Belen Basketball

Belen Basketball
(1953-present)
1953-54, Bill Wolffarth, 11-11
Belen 75 Albuquerque Menaul 36, T
Belen 51 Los Lunas 36, H
Los Alamos 56 Belen 43, T
Belen 42 Bernalillo Our Lady of Sorrow 35, T
Belen 45 Farmington 43, H
Belen 48 Artesia 36, H
Albuquerque St Mary 36 Belen 23, T
Anthony Gadsden 53 Belen 48, H
Santa Fe St Michaels 63 Belen 54, H
Belen 63 Socorro 62, H
Belen 46 Albuquerque St Mary 42, H
Albuquerque 55 Belen 49, T
Belen 58 Albuquerque Menaul 31, H
Socorro 38 Belen 37, T
Belen 55 Taos 45, H
Bernalillo Our Lady of Sorrow 60 Belen 51, H
Belen 62 Hurley 51, T
Belen defeated Los Lunas, T
Grants 57 Belen 47, T
Gallup 59 Belen 42, T
Albuquerque Highland 57 Belen 42, T
Santa Fe St Michaels 48 Belen 45, DT-Gallup
1954-55, Tex Wallis, 9-13
Belen 69 Albuquerque Menaul 30, T
Socorro 44 Belen 41, T
Los Lunas 41 Belen 30, T
Belen 49 Bernalillo Our Lady of Sorrow 48, T
Belen 48 Albuquerque Valley 38, T
Los Alamos 51 Belen 45, H
Albuquerque St Mary 50 Belen 41, H
Belen 45 Gallup 43, in Gallup
Belen 57 Kirtland Central 49, in Gallup
Farmington 51 Belen 39, in Gallup
Santa Fe St Michaels 54 Belen 49, T
Albuquerque 68 Belen 44, H
Farmington 63 Belen 60, T
Belen defeated Farmington Navajo Mission, T
Belen 53 Bernalillo Our Lady of Sorrow 41, T
Belen 43 Los Lunas 34, H
Gallup 52 Belen 41, H
Grants 55 Belen 52, H
Belen 47 Albuquerque St Mary 45, T
Socorro 53 Belen 47, H
Albuquerque Highland 47 Belen 32, T
Albuquerque 66 Belen 53, DT-Gallup
1955-56, Tex Wallis, 9-14
Belen 51 Albuquerque Menaul 50, T
Socorro 45 Belen 36, T
Belen 41 Los Lunas 24, T
Alamogordo 45 Belen 44, H
Farmington Navajo Mission 52 Belen 38, H
Albuquerque Valley 56 Belen 40, H
Los Alamos 56 Belen 43, T
Albuquerque St Mary 59 Belen 49, H
Holbrook (AZ) 39 Belen 30, in Gallup
Belen 54 Los Lunas 39, in Gallup
Belen 60 Kirtland Central 33, in Gallup
Belen defeated Bernalillo Our Lady of Sorrow, T
Santa Fe St Michaels 67 Belen 43, H
Belen 52 West Las Vegas 38, H
Albuquerque 50 Belen 35, T
Farmington 56 Belen 39, H
Belen 49 Los Lunas 39, H
Belen 72 Bernalillo Our Lady of Sorrow 57, H
Albuquerque Highland 70 Belen 63, H
Gallup 68 Belen 42, T
Belen defeated Grants, T
Belen 52 Socorro 40, H
Silver City 64 Belen 50, DT-Las Cruces
1956-57, Tex Wallis, 9-13*
Belen 40 Deming 35, H
Belen 52 Albuquerque Menaul 29, H
Socorro defeated Belen, H
Taos 43 Belen 24, T
Santa Fe St Michaels 43 Belen 35, T
Los Lunas 49 Belen 39,
Albuquerque 42 Belen 40, H
Albuquerque Valley 69 Belen 40, T
Belen 51 Albuquerque St Mary 39, T
Belen 46 Winslow (AZ) 36, in Gallup
Gallup 45 Belen 32, in Gallup
Belen 57 Holbrook (AZ) 45, in Gallup
Belen 39 Espanola 38, H
West Las Vegas 67 Belen 48, T
Bernalillo Our Lady of Sorrow defeated Belen, T
Anthony Gadsden 49 Belen 29, T
Belen 60 Alamogordo 49, T
Las Cruces 39 Belen 33, T
Belen 65 Grants 38, H
Belen 64 Silver City 55, T
Albuquerque Highland 73 Belen 38, T
Belen 43 Gallup 41,
Grants 58 Belen 46, DT-Albuquerque
Missing games*
1957-58, Bud Keehan, 10-9*
Belen 45 Albuqerque Menaul 30, T
Taos 52 Belen 37, T
Santa Fe St Michaels 52 Belen 45, H
Albuquerque Valley 76 Belen 50, H
Belen 56 Albuquerque St Mary 37, H
Belen 52 Gallup 39, in Gallup
Belen 58 Los Lunas 49, in Gallup
Belen 49 Tucumcari 44, in Gallup
Belen 44 Albuquerque 40, T
Espanola 53 Belen 51, T
Belen 57 Socorro 27, T
Belen 64 Gallup Cathedral 58, H
Belen 57 West Las Vegas 42, H
Belen 53 Los Lunas 38, H
Farmington 71 Belen 46, T
Albuquerque Highland 50 Belen 33, H
Gallup defeated Belen, T
Santa Fe 46 Belen 42, H
Albuquerque Highland 54 Belen 43, DT-T
Missing games*
1958-59, Bud Keehan, 15-11*
Belen 51 Albuquerque Menaul 27, H
Belen 52 Grants 47, H
Belen 52 Los Lunas 39, H
Albuquerque Valley 47 Belen 33, T
Santa Fe St Michaels 75 Belen 49, H
Belen 54 Socorro 39, T
Belen 62 Albuquerque Sandia 43, H
Belen 62 Albuquerque St Mary 44, T
Belen 47 Albuquerque Rio Grande 37, in Gallup
Kirtland Central 57 Belen 51, in Gallup
Belen 47 Gallup 43, in Gallup
Belen 62 Espanola 49, H
Belen 56 Los Lunas 44, T
Albuquerque 77 Belen 50, H
Belen 47 Grants 45, T
West Las Vegas 67 Belen 49, T
Unknown loss
Unknown loss
Aztec 49 Belen 43, H
Farmington 57 Belen 44, H
Belen 48 Gallup 46, H
Belen 67 Socorro 45, H
Belen 51 Albuquerque Rio Grande 41, T
Albuquerque Highland 65 Belen 40, T
Belen 61 Gallup 48, DT-Albuquerque
Albuquerque Highland 86 Belen 40, DT-T
Missing games*
1959-60, Bud Keehan, 8-11*
Belen 52 Albuquerque Menaul 47, T
Grants 54 Belen 29, T
Albuquerque Valley 61 Belen 55, H
Santa Fe St Michaels 52 Belen 41, H
Ringgold (LA) 50 Belen 44, H
Albuquerque Sandia 63 Belen 33, T
Albuquerque St Mary 56 Belen 52, H
Unknown win
Unknown win
Espanola 55 Belen 52, T
Albuquerque 59 Belen 41, T**
Belen 56 Grants 47, H
Belen 51 West Las Vegas 42, H
Farmington 51 Belen 46, T
Gallup 43 Belen 40, T
Belen 60 Socorro 38,
Belen 68 Albuquerque Rio Grande 56, H
Albuquerque Highland 57 Belen 44, H
Belen 69 Los Lunas 53,
Belen 52 Gallup 38, DT-Albuquerque
Albuquerque Highland 60 Belen 48, DT-Albuquerque
1960-61, unknown coach, 14-14
Belen 52 Albuquerque Menaul 40, H
Belen 50 Albuquerque St Pius X 45, T
Bernalillo Our Lady of Sorrow 56 Belen 44,
Albuquerque Valley 61 Belen 49, T
Belen 65 Santa Fe St Michaels 59, T
Hobbs 53 Belen 27, H
Santa Fe St Michaels 50 Belen 48, in Santa Fe
Bernalillo Our Lady of Sorrow 56 Belen 50, in Santa Fe
Belen 49 Raton 46, in Santa Fe
Belen 65 Albuquerque St Mary 51, T
Albuquerque Sandia 59 Belen 53, H
Belen 49 Espanola 47, H
Belen 59 Los Lunas 37, H
Albuquerque 50 Belen 48, H
Belen 48 Albuquerque Manzano 38, H
Belen 77 Socorro 55, H
Grants 54 Belen 51, T
Belen 66 Aztec 30, H
Farmington 57 Belen 49, H
Belen 59 Socorro 46, T
Gallup 51 Belen 43, H
Belen 59 West Las Vegas 45, T
Albuquerque Rio Grande 56 Belen 55, T
Albuquerque Highland 71 Belen 57, T
Belen 74 Grants 50, DT-Albuquerque
Belen 57 Gallup 48, DT-Albuquerque
Farmington 66 Belen 53, DT-Albuquerque
Albuquerque Sandia 52 Belen 46, DT-Albuquerque
Missing games*
Forfeit win**
1961-62, unknown coach, 9-12*
Albuquerque Menaul 51 Belen 43, H
Belen 50 Grants 37, T
Belen 59 Albuquerque St Pius X 50, H
Albuquerque Valley 61 Belen 39, H
Santa Fe St Michaels 58 Belen 47, H
