 402002-03T
San Elizario 60 Ysleta 392002-03H
Ysleta 49 San Elizario 412003-04H
Ysleta 57 San Elizario 492003-04T
Ysleta 57 San Elizario 482004-05El Paso
Ysleta 57 San Elizario 482004-05T
Ysleta 70 San Elizario 452004-05H
Ysleta defeated San Elizario2005-06H
Ysleta 72 San Elizario 542005-06T
Ysleta 76 San Elizario 572006-07T
Ysleta 76 San Elizario 472006-07H
Ysleta 59 San Elizario 512007-08H
Ysleta 53 San Elizario 432007-08T
Ysleta 51 San Elizario 292008-09T
Ysleta 71 San Elizario 422008-09H
Ysleta 57 San Elizario 482009-10H
San Elizario 61 Ysleta 452009-10T
Ysleta 48 San Elizario 472010-11T
Ysleta 62 San Elizario 592010-11Anthony
San Elizario 39 Ysleta 382010-11H
San Elizario 44 Ysleta 432011-12H
San Elizario 50 Ysleta 372011-12T
Ysleta 64 San Elizario 592012-13T
Ysleta 64 San Elizario 542012-13H
San Elizario 53 Ysleta 432013-14El Paso
San Elizario 42 Ysleta 402013-14H
San Elizario 74 Ysleta 582014-15El Paso
Ysleta 58 San Elizario 562014-15H
San Elizario 50 Ysleta 472015-16El Paso
San Elizario 46 Ysleta 452015-16T
Ysleta 58 San Elizario 422016-17H
Ysleta 51 San Elizario 302017-18H
Ysleta 57 San Elizario 332018-19El Paso
Ysleta 74 San Elizario 482019-20El Paso
Sanders Valley (AZ)2-0
Ysleta 81 Sanders Valley 662008-09Eagar
Ysleta 58 Sanders Valley 552011-12Eagar
Santa Fe (NM)1-1
Santa Fe 77 Ysleta 531989-90Santa Fe
Ysleta 68 Santa Fe 662013-14Santa Fe
Santa Fe Capital0-1
Capital 59 Ysleta 552013-14Santa Fe
Santa Fe St Michael (NM)1-0
Ysleta 58 St Michael 512002-03Silver City
Santa Teresa (NM)3-0
Ysleta 70 Santa Teresa 481993-94T
Ysleta 75 Santa Teresa 592007-08H
Ysleta 39 Santa Teresa 342016-17El Paso
Show Low (AZ)2-0
Ysleta 44 Show Low 342010-11Eagar
Ysleta 57 Show Low 522011-12Eagar
Shreveport Northwest (LA)1-0
Ysleta 57 Northwest 541995-96Clovis
Sierra Vista Buena (AZ)1-1
Ysleta 66 Buena 571979-80Douglas
Buena 54 Ysleta 512015-16Sierra Vista
Silver City (NM)7-0
Ysleta 75 Silver City 551966-67T
Ysleta 63 Silver City 441967-68Silver City
Ysleta 76 Silver City 701976-77Silver City
Ysleta 68 Silver City 661977-78Silver City
Ysleta 58 Silver City 501980-81Silver City
Ysleta 82 Silver City 631981-82Silver City
Ysleta 59 Silver City 352010-11Eagar
Snyder0-1
Snyder 72 Ysleta 6299-2000Wolfforth
St Johns (AZ)2-1
St Johns 86 Ysleta 812008-09Eagar
Ysleta 56 St Johns 522009-10Eagar
Ysleta 58 St Johns 432011-12Eagar
Sweetwater1-0
Ysleta 57 Sweetwater 541956-57Abilene
Taos (NM)0-2
Taos 81 Ysleta 751997-98Roswell
Taos 66 Ysleta 631998-99Artesia
Thatcher (AZ)4-2
Ysleta 67 Thatcher 572004-05Eagar
Ysleta 62 Thatcher 482007-08Eagar
Ysleta 50 Thatcher 392009-10Eagar
Ysleta 57 Thatcher 542010-11Eagar
Thatcher 54 Ysleta 482011-12Eagar
Thatcher 72 Ysleta 502012-13Eagar
Tonopah Valley (AZ)1-0
Ysleta 104 Valley 242005-06Eagar
Tornillo3-0
Ysleta 85 Tornillo 541996-97Clint
Ysleta 77 Tornillo 502010-11H
Ysleta 56 Tornillo 272017-18Clint
Toyah1-0
Ysleta defeated Toyah1955-56Van Horn
Truth Or Consequences Hot Springs (NM)1-0
Ysleta 61 Hot Springs 571980-81Silver City
Tucson (AZ)0-1
Tucson 80 Ysleta 372015-16Sierra Vista
Tucson Mountain View (AZ)0-1
Mountain View 73 Ysleta 472015-16Sierra Vista
Valentine1-0
Ysleta 50 Valentine 431953-54Van Horn
Van Horn2-0
Ysleta 56 Van Horn 451955-56Van Horn
Ysleta 54 Van Horn 431957-58El Paso
Wall1-0
Ysleta 70 Wall 451959-60T
Weatherford1-0
Ysleta 60 Weatherford 532000-01Wolfforth
unknown
unknown win1984-85
unknown loss1986-87El Paso
unknown loss1990-91El Paso
unknown loss1991-92El Paso
unknown loss1992-93El Paso
unknown loss1992-93El Paso
unknown loss1995-96
unknown win1997-98Fabens
unknown loss1997-98Fabens
unknown loss1997-98Fabens
unknown win2000-01El Paso
unknown win2000-01El Paso
unknown win2000-01El Paso
unknown loss2001-02Wolfforth
unknown loss2001-02Wolfforth
unknown loss2001-02Wolfforth
unknown loss2003-04El Paso
unknown win2003-04Silver City
unknown results
Ysleta vs El Paso Horizon2012-13
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close