Durango (CO) 48 Belen 40, in Santa Fe
Belen 73 Raton 60, in Santa Fe
Belen 38 Las Vegas Robertson 31, in Santa Fe
Espanola 80 Belen 56, T
Los Lunas 43 Belen 38, T
Belen 54 Albuquerque 46, T
Albuquerque Manzano 62 Belen 59, T
Albuquerque Sandia 59 Belen 41, T
Farmington 61 Belen 51, T
Belen 65 Socorro 57, T
Gallup 58 Belen 57, T
Belen 41 Albuquerque St Mary 39, H
Belen 68 Albuquerque Rio Grande 54, H
Albuquerque Highland 39 Belen 32, H
Belen 66 Los Lunas 63, H
Gallup 70 Belen 42, DT-Albuquerque
Missing games*
1962-63, Nick Sanchez, 11-14
Belen 54 Albuquerque Menaul 26, H
Belen defeated Grants, H
Albuquerque St Pius X 61 Belen 49, T
Albuquerque Valley 51 Belen 35, T
Santa Fe St Michaels 61 Belen 36, T
Belen 64 Socorro 51, T
Belen 55 Bernalillo 51, H
Belen 50 Los Lunas 41, H
Albuquerque 63 Belen 60, H
Albuquerque Manzano 63 Belen 56, H
Belen 59 Wagon Mound 50, in Gallup
Aztec 59 Belen 43, in Gallup
Albuquerque Rio Grande 47 Belen 37, in Gallup
Albuquerque Sandia 52 Belen 40, H
Belen 61 Farmington 46, H
Belen 70 Gallup 50, H
Albuquerque St Mary 62 Belen 45, T
Albuquerque Rio Grande 57 Belen 40, T
Albuquerque Highland 58 Belen 43, T
Los Lunas 68 Belen 43, T
Belen 51 Albuquerque Valley 41, DT-Albuquerque
Belen 58 Albuquerque Highland 52, DT-Albuquerque
Belen 63 Albuquerque 60, DT-Albuquerque
Albuquerque St Pius X 59 Belen 52, DT-Albuquerque
Hobbs 66 Belen 47, S-Albuquerque
1963-64, Nick Sanchez, 15-8*
Albuquerque Valley 83 Belen 36, H
Gallup 38 Belen 33, T
Belen 61 Grants 34
Albuquerque 48 Belen 46, T
Belen 54 Albuquerque St Mary 51, H
Belen 50 Albuquerque Rio Grande 42, in Gallup
Belen 41 Gallup 40, in Gallup
Albuquerque Highland 41 Belen 39, in Gallup
Belen 44 Albuquerque St Mary 43, T
Albuquerque St Pius X 84 Belen 74, T
Albuquerque Manzano 78 Belen 77, T
Belen 67 Albuquerque St Pius X 57, H
Los Lunas 53 Belen 51, T
Belen 64 Aztec 59, DT-Los Lunas
Albuquerque St Mary 78 Belen 67, DT-Los Lunas
Belen 59 Grants 41, DT-Los Lunas
Missing games*
1964-65, Nick Sanchez, 1-20
Unknown win
Albuquerque Rio Grande 74 Belen 30, H
Los Lunas 55 Belen 40, T
Unknown loss
Albuquerque St Pius X 84 Los Lunas 67, T
Las Vegas Robertson 60 Belen 53, T
Grants 66 Belen 39, H
Albuquerque 61 Belen 46, H
Albuquerque St Mary 52 Belen 42, H
Albuquerque Rio Grande 82 Belen 33, in Gallup
Albuquerque Del Norte 83 Belen 55, in Gallup
Deming 82 Belen 60, in Gallup
Albuquerque Del Norte 80 Belen 54, H
Albuquerque St Mary 55 Belen 45, T
Gallup 78 Belen 55, T
Bernalillo 90 Belen 44, T
Socorro 74 Belen 69,
Albuquerque Del Norte 71 Belen 49, T
Albuquerque St Pius X 61 Belen 57, H
Aztec 49 Belen 45, DT-Los Lunas
1965-66, Quinten King, 2-17
Bernalillo 52 Belen 31, T
El Paso Tech (TX) 33 Belen 30, H
Gallup 74 Belen 28, T
Albuquerque Rio Grande 87 Belen 41, T
Socorro 57 Belen 52, T
Los Lunas 64 Belen 45, H
Las Vegas Robertson 65 Belen 49, H
Albuquerque 71 Belen 42, T
Albuquerque St Mary 47 Belen 37, T
Grants 58 Belen 40, in Gallup
Fort Wingate 45 Belen 38, in Gallup
Belen 50 Reheboth 49, in Gallup
Grants 44 Belen 37,
Albuquerque St Mary 42 Belen 38, H
Gallup 73 Belen 62, H
Bernalillo 67 Belen 57, H
Belen 64 Socorro 54, H
Los Lunas 58 Belen 49, T
Los Lunas 80 Belen 64, DT-Gallup
1966-67, Quinten King, 3-17*
Albuquerque Academy 61 Belen 51, H
El Paso Tech (TX) 72 Belen 59, T
El Paso Bowie (TX) 44 Belen 37, T
Socorro 58 Belen 45, H
Albuquerque St Pius X 69 Belen 47, H
Grants 54 Belen 35, H
Bernalillo 63 Belen 42, H
Albuquerque St Mary 59 Belen 47, H
Santa Fe 66 Belen 34, in Santa Fe
Espanola 77 Belen 51, in Santa Fe
Pueblo Roncelli (CO) 62 Belen 52, in Santa Fe
Belen 69 Las Vegas Robertson 65, T
Belen 62 Albuquerque St Mary 58, H
Belen 68 Laguna Acoma 64, T
Bernalillo 76 Belen 58, T
Los Lunas 78 Belen 60,
Socorro 47 Belen 44, T
Albuquerque St Pius X 97 Belen 64, T
Los Lunas defeated Belen
Grants 42 Belen 32, DT-Los Lunas
1967-68, Quentin King, 8-8*
Taos 58 Belen 50, H
Albuquerque Academy 59 Belen 31, T
El Paso Tech (TX) 68 Belen 60, H
Belen 62 Socorro 52, in Belen
Grants 39 Belen 27, in Belen
Bernalillo 50 Belen 48, H
Belen 66 Cuba 65, T
Belen 67 Las Vegas Robertson 43, H
T or C Hot Springs 52 Belen 51, T
Belen 59 Los Lunas 57, H
Belen 51 Grants 46,
Fort Wingate 63 Belen 53, T
Belen 70 Laguna Acoma 50, H
Bernalillo 74 Belen 55, T
Belen 48 Los Lunas 43, DT-Grants
Fort Wingate 63 Belen 42, DT-Grants
Missing games*
1968-69, Quentin King, 4-11*
Belen 61 Taos 46, T
Albuquerque Academy 52 Belen 39, T
Fort Wingate 64 Belen 29,
Bayard Cobre 58 Belen 45,
Bernalillo 62 Belen 40, H
Belen 59 Las Vegas Robertson 51, T
Deming 56 Belen 51, H
Albuquerque St Pius X 76 Belen 35, T
Grants 57 Belen 37, T
Los Lunas 88 Belen 57, T
Belen 58 Cuba 40, H
Albuquerque 93 Belen 40, in Albuquerque
Los Lunas 55 Belen 53, in Albuquerque
Albuquerque Rio Grande 73 Belen 53, in Albuquerque
Albuquerque Academy 63 Belen 42, H
Missing games*
1969-70, Quentin King, 1-10*
Las Vegas Robertson 50 Belen 49, T
Deming 59 Belen 45, H
Bayard Cobre 52 Belen 37, H
Gallup 71 Belen 51, T
Albuquerque St Pius X 71 Belen 41, H
Taos 67 Belen 62, H
Albuquerque 64 Belen 27, in Albuquerque
Albuquerque Rio Grande 51 Belen 28, in Albuquerque
Belen 64 Los Lunas 50, in Albuquerque
Albuquerque Academy 60 Belen 37, T
Albuquerque Academy 53 Belen 45, DT-Albuquerque
Missing games*
1970-71, Beltran Sedillo, 14-10
Belen 59 Fort Wingate 50,
Las Vegas Robertson 72 Belen 56, H
Artesia 89 Belen 67, in Las Vegas
Belen 51 Tucumcari 48, in Las Vegas
Belen 64 Taos 63, in Las Vegas
Belen 57 Gallup 47, H
Grants defeated Belen, H
Belen 62 Los Lunas 51, T
Belen 73 T or C Hot Springs 49, H
Belen 63 Taos 54, T
Belen 94 Holbrook (AZ) 43, in Gallup
Bayard Cobre 56 Belen 54, in Gallup
Grants 73 Belen 46, in Gallup
Socorro 49 Belen 41, T
Shiprock 57 Belen 53, T
Belen 59 Fort Wingate 39, T
Grants 74 Belen 57, T
Belen 79 Aztec 59, H
Belen 72 Bloomfield 49, H
Belen 82 Los Lunas 51, H
Belen 62 Grants 51, H
Albuquerque St Pius X 102 Belen 53, T
Belen 50 Los Lunas 40, DT Fort Wingate
Fort Wingate 63 Belen 57, DT Fort Wingate
1971-72, Beltran Sedillo, 7-14*
Belen 52 Fort Wingate 43, T
Belen 76 Las Vegas Robertson 63, H
Artesia 61 Los Lunas 57, in Las Vegas
Belen 75 Mosquero 63, in Las Vegas
Belen 73 Los Lunas 56, in Las Vegas
Albuquerque St Pius X 58 Los Lunas 45, H
Taos 76 Belen 60, H
T or C Hot Springs 85 Belen 78, T
Gallup 67 Belen 58, in Gallup
Belen 67 Fort Wingate 50, in Gallup
Albuquerque Eldorado 55 Belen 35, in Gallup
Socorro 70 Belen 61, H
Espanola 70 Belen 63, H
Grants 76 Belen 46, H
Bloomfield 58 Belen 56,
Belen 68 Los Lunas 61,
Grants 95 Belen 62, T
Belen 59 Bloomfield 53, DT-Shiprock
Grants 66 Belen 49, DT-Shiprock
Los Lunas 60 Belen 53, DT-Shiprock
Missing games*
1972-73, Beltran Sedillo, 14-11
Belen 45 Fort Wingate 39, H
Las Vegas Robertson 53 Belen 52, T
Belen 83 Santa Fe Prep 44, in Las Vegas
Belen 58 Las Vegas Robertson 53, in Las Vegas
Belen 48 West Las Vegas 44, in Las Vegas
Gallup 75 Belen 44, H
Belen 72 T or C Hot Springs 37, H
Los Lunas 55 Belen 40, T
Socorro 52 Belen 40, H
Albuquerque Rio Grande 57 Belen 49, T
Gallup 94 Belen 47, in Gallup
Bayard Cobre 58 Belen 33, in Gallup
Belen 48 Fort Wingate 46, in Gallup
Belen 53 Shiprock 41, T
Unknown loss
Belen 83 Espanola 75, H
Grants 55 Belen 43, H
Belen 66 Bloomfield 42, H
Belen 68 Aztec 45, in Los Lunas
Belen defeated Fort Wingate, T
Belen 61 Los Lunas 49, H
Belen 52 Grants 50, H
Belen 88 Aztec 55, DT-Los Lunas
Grants 74 Belen 57, DT-Los Lunas
Silver City 67 Belen 55, S-Albuquerque
Missing games*
1973-74, Beltran Sedillo, 13-11
Deming 89 Belen 80, H
Anthony Gadsden 61 Belen 49, in Albuquerque
Belen 63 Laguna Acoma 37, H
Grants 67 Belen 57, H
Belen 68 Los Lunas 55, H
Belen 68 Reserve 37, in Belen
Socorro 60 Belen 59, in Belen
Belen 61 Los Lunas 59, in Belen
Santa Fe St Michaels 72 Belen 65, in Deming
Belen 71 Fabens (TX) 46, in Deming
Artesia 79 Belen 54, in Deming
Belen 93 T or C Hot Springs 58, T
Socorro 66 Belen 64, H
Belen 81 Shiprock 64, H
Bernalillo 79 Belen 64,
Belen 104 Fort Wingate 49, H
Espanola 80 Belen 77, T
Belen 71 Aztec 67, T
Belen 65 Bloomfield 51, T
Belen 55 Los Lunas 52, T
Belen 64 Albuquerque St Pius X 60, H
Belen 67 Shiprock 46, DT-Fort Wingate
Aztec 88 Belen 75, DT-Fort Wingate
Santa Fe St Michaels 85 Belen 64, S-Albuquerque
1974-75, Beltran Sedillo, 15-13
Belen 81 Laguna Acoma 69, T
Belen 82 Grants 76, T
Los Lunas 65 Belen 53, T
Belen 78 Laguna Acoma 62, in Belen
Belen 82 Albuquerque Cibola 62, in Belen
Belen 72 Los Lunas 67, in Belen
Lordsburg 103 Belen 78, in Deming
Belen 77 Los Lunas 66, in Deming
Artesia 75 Belen 73, in Deming
Albuquerque St Pius X 70 Belen 67, T
Belen 95 T or C Hot Springs 57, H
Kirtland Central 58 Belen 53, T
Shiprock 68 Belen 67, T
Socorro 40 Belen 38, H
Bernalillo 94 Belen 45, T
Fort Wingate 57 Belen 49
Albuquerque Cibola 65 Belen 33, H
Santa Fe 52 Belen 49, T
Aztec 66 Belen 52, H
Belen 74 Bloomfield 46, in Los Lunas
Belen 70 Los Lunas 55, H
Albuquerque Valley 88 Belen 69, T
Belen 69 Zuni 61, H
Belen 67 Los Lunas 60, DT-Los Lunas
Belen 65 Aztec 63, DT-Los Lunas
Belen 68 Shiprock 64, DT-Los Lunas
Lovington 73 Belen 60, S-Albuquerque
1975-76, Beltran Sedillo, 6-16
Belen 52 Laguna Acoma 34, T
Grants 75 Belen 58, T
Belen 66 Fort Wingate 52, in Belen
Belen 49 Socorro 34, in Belen
Belen 57 Albuquerque Cibola 56, in Belen
Belen 62 T or C Hot Springs 57, H
Los Lunas 50 Belen 48, H
Albuquerque Academy 65 Belen 54, H
Socorro defeated Belen, T
Grants 82 Belen 44,
Albuquerque Valley 91 Belen 61, H
Belen 69 Socorro 68, H
Bernalillo 73 Belen 45, T
Albuquerque St Pius X 78 Belen 65, T
Santa Fe 52 Belen 46, T
Albuquerque Cibola 93 Belen 62, T
Bernalillo 73 Belen 53, H
Albuquerque Academy 49 Belen 43, T
Albuquerque St Pius X 82 Belen 72, H
Los Lunas 80 Belen 68, T
T or C Hot Springs defeated Belen, T
Los Lunas 72 Belen 71, DT-Bernalillo
1976-77, Ken Griego, 7-17
Belen 70 Grants 64
Belen 92 Laguna Acoma 82, H
Albuquerque Cibola 59 Belen 50, H
Belen 59 Laguna Acoma 50, in Belen
Belen 67 Los Lunas 58, in Belen
Estancia 55 Belen 47, in Belen
Portales 79 Belen 55, H
Unknown loss
Las Cruces Mayfield 66 Belen 63, in Las Cruces
Albuquerque Rio Grande 104 Belen 51, in Las Cruces
Las Cruces 90 Belen 67, in Las Cruces
Albuquerque St Pius X 98 Belen 74, H
Belen defeated Los Lunas, H
Albuquerque Academy 67 Belen 65, H
Socorro 70 Belen 60, T
Los Lunas 66 Belen 65, T
Belen 65 Moriarty 58, T
Socorro 88 Belen 78, H
Bernalillo 80 Belen 70, H
Albuquerque St Pius X 81 Belen 66, T
Belen 90 Mountainair 64,
Bernalillo 109 Belen 77, T
Albuquerque Academy 67 Belen 61, T
Carlsbad 69 Belen 58, T
Albuquerque Academy 74 Belen 62, DT-Bernalillo
1977-78, Ken Griego, 4-22
Grants 70 Belen 64,
Belen 92 Laguna Acoma 82, H
Santa Fe 105 Belen 73, H
Kirtland Central 60 Belen 57, in Belen
Belen 76 Moriarty 74, in Belen
Estancia 59 Belen 54, in Belen
Portales defeated Belen, T
Deming 95 Belen 86, in Deming
Anthony Gadsden 89 Belen 67, in Deming
Artesia 98 Belen 88, in Deming
Albuquerque Rio Grande 101 Belen 70, T
Los Lunas 72 Belen 61, T
Albuquerque Cibola 108 Belen 72, T
Taos 66 Belen 65, H
Albuquerque Rio Grande 73 Belen 70, H
Bernalillo 103 Belen 76, T
Albuquerque Valley 82 Belen 61, H
Albuquerque Eldorado 92 Belen 60, T
Socorro 91 Belen 75, H
Belen 69 Los Lunas 65, H
Albuquerque Cibola 80 Belen 70, H
Albuquerque St Pius X 77 Belen 60, H
Albuquerque Manzano 74 Belen 65, H
Albuquerque Del Norte 94 Belen 59, T
Belen 74 Albuquerque Valley 73, DT-Albuquerque
Albuquerque Eldorado 80 Belen 58, DT-Albuquerque
1978-79, Ken Griego, 9-15
Unknown win
NMMI 46 Belen 43, T
Unknown win
Belen 91 Laguna Acoma 71, in Belen
Belen 74 Socorro 66, in Belen
Belen 65 Estancia 63, in Belen
Albuquerque St Pius X 96 Belen 51, in Los Lunas
Belen 84 Socorro 70, in Los Lunas
Socorro 87 Belen 70, H
Belen 72 Albuquerque Academy 64, T
Belen 70 Albuquerque Rio Grande 68, H
Los Lunas 76 Belen 70, T
Albuquerque Cibola 120 Belen 67, H
Albuquerque Rio Grande 89 Belen 61, T
Bernalillo 97 Belen 67, H
Albuquerque Valley 112 Belen 92, T
Albuquerque Eldorado 69 Belen 54, H
Socorro 67 Belen 64, T
Albuquerque St Pius X 68 Belen 57, T
Belen 71 Los Lunas 64, H
Albuquerque Cibola 88 Belen 64, T
Albuquerque Manzano 72 Belen 53, T
Albuquerque Del Norte 82 Belen 51, H
Albuquerque Manzano 60 Belen 36, DT-Albuquerque
1979-80, Ken Griego, 10-15
Socorro 57 Belen 55, H
Los Lunas defeated Belen, T
Roswell Goddard 61 Belen 42, T
Belen 62 NMMI 37, T
Belen 59 Moriarty 51, in Belen
Fort Wingate 65 Belen 64, in Belen
Belen 85 Socorro 65, in Belen
Unknown win
Belen 67 Albuquerque Academy 54, H
Albuquerque Rio Grande 81 Belen 53, T
Albuquerque Eldorado 63 Belen 59, H
Albuquerque Del Norte 85 Belen 66, T
Belen 63 Albuquerque Cibola 54, H
Albuquerque Manzano 78 Belen 50, T
Bernalillo 74 Belen 62, H
Belen 74 Albuquerque Valley 72, H
Albuquerque Cibola 92 Belen 71, H
Albuquerque Eldorado 85 Belen 47, T
Albuquerque Manzano 72 Belen 56, H
Albuquerque St Pius X 83 Belen 58, T
Belen 83 Los Lunas 64, H
Belen 88 Albuquerque Rio Grande 86, H
Albuquerque Valley 80 Belen 78, T
Albuquerque Del Norte 87 Belen 71, H
Albuquerque Cibola 82 Belen 81, DT-Albuquerque
1980-81, Ken Griego, 9-13
Belen 81 Los Lunas 61, T
Belen 73 Socorro 58
Belen 69 Estancia 41, in Belen
Belen 90 Los Lunas 62, in Belen
Albuquerque Academy 76 Belen 59, in Belen
Albuquerque Rio Grande 90 Belen 63, T
Albuquerque St Pius X 72 Belen 66, H
Albuquerque Manzano 63 Belen 57, T
Belen 70 Albuquerque Academy 66, T
Unknown win
Albuquerque Valley 85 Belen 67, H
Albuquerque Cibola 72 Belen 63, H
Belen 69 Albuquerque Del Norte 65, T
Albuquerque Manzano 69 Belen 60, H
Albuquerque Eldorado 83 Belen 72, T
Albuquerque Cibola 80 Belen 67, T
Albuquerque Eldorado 86 Belen 74, H
Albuquerque Del Norte 78 Belen 71, H
Albuquerque Valley 75 Belen 69, T
Belen 49 Albuquerque Rio Grande 47, H
Belen 92 Los Lunas 72, H
Albuquerque Valley 67 Belen 66, DT-Albuquerque
1981-82, Pat King, 5-17
Los Lunas 55 Belen 52, H
Belen 63 Socorro 61, H
Las Cruces Mayfield 47 Belen 43, T
Anthony Gadsden 71 Belen 58, T
Belen 85 Moriarty JV 39, in Belen
Belen 64 Estancia 50, in Belen
Grants 47 Belen 43, in Belen
Belen 64 Albuquerque Rio Grande 50, H
Albuquerque Academy 51 Belen 50, H
Albuquerque Cibola 58 Belen 50, T
Albuquerque Valley 73 Belen 71, T
Albuquerque St Pius X 71 Belen 57, T
Albuquerque Manzano 65 Belen 57, H
Albuquerque Del Norte 68 Belen 51, H
Albuquerque Eldorado 86 Belen 28, T
Albuquerque Cibola 71 Belen 50, H
Albuquerque Eldorado 74 Belen 40, H
Albuquerque Del Norte 52 Belen 41, T
Albuquerque Valley 66 Belen 44, H
Albuquerque Manzano 55 Belen 38, T
Belen 62 Albuquerque Rio Grande 56, T
Albuquerque Cibola 57 Belen 55, DT-Albuquerque
1982-83, Dennis Sanchez, 2-21
Los Lunas 49 Belen 39, T
Socorro 58 Belen 43,
Belen 45 Socorro 44, in Belen
Grants 72 Belen 32, in Belen
Belen 61 Fort Wingate 59, in Belen
Unknown loss
Albuquerque Rio Grande 54 Belen 43, T
Albuquerque Academy 86 Belen 60, T
Albuquerque Cibola 67 Belen 47, H
Albuquerque Valley 74 Belen 51, H
Albuquerque Manzano 84 Belen 33, T
Santa Fe 60 Belen 40, in Santa Fe
Espanola 83 Belen 42, in Santa Fe
Santa Fe St Michaels 58 Belen 47, in Santa Fe
Albuquerque Del Norte 82 Belen 59, T
Albuquerque Eldorado 56 Belen 26, H
Albuquerque Cibola 79 Belen 58, T
Albuquerque Valley 94 Belen 51, T
Albuquerque Del Norte 77 Belen 56, T
Albuquerque Eldorado 109 Belen 32, T
Albuquerque Manzano 84 Belen 64, H
Albuquerque Rio Grande 79 Belen 52, H
Albuquerque Cibola 74 Belen 44, DT-Albuquerque
1983-84, Dennis Sanchez, 14-10
Pojoaque 84 Belen 61, H
Belen defeated T or C Hot Springs, H
Gallup 63 Belen 56, T
Belen 73 Fort Wingate 62, H
Belen 87 Estancia 51, T
Belen 68 Los Lunas 54, H
Albuquerque St Pius X 85 Belen 61, T
Deming 68 Belen 60, in Gallup
Belen 58 Shiprock 53, in Gallup
NMMI 56 Belen 49, in Gallup
Belen 42 T or C Hot Springs 39, T
Belen 77 Bernalillo 56, T
Belen 61 Grants 59, H
Belen 67 Socorro 56, H
Albuquerque Academy 83 Belen 63, T
Belen 76 Los Lunas 49, T
Albuquerque St Pius X 65 Belen 53, H
Grants 54 Belen 49, T
Belen 56 Estancia 54, H
Belen 83 Socorro 63, T
Belen 61 Bernalillo 57, H
Albuquerque Academy 94 Belen 47, H
Belen 71 Bernalillo 68, DT-Albuquerque
Grants 61 Belen 59, DT-Albuquerque
1984-85, Dennis Sanchez, 18-10
Las Vegas Robertson 65 Belen 64, T
Belen 63 T or C Hot Springs 53, H
Belen 78 Albuquerque Valley 59, H
Belen 78 Gallup 53, T
Belen 50 Pojoaque 48, T
Los Lunas 61 Belen 50, T
Albuquerque St Pius X 75 Belen 72, H
Belen 65 Grants 64, in Gallup
Deming 66 Belen 52, in Gallup
Gallup 73 Belen 63, in Gallup
Belen 93 Bernalillo 75, H
T or C Hot Springs 67 Belen 54, T
Belen 54 Grants 47, T
Socorro 49 Belen 48, T
Belen 71 Albuquerque Academy 51, T
Albuquerque St Pius X 77 Belen 73, T
Belen 79 Grants 54, H
Belen defeated Estancia, T
Belen 93 Socorro 62, H
Belen defeated Bernalillo, T
Belen 79 Los Lunas 72, H
Belen 77 Albuquerque Academy 63, H
Belen 64 Albuquerque Academy 45, DT-Bernalillo
Belen 49 Grants 47, DT-Bernalillo
Albuquerque St Pius X 92 Belen 68, DT-Bernalillo
Belen 80 West Las Vegas 67, S-Albuquerque
Belen 53 T or C Hot Springs 50, S-Albuquerque
Albuquerque St Pius X 62 Belen 60, SC-Albuquerque
1985-86, Dennis Sanchez, 11-13
Las Vegas Robertson 65 Belen 55, H
Belen 58 T or C Hot Springs 48, T
Albuquerque Valley 63 Belen 61, T
Pojoaque 56 Belen 55, H
Gallup 42 Belen 41, T
Belen 84 West Las Vegas 67, H
Albuquerque Academy 57 Belen 51, T
Belen 58 Bayard Cobre 52, in Gallup
Gallup 51 Belen 50, in Gallup
Grants 67 Belen 51, in Gallup
Albuquerque St Pius X 59 Belen 58, H
Belen 63 Grants 61, T
Los Lunas 62 Belen 59, H
Bernalillo 59 Belen 43, H
Belen 82 Socorro 67, T
Belen 57 Albuquerque St Pius X 55, T
Belen 59 Albuquerque Academy 47, H
Belen 53 Los Lunas 48, T
Grants 56 Belen 51, H
Bernalillo 71 Belen 56, T
Belen 73 Socorro 56, H
Belen 78 Socorro 73, DT-H
Belen 55 Albuquerque St Pius X 52, DT-Belen
Grants 54 Belen 35, DT-Belen
1986-87, Dennis Sanchez, 8-14
Belen 78 T or C Hot Springs 56, H
Belen 82 Albuquerque Valley 54, H
Belen 71 Pojoaque 68, T
Belen 70 West Las Vegas 63, T
Belen 54 Los Lunas 45, H
Belen 66 Deming 60, in Gallup
Grants 45 Belen 44, in Gallup
Belen 80 Gallup 66, in Gallup
Albuquerque La Cueva 67 Belen 62, T
Grants 66 Belen 58, T
Moriarty 71 Belen 59, H
Bernalillo 74 Belen 66, T
Socorro 62 Belen 60, H
Albuquerque Academy 54 Belen 48, T
Albuquerque St Pius X 68 Belen 58, H
Belen 59 Albuquerque Academy 46, H
Grants 49 Belen 38, H
Bernalillo 62 Belen 61, H
Moriarty 62 Belen 58, T
Socorro 56 Belen 53, T
Albuquerque St Pius X 59 Belen 58, T
Albuquerque St Pius X 53 Belen 50, DT-T
1987-88, Dennis Sanchez, 7-17
Belen 52 Socorro 51, T
Albuquerque Valley 63 Belen 51, T
Belen 56 Pojoaque 51, H
Las Vegas Robertson 88 Belen 61, in Las Vegas
Belen 74 Shiprock 69, in Las Vegas
Belen 76 West Las Vegas 66, in Las Vegas
Los Lunas 64 Belen 52, T
Belen 72 Bayard Cobre 69, in Gallup
Belen 42 Gallup 40, in Gallup
Los Lunas 68 Belen 57, in Gallup
Socorro defeated Belen, H
Albuquerque La Cueva 77 Belen 68, H
Bernalillo 71 Belen 54, T
Albuquerque Academy 76 Belen 60, T
Albuquerque St Pius X 71 Belen 60, T
Grants 71 Belen 55, H
Moriarty 53 Belen 50, H
Albuquerque Academy 63 Belen 54, H
Bernalillo 33 Belen 31, H
Albuquerque St Pius X 53 Belen 40, H
Grants 76 Belen 62, T
Moriarty 62 Belen 50, T
Belen 83 Moriarty 67, DT-H
Bernalillo 73 Belen 55, DT-H
1988-89, Dennis Sanchez, 14-10
Albuquerque Eldorado 71 Belen 55, T
Socorro 93 Belen 70, T
Belen 79 Las Cruces Onate 57, T
Belen 54 Laguna Acoma 51, in Belen
Belen 57 Albuquerque Hope Christian 49, in Belen
Belen 65 Pojoaque 63, in Belen
Belen 55 Los Lunas 43, H
Belen 42 Deming 41, in Gallup
Grants 56 Belen 49, in Gallup
Belen 84 Gallup 60, in Gallup
Belen 71 Santa Fe Capital 57, H
Bernalillo 77 Belen 60, T
Belen 65 Moriarty 46, T
Belen 51 Grants 47, H
Albuquerque Academy 68 Belen 64, T
Belen 69 Albuquerque St Pius X 62, T
Albuquerque Academy 61 Belen 59, H
Bernalillo 86 Belen 62, H
Grants 66 Belen 55, T
Belen 65 Moriarty 47, H
Belen 60 Albuquerque St Pius X 54, H
Santa Fe Capital 66 Belen 61, T
Belen 66 Moriarty 51, DT-H
Santa Fe Capital 65 Belen 61, DT-T
1989-90, Dennis Sanchez, 10-13
Albuquerque Eldorado 80 Belen 63, T
Belen 74 Socorro 62, H
Las Cruces Onate 71 Belen 58, H
Hobbs JV 75 Belen 71, in Espanola
Belen 69 Taos 53, in Espanola
Shiprock 69 Belen 56, in Espanola
Los Lunas 70 Belen 67, T
Fort Defiance Window Rock (AZ) 87 Belen 82, in Gallup
Belen 65 Deming 42, in Gallup
Belen 54 Los Lunas 44, in Gallup
Santa Fe Capital 76 Belen 67, H
Bernalillo 74 Belen 68, T
Belen 52 Moriarty 43, H
Grants 76 Belen 57, H
Albuquerque Academy 70 Belen 53, T
Albuquerque Academy 71 Belen 53, H
Belen 69 Albuquerque St Pius X 67, H
Belen 84 Bernalillo 61, H
Belen 67 Grants 63, T
Belen 49 Moriarty 45, T
Belen 60 Albuquerque St Pius X 59, T
Santa Fe Capital 76 Belen 69, T
Bernalillo 68 Belen 57, DT-H
1990-91, Dennis Sanchez, 10-14
Albuquerque Eldorado 71 Belen 65, H
Belen 70 Los Lunas 67, H
Belen 72 Socorro 70, T
Belen 74 Pojoaque 65, H
West Las Vegas 79 Belen 76, T
Belen 82 Socorro 74, H
Bayard Cobre 80 Belen 76, in Gallup
Fort Defiance Window Rock (AZ) 88 Belen 84, in Gallup
Belen 53 Los Lunas 49, in Gallup
Grants 69 Belen 64, H
Albuquerque Academy 91 Belen 53, T
Albuquerque St Pius X 68 Belen 64, H
Moriarty 45 Belen 34, T
Unknown win
Belen 66 Santa Fe Capital 63, T
Belen 68 Bernalillo 66, H
Grants 67 Belen 53, T
Albuquerque Academy 107 Belen 57, H
Albuquerque St Pius X 72 Belen 57, T
Belen 74 Moriarty 59, H
Santa Fe Capital 79 Belen 78, H
Bernalillo 68 Belen 64, T
Belen 56 Albuquerque St Pius X 54, DT-H
Grants 76 Belen 65, DT-T
1991-92, Danny Griego, 10-14
Albuquerque Eldorado 61 Belen 54, T
Belen 61 Los Lunas 60, T
Belen defeated Socorro, H
Belen 80 Pojoaque 70, T
Belen 66 West Las Vegas 65, H
Socorro 77 Belen 67, T
Belen 75 Fort Defiance Window Rock (AZ) 62, in Gallup
Deming 73 Belen 68, in Gallup
Belen 77 Los Lunas 71, in Gallup
Bernalillo 63 Belen 52, H
Albuquerque St Pius X 68 Belen 67, H
Grants defeated Belen, T
Belen defeated Las Vegas Robertson, H
Moriarty 58 Belen 52, H
Albuquerque Academy 68 Belen 58, T
Santa Fe Capital 66 Belen 52, T
Belen 83 Bernalillo 63, T
Belen 90 Grants 76, H
Albuquerque St Pius X defeated Belen, T
Moriarty 52 Belen 51, T
Albuquerque Academy 82 Belen 64, H
Santa Fe Capital 66 Belen 61, H
Belen 55 Moriarty 47, DT-T
Santa Fe Capital 69 Belen 58, DT-T
1992-93, Danny Griego, 4-18
Albuquerque Rio Grande 66 Belen 63, H
Belen 68 Los Lunas 63, H
Belen 51 Socorro 47, H
Gallup 98 Belen 68, T
Socorro 81 Belen 60, T
Moriarty 65 Belen 62, in Gallup
Belen 47 Deming 44, in Gallup
Fort Wingate 61 Belen 58, in Gallup
Bernalillo defeated Belen, T
Grants 76 Belen 62, H
Albuquerque St Pius X 44 Belen 42, H
Belen 51 Moriarty 50, H
Albuquerque Academy 73 Belen 42, H
Santa Fe Capital 91 Belen 47, H
Bernalillo 58 Belen 46, H
Grants 57 Belen 50, T
Albuquerque St Pius X 58 Belen 37, T
Moriarty defeated Belen, T
Unknown loss
Albuquerque Academy 93 Belen 63, T
Santa Fe Capital 84 Belen 64, T
Grants 70 Belen 66, DT-T
1993-94, Danny Griego, 8-16
Belen 60 Zuni 38,
Albuquerque Rio Grande 82 Belen 48, T
Unknown win
Socorro 64 Belen 51, T
Gallup 42 Belen 41, H
Los Lunas defeated Belen, T
Socorro 60 Belen 51, T
Unknown loss
Belen 65 Fort Wingate 56, in Gallup
Gallup 58 Belen 57, in Gallup
Belen 54 Los Lunas 50, in Gallup
Albuquerque Academy 71 Belen 57, T
Belen 57 Moriarty 53, H
Santa Fe Capital 73 Belen 47, H
Grants 57 Belen 45, T
Bernalillo 78 Belen 76, T
Belen 73 Albuquerque St Pius X 54, H
Albuquerque Academy 64 Belen 47, H
Belen 68 Moriarty 65, T
Santa Fe Capital 71 Belen 55, T
Grants 67 Belen 65, H
Bernalillo 72 Belen 69, H
Albuquerque St Pius X defeated Belen, T
Belen 64 Albuquerque St Pius X 60, DT-H
Grants 90 Belen 70, DT-T
1994-95, Danny Griego, 9-14
Albuquerque Rio Grande 65 Belen 40, H
Unknow n win
Unknown loss
Belen 76 Los Lunas 49, H
Socorro 55 Belen 51, T
Belen 60 Gallup 57, T
Belen 59 Los Lunas 48, in Gallup
Gallup 51 Belen 46, in Gallup
Deming 67 Belen 63, in Gallup
Albuquerque Academy 53 Belen 49, H
Moriarty 51 Belen 46, T
Santa Fe Capital 84 Belen 75, T
Belen 75 Grants 73, T
Belen 90 Bernalillo 86, H
Albuquerque St Pius X defeated Belen, H
Albuquerque Academy 71 Belen 69, T
Belen 65 Moriarty 64, H
Santa Fe Capital 82 Belen 55, H
Grants 82 Belen 67, H
Belen defeated Albuquerque St Pius X, T
Bernalillo 98 Belen 95, T
Belen 76 Moriarty 58, DT-H
Bernalillo 72 Belen 68, DT-T
1995-96, Danny Griego, 7-16
Albuquerque Rio Grande 49 Belen 33, T
Ruidoso 56 Belen 53, H
Socorro 54 Belen 48, T
Belen 83 Fort Wingate 62, in Moriarty
Belen 55 Shiprock 50, in Moriarty
Belen 68 Moriarty 64, in Moriarty
Belen 64 Gallup 61, H
Fort Wingate 66 Belen 56, in Gallup
Moriarty 75 Belen 66, in Gallup
Los Lunas 77 Belen 61, in Gallup
Albuquerque Academy 79 Belen 53, T
Moriarty 65 Belen 62, H
Belen 78 Santa Fe Capital 72, H
Grants 72 Belen 66, H
Bernalillo 88 Belen 73, T
Albuquerque St Pius X 74 Belen 64, T
Moriarty 59 Belen 55, T
Belen 74 Santa Fe Capital 72, T
Albuquerque Academy 81 Belen 55, H
Grants 73 Belen 66, T
Bernalillo 60 Belen 54, H
Belen 52 Albuquerque St Pius X 49, H
Albuquerque St Pius X 82 Belen 63, DT-T
1996-97, Danny Griego, 9-14
Ruidoso 67 Belen 48, T
Belen 64 Socorro 57, T
Belen 75 Las Vegas Robertson 52, in Moriarty
Belen 71 Ruidoso 55, in Moriarty
Albuquerque St Pius X 68 Belen 58, in Moriarty
Gallup 50 Belen 48, T
Grants 85 Belen 78, in Gallup
Belen 77 Fort Wingate 34, in Gallup
Belen 70 Fort Defiance Window Rock (AZ) 60, in Gallup
Belen 78 Bernalillo 73, T
Albuquerque Rio Grande 62 Belen 48, H
Grants 65 Belen 62, H
Albuquerque Cibola 88 Belen 61, T
Belen 74 Los Lunas 71, H
Albuquerque Sandia 63 Belen 41, T
Belen 77 Albuquerque Eldorado 66, H
Albuquerque Highland 92 Belen 81, T
Albuquerque Cibola 79 Belen 77, H
Belen 87 Los Lunas 81, T
Albuquerque Sandia 78 Belen 63, H
Albuquerque Eldorado 78 Belen 66, T
Albuquerque Highland 78 Belen 76, H
Albuquerque Highland 74 Belen 67, DT-T
1997-98, Danny Griego, 13-12
Belen 80 Socorro 78, T
Belen 74 Ruidoso 71, in Moriarty
Las Vegas Robertson 62 Belen 56, in Moriarty
Belen 69 Rio Rancho 59, in Moriarty
Grants 87 Belen 79, T
Belen 90 Deming 71, in Gallup
Grants 64 Belen 58, in Gallup
Belen 102 Fort Defiance Window Rock (AZ) 62, in Gallup
Albuquerque Del Norte 70 Belen 56, T
Bernalillo 79 Belen 78, H
Albuquerque Sandia 82 Belen 53, T
Belen 79 Rio Rancho 58, T
Belen 71 Albuquerque Highland 65, H
Albuquerque Cibola 73 Belen 65, T
Belen 85 Albuquerque Eldorado 63, T
Belen 76 Los Lunas 72, H
Albuquerque Sandia 103 Belen 65, T
Belen 84 Rio Rancho 75, H
Albuquerque Highland 61 Belen 60, T
Albuquerque Cibola 70 Belen 54, H
Belen 75 Albuquerque Eldorado 60, H
Los Lunas 67 Belen 64, H
Belen 64 Rio Rancho 57, DT-H
Belen 62 Los Lunas 53, DT-T
Albuquerque Cibola 68 Belen 56, DT-T
1998-99, Danny Griego, 14-12
Farmington 75 Belen 52, H
Belen 66 Las Cruces Mayfield 58, T
Belen 77 Socorro 41, H
Las Cruces 74 Belen 70, H
Belen defeated Grants, H
Belen 66 Grants 52, in Gallup
Deming 83 Belen 82, in Gallup
Belen 72 Gallup 58, in Gallup
Belen 99 Albuquerque Del Norte 60, H
Belen 97 Bernalillo 84, T
Albuquerque Sandia 85 Belen 44, T
Belen 88 Rio Rancho 77, H
Albuquerque Highland 86 Belen 82, T
Albuquerque Cibola 75 Belen 61, H
Belen 72 Albuquerque Eldorado 62, H
Belen 83 Los Lunas 75, T
Albuquerque Sandia 76 Belen 57, H
Belen 80 Rio Rancho 69, T
Albuquerque Highland 75 Belen 72, H
Albuquerque Cibola 73 Belen 56, H
Albuquerque Eldorado 60 Belen 58, T
Los Lunas 68 Belen 64, H
Belen 65 Los Lunas 61, DT-H
Belen 88 Rio Rancho 67, DT-H
Belen 85 Albuquerque Highland 66, DT-T
Albuquerque Cibola 54 Belen 51, DT-T
99-2000, David Medina, 4-20
Farmington 75 Belen 61, T
Las Cruces Onate 71 Belen 54, T
Belen 66 Socorro 59, T
Belen 65 Las Cruces Mayfield 61, H
Unknown loss
Moriarty 62 Belen 58, in Gallup
Los Lunas 54 Belen 42, in Gallup
Belen defeated Fort Defiance Window Rock (AZ) in Gallup
Unknown loss
Albuquerque Del Norte 102 Belen 67, T
Bernalillo 60 Belen 53, H
Albuquerque Sandia 62 Belen 40, H
Rio Rancho 74 Belen 51, T
Albuquerque Highland 56 Belen 43, H
Albuquerque Cibola 75 Belen 65, T
Albuquerque Eldorado 60 Belen 46, T
Los Lunas 69 Belen 55, H
Albuquerque Sandia 74 Belen 38, T
Rio Rancho 77 Belen 64, H
Albuquerque Highland 74 Belen 51, T
Albuquerque Cibola 62 Belen 51, H
Albuquerque Eldorado 56 Belen 35, H
Los Lunas 71 Belen 62, T
Rio Rancho 66 Belen 54, DT-T
2000-01, David Medina, 12-11
Moriarty 62 Belen 56, T
Belen 57 Socorro 37, H
Belen 55 Albuquerque Rio Grande 51, H
Albuquerque West Mesa 68 Belen 66, T
Albuquerque Manzano 52 Belen 50, H
Belen 69 Los Lunas 54, H
Belen 54 Socorro 42, T
Belen 77 T or C Hot Springs 50, H
Deming 63 Belen 51, in Gallup
Belen 57 Moriarty 52, in Gallup
Los Lunas defeated Belen, in Gallup
Belen 46 Albuquerque Del Norte 37, H
Belen 56 Moriarty 38, H
Belen 70 Bernalillo 63, T
Belen 52 Silver City 49, T
Deming 69 Belen 60, T
Albuquerque Academy 56 Belen 48, H
Belen 61 Silver City 59, H
Albuquerque Academy 55 Belen 35, T
Las Cruces Onate 60 Belen 56, T
Belen 42 Las Cruces Onate 39, H
Deming 67 Belen 59, H
Las Cruces Onate 62 Belen 42, DT-T
2001-02, David Medina, 12-12
Belen 68 Moriarty 59, T
Belen 75 Socorro 59, H
Albuquerque Rio Grande 83 Belen 78, T
Belen 61 T or C Hot Springs 38, in Socorro
Belen 73 West Las Vegas 64, in Socorro
Socorro 47 Belen 46, in Socorro
Albuquerque West Mesa defeated Belen, H
Albuquerque Manzano 68 Belen 50, T
Los Lunas 67 Belen 56, H
Socorro 50 Belen 48, T
Belen 69 T or C Hot Springs 43, H
Albuquerque Del Norte 62 Belen 59, T
Belen 57 Bernalillo 50, H
Belen 46 Moriarty 37, H
Belen 56 Silver City 41, H
Belen 60 Deming 46, H
Unknown win
Las Cruces Onate 46 Belen 40, T
Albuquerque Academy 64 Belen 57, T
Belen 45 Silver City 34, H
Belen 37 Albuquerque Academy 32, H
Las Cruces Onate 77 Belen 45, H
Belen 64 Deming 56, T
Albuquerque Academy 47 Belen 39, DT-H
2002-03, David Medina, 14-9
Belen 58 Socorro 34, T
Belen 53 NMMI 42, in Taos
Pojoaque 56 Belen 55, in Taos
Belen 100 Ruidoso 54, in Taos
Belen 65 Socorro 42, H
Albuquerque Manzano defeated Belen, H
Belen 57 Albuquerque West Mesa 53, T
Belen 56 Espanola 55, H
Albuquerque Rio Grande 81 Belen 60, H
Belen 75 T or C Hot Springs 64, T
Albuquerque Del Norte 70 Belen 63, H
Belen 74 Bernalillo 69, T
Belen 57 Moriarty 48, T
Belen 50 Silver City 46, T
Belen 56 Deming 53, T
Albuquerque St Pius X 47 Belen 43, H
Belen 47 Santa Teresa 31, T
Las Cruces Onate 43 Belen 41, H
Deming 62 Belen 58, H
Belen 49 Silver City 40, T
Belen 56 Santa Teresa 38, T
Las Cruces Onate 70 Belen 60, H
Silver City 73 Belen 51, DT-H
2003-04, David Medina, 11-16
Los Lunas 61 Belen 58, H
Belen 57 Socorro 43, T
Belen 59 Ruidoso 56, in Taos
Belen 45 Los Alamos 43, in Taos
Taos 46 Belen 42, in Taos
Albuquerque St Pius X 64 Belen 54, T
Belen 43 Carlsbad 42, in Artesia
Lovington 53 Belen 40, in Artesia
Belen 41 El Paso Del Valle (TX) 24, in Artesia
Albuquerque Manzano 53 Belen 48, T
Albuquerque West Mesa 64 Belen 62, T
Belen 55 Espanola 17, H
Albuquerque Rio Grande 67 Belen 41, T
Belen 51 Socorro 30, H
Belen 49 T or C Hot Springs 40, H
Albuquerque Del Norte 63 Belen 46, T
Bernalillo 63 Belen 54, H
Belen 45 Moriarty 44, T
Silver City 44 Belen 41, H
Belen 63 Santa Teresa 53, T
Deming 63 Belen 60, H
Silver City 65 Belen 54, T
Las Cruces Onate 50 Belen 33, T
Belen 53 Santa Teresa 37, H
Deming 72 Belen 54, T
Las Cruces Onate 47 Belen 40, H
Las Cruces Onate 55 Belen 50, DT-T
2004-05, Chris Tapia, 12-16
Los Lunas 73 Belen 43, T
Socorro 46 Belen 42, H
Ruidoso 52 Belen 44, in Taos
Belen 51 T or C Hot Springs 47, in Taos
Centauri (CO) defeated Belen, in Taos
Magdalena 47 Belen 44, in Grants
Belen 52 Grants Temple Baptist Academy 51, in Grants
Belen 60 Reheboth 54, in Grants
Albuquerque West Mesa 45 Belen 37, H
Albuquerque Manzano 69 Belen 40, T
Belen 49 Espanola 41, T
Belen 42 Socorro 30, T
Belen 51 T or C Hot Springs 49, T
Albuquerque Del Norte 61 Belen 50, H
Bernalillo 68 Belen 57, T
Belen 54 Moriarty 46, H
Los Lunas 56 Los Lunas 51, H
Albuquerque St Pius X 47 Belen 45, H
Belen 46 Silver City 44, T
Belen 41 Santa Teresa 33, H
Deming 75 Belen 61, T
Belen 41 Las Cruces Onate 40, H
Silver City 61 Belen 56, H
Belen 56 Santa Teresa 50, T
Deming 82 Belen 68, H
Las Cruces Onate 73 Belen 60, T
Belen 58 Santa Teresa 43, DT-H
Las Cruces Onate 46 Belen 41, DT-T
2005-06, Chris Tapia, 8-20
Taos 51 Belen 48, H
Los Lunas 45 Belen 44, H
Belen 69 Socorro 54, T
Los Lunas 83 Belen 66, T
Belen 67 Dulce 36, in Grants
Belen 53 Albuquerque Gateway Christian 46, in Grants
Grants 50 Belen 47, in Grants
Albuquerque La Cueva 75 Belen 45, H
Albuquerque 60 Belen 47, T*
Weatherford (TX) 52 Belen 25, in Hobbs
Belen 62 El Paso Austin 56, in Hobbs
San Antonio Lanier (TX) 73 Belen 44, in Hobbs
Espanola 65 Belen 51, H
Albuquerque Manzano 65 Belen 37, H
Belen 60 Socorro 51, H
T or C Hot Springs 57 Belen 55, H
Bernalillo 46 Belen 44, H
Albuquerque West Mesa 61 Belen 36, T
Albuquerque Del Norte 68 Belen 54, T
Albuquerque St Pius X 61 Belen 52, H
Belen 56 Moriarty 40, H
Albuquerque Academy 35 Belen 33, H
Albuquerque Del Norte 70 Belen 49, H
Albuquerque St Pius X 65 Belen 54, T
Belen 67 Moriarty 64, T
Albuquerque Academy 42 Belen 39, T
Moriarty 55 Belen 40, DT-H
Roswell 63 Belen 47, S-T
Forfeit win*
2006-07, Chris Tapia, 12-16
Belen 57 Taos 55, T
Los Lunas 57 Belen 42, T
Los Alamos 75 Belen 69, T
Belen 55 Socorro 37, H
Belen 46 Dulce 41, in Grants
Pojoaque 59 Belen 46, in Grants
Belen 62 Grants 36, in Grants
Los Lunas 63 Belen 51, H
Albuquerque Rio Grande 72 Belen 68, H
Albuquerque 75 Belen 60, H
Espanola 66 Belen 58, T
Belen 80 T or C Hot Springs 48, T
Belen 66 Silver City 52, T
Belen 76 Bernalillo 66, T
Belen 58 Albuquerque West Mesa 50, H
Albuquerque Del Norte 64 Belen 54, H
Albuquerque St Pius X 75 Belen 54, T
Belen 66 Moriarty 56, T
Belen 69 Grants 43, H
Albuquerque Academy 53 Belen 38, T
Albuquerque Del Norte 51 Belen 45, T
Albuquerque St Pius X 73 Belen 55, H
Belen 51 Moriarty 47, H
Grants 49 Belen 34, T
Albuquerque Academy 52 Belen 44, H
Belen 57 Grants 41, DT-H
Albuquerque Academy 57 Belen 48, DT-T
Espanola 69 Belen 51, S-T
2007-08, Chris Tapia, 16-13
Belen 66 Socorro 48, T
Belen 57 Taos 39, H
Albuquerque 83 Belen 60, T
Los Alamos 67 Belen 54, H
Bernalillo 66 Belen 61, in Santa Fe
Belen 59 Santa Fe 54, in Santa Fe
Belen 67 Santa Fe JV 47, in Santa Fe
Las Cruces Mayfield 59 Belen 48, H
Albuquerque Rio Grande 85 Belen 72, T
Espanola 62 Belen 56, H
Los Lunas 74 Belen 64, T
Belen 63 T or C Hot Springs 29, H
Belen 92 Silver City 61, H
Belen 67 Bernalillo 60, H
Albuquerque West Mesa 57 Belen 47, T
Belen 70 Albuquerque Del Norte 49, T
Belen 72 Albuquerque St Pius X 69, T
Belen 73 Moriarty 64, H
Belen 56 Grants 45, T
Albuquerque Academy 62 Belen 55, H
Belen 70 Albuquerque Del Norte 60, H
Albuquerque St Pius X 69 Belen 52, T
Belen 70 Moriarty 62, T
Belen 54 Grants 48, H
Albuquerque Academy 70 Belen 53, T
Belen 60 Moriarty 51, DT-H
Belen 49 Grants 44, DT-H
Albuquerque Academy 74 Belen 59, DT-T
Roswell 83 Belen 71, S-T
2008-09, Chris Tapia, 17-13
Albuquerque Del Norte 59 Belen 49, T
Belen 61 Moriarty 43, in Bernalillo
Belen 61 Santa Fe Indian 39, in Bernalillo
Belen 63 Las Cruces Mayfield 56, T
Los Alamos 67 Belen 62, T
Los Alamos 82 Belen 71, in Roswell
Belen 64 Taos 38, in Roswell
Belen 60 Silver City 55, in Roswell
Belen 75 Taos 48, T
Los Lunas 64 Belen 49, H
Belen 58 Silver City 54, T
Albuquerque West Mesa 56 Belen 52, H
Bernalillo 61 Belen 57, T
Albuquerque Rio Grande 63 Belen 61, H
Belen 70 Los Lunas Valencia 37, H
Artesia 65 Belen 62, T
Roswell 85 Belen 75, T
Belen 80 Moriarty 55, T
Albuquerque Academy 68 Belen 65, H
Belen 71 Socorro 57, H
Belen 49 Albuquerque Volcano Vista 36, T
Belen 58 Grants 50, H
Albuquerque St Pius X 63 Belen 47, T
Belen 50 Albuquerque Volcano Vista 42, H
Belen 56 Grants 47, T
Belen 58 Albuquerque St Pius X 55, H
Belen 77 Albuquerque St Pius X 76, TB-H
Albuquerque St Pius X 67 Belen 60, DT-H
Belen 61 Santa Fe Capital 41, S-H
Deming 79 Belen 68, S-Albuquerque
2009-10, Dale Jaramillo, 15-11
Belen 91 Santa Fe Indian 81, in Bernalillo
Belen 76 Moriarty 64, in Bernalillo
Belen 78 Albuquerque Del Norte 66, H
Belen 62 Farmington Piedra Vista 54, in Roswell
Belen 72 Roswell Goddard 71, in Roswell
Roswell 83 Belen 46, in Roswell
Las Cruces Mayfield 55 Belen 35, H
Belen 54 Los Lunas 48, T
Belen 60 Silver City 40, H
Albuquerque Rio Grande 98 Belen 62, T
Belen 77 Bernalillo 44, H
Belen 65 Albuquerque West Mesa 56, T
Belen 53 Los Lunas Valencia 50, T
Belen 64 Artesia 48, H
Roswell 70 Belen 35, H
Belen 59 Los Lunas 48, H
Albuquerque Academy 63 Belen 52, T
Belen 75 Socorro 63, T
Albuquerque Volcano Vista 55 Belen 38, H
Grants 67 Belen 55, T
Albuquerque St Pius X 68 Belen 57, H
Albuquerque Volcano Vista 48 Belen 41, T
Belen 61 Grants 48, H
Albuquerque St Pius X 59 Belen 52, T
Grants 60 Belen 51, DT-T
2010-11, Dale Jaramillo, 1-22
Taos 67 Belen 52, in Bernalillo
Belen 41 Moriarty 37, in Bernalillo
Los Alamos 35 Belen 29, H
Albuquerque Del Norte 51 Belen 46, T
Socorro 60 Belen 50, H
Artesia 71 Belen 29, in Roswell
Los Alamos 54 Belen 18, in Roswell
Chaparral 44 Belen 36, in Roswell
Albuquerque Academy 58 Belen 33, T
Santa Teresa 63 Belen 26, T
Bernalillo 57 Belen 51, T
Albuquerque Atrisco Heritage 55 Belen 50, T
Los Lunas 48 Belen 45, H
Gallup 66 Belen 44, T
Gallup Miyamura 49 Belen 39, H
Los Lunas Valencia 61 Belen 50, T
Albuquerque West Mesa 67 Belen 29, H
Gallup 74 Belen 31, H
Grants 65 Belen 52, H
Los Lunas Valencia 59 Belen 44, H
Grants 81 Belen 36, T
Los Lunas 78 Belen 53, T
Los Lunas Valencia 74 Belen 45, DT-T
2011-12, Patrick Mondragon, 6-18
Belen 49 Moriarty 39, in Bernalillo
Taos 68 Belen 58, in Bernalillo
Los Alamos 46 Belen 33, H
Albuquerque Del Norte 78 Belen 71, H
Belen 56 Socorro 51, T
Albuquerque Manzano 66 Belen 54, in Los Lunas
Belen 50 Aztec 45, in Los Lunas
T or C Hot Springs 56 Belen 52, in Los Lunas
Belen 58 Albuquerque Academy 54, T
Santa Teresa 62 Belen 42, H
Albuquerque Atrisco Heritage 60 Belen 41, T
Belen 71 Bernalillo 63, H
Albuquerque West Mesa 83 Belen 69, T
Los Lunas 65 Belen 41, T
Gallup 73 Belen 31, T
Gallup Miyamura 50 Belen 47, H
Los Lunas Valencia 53 Belen 42, H
Grants 74 Belen 41, T
Los Lunas 67 Belen 49, H
Gallup 73 Belen 60, H
Belen 71 Gallup Miyamura 52, T
Los Lunas Valencia 64 Belen 59, T
Grants 62 Belen 58, H
Los Lunas Valencia 57 Belen 47, DT-T
2012-13, Patrick Mondragon, 12-15
Belen 82 Socorro 42, H
Albuquerque Atrisco Heritage 63 Belen 43, H
Albuquerque Rio Grande 84 Belen 48, T
Belen 69 Los Alamos 47, H
Albuquerque Del Norte 62 Belen 54, T
Farmington Piedra Vista 75 Belen 66, in Roswell
Belen 80 Grants 44, in Roswell
Belen 65 Farmington 61, in Roswell
Albuquerque Academy 69 Belen 61, T
Santa Fe 58 Belen 53, T
Santa Teresa 50 Belen 31, T
Belen 56 Albuquerque West Mesa 49, H
Bernalillo 61 Belen 59, T
Los Lunas 59 Belen 49, H
Belen 69 Gallup 68, H
Gallup Miyamura 59 Belen 50, T
Belen 75 Los Lunas Valencia 46, T
Grants 61 Belen 52, H
Los Lunas 65 Belen 54, T
Gallup 74 Belen 54, T
Belen 66 Gallup Miyamura 46, H
Socorro 60 Belen 48, T
Belen 44 Los Lunas Valencia 42, H
Belen 70 Grants 68, T
Belen 60 Los Lunas Valencia 53, DT-H
Belen 66 Gallup 63, DT-T
Los Lunas 55 Belen 47, DT-T
2013-14, Patrick Mondragon, 10-16
Albuquerque Atrisco Heritage 81 Belen 58, T
Roswell 79 Belen 43, in Portales
Belen 51 Los Alamos 43, T
Belen 42 Albuquerque Del Norte 41, H
Belen 66 Socorro 46, H
Belen 62 Santa Teresa 47, H
Roswell Goddard 58 Belen 49, in Roswell
Farmington 56 Belen 51, in Roswell
Belen 57 Los Alamos 46, in Roswell
Belen 53 Santa Fe 51, H
Albuquerque Academy 62 Belen 59, H
Albuquerque Rio Grande 68 Belen 59, H
Albuquerque West Mesa 65 Belen 59, T
Bernalillo 53 Belen 48, H
Los Lunas 79 Belen 60, T
Gallup 81 Belen 73, T
Belen 51 Gallup Miyamura 45, H
Belen 68 Los Lunas Valencia 57, H
Grants 76 Belen 63, T
Los Lunas 71 Belen 64, H
Gallup 67 Belen 60, H
Belen 57 Gallup Miyamura 54, T
Belen 61 Los Lunas Valencia 58, T
Grants 78 Belen 69, H
Los Lunas Valencia 70 Belen 55, DT-H
Albuquerque St Pius X 56 Belen 43, S-T
2014-15, Patrick Mondragon, 14-13
Belen 56 Socorro 40, T
Taos 53 Belen 43, in Bernalillo
Belen 66 Las Vegas Robertson 45, in Bernalillo
Belen 59 Albuquerque Manzano 57, T
Albuquerque 60 Belen 43, H
Belen 57 Gallup Miyamura 24, in Belen
Albuquerque Del Norte 54 Belen 40, in Belen
Roswell 64 Belen 47, in Belen
Farmington 48 Belen 42, in Roswell
Belen 61 Los Alamos 28, in Roswell
Artesia 52 Belen 51, in Roswell
Belen 51 Albuquerque Academy 48, T
Belen 58 Los Alamos 33, H
Bernalillo 67 Belen 57, T
Belen 45 Santa Teresa 42, T
Belen 57 Los Lunas Valencia 52, T
Los Lunas 37 Belen 35, T
Las Cruces Centennial 60 Belen 49, H
Belen 52 Chaparral 26, H
Belen 52 Santa Teresa 47, H
Belen 58 Los Lunas Valencia 48, H
Los Lunas 44 Belen 41, H
Las Cruces Centennial 56 Belen 36, T
Belen 56 Chaparral 23, T
Belen 67 Chaparral 32, DT-H
Los Lunas 52 Belen 45, DT-T
Gallup 72 Belen 69, S-T
2015-16, Patrick Mondragon, 17-9
Belen 69 Socorro 54, H
Belen 47 Albuquerque Manzano 45, H
Belen 76 Albuquerque Del Norte 62, T
Belen 72 Aztec 50, in Belen
Roswell 70 Belen 50, in Belen
Albuquerque Rio Grande 63 Belen 44, in Belen
Belen 58 Farmington Piedra Vista 49, H
Farmington 46 Belen 40, H
Belen 63 Albuquerque Academy 46, H
Belen 64 T or C Hot Springs 53, T
Belen 70 Los Alamos 50, T
Belen 61 Bernalillo 55, H
Belen 84 Bayard Cobre 41, T
Belen 52 Santa Teresa 46, H
Belen 63 Los Lunas Valencia 51, T
Los Lunas 52 Belen 39, H
Las Cruces Centennial 74 Belen 67, T
Belen 70 Chaparral 46, T
Belen 58 Santa Teresa 27, T
Belen 59 Los Lunas Valencia 38, H
Los Lunas 45 Belen 36, T
Las Cruces Centennial 70 Belen 56, H
Belen 79 Chaparral 44, H
Belen 68 Chaparral 37, DT-H
Las Cruces Centennial 65 Belen 47, DT-T
Gallup 46 Belen 33, S-T
2016-17, Patrick Mondragon, 21-8
Belen 69 Albuquerque Sandia Prep 56, H
Belen 66 Socorro 42, T
Belen 60 Albuquerque Manzano 40, T
Albuquerque Atrisco Heritage 48 Belen 39, H
Belen 69 Lovington 62, in Belen
Belen 58 Bernalillo 33, in Belen
Belen 57 Roswell 43, in Belen
Belen 39 Alamogordo 37, T
Belen 64 Santa Teresa 40, T
Belen 44 Los Alamos 33, in Roswell
Roswell 64 Belen 45, in Roswell
Roswell Goddard 52 Belen 46, in Roswell
Belen 63 Albuquerque Academy 57, T
Belen 66 T or C Hot Springs 23, H
Los Alamos 52 Belen 49, H
Espanola 38 Belen 37, H
Belen 62 Bernalillo 47, T
Belen 53 Gallup 47, H
Belen 55 Los Lunas Valencia 30, T
Belen 37 Los Lunas 34, H
Belen 55 Albuquerque St Pius X 46, T
Belen 57 Grants 50, H
Belen 78 Los Lunas Valencia 54, H
Los Lunas 47 Belen 40, T
Belen 52 Albuquerque St Pius X 35, H
Belen 58 Grants 51, H
Los Lunas 48 Belen 44, DT-H
Belen 67 Lovington 59, S-H
Albuquerque Del Norte 59 Belen 52, S-Albuquerque
2017-18, Andrew Dunnell, 26-7
Belen 55 Albuquerque Sandia Prep 46, T
Albuquerque West Mesa 48 Belen 46, H
Albuquerque Atrisco Heritage 65 Belen 62, T
Belen 80 Thoreau 23, in Belen
Belen 67 Las Cruces Mayfield 46, in Belen
Albuquerque Manzano 71 Belen 57, in Belen
Belen 47 Alamogordo 34, H
Belen 63 Santa Teresa 46, H
Belen 52 Silver City 40, T
Belen 52 Santa Fe St Michaels 48, in Clovis
Belen 76 El Paso Cathedral (TX) 55, in Clovis
Clovis 64 Belen 61, in Clovis
Belen 67 Albuquerque Academy 57, H
Belen 52 T or C Hot Springs 40, T
Belen 65 Los Alamos 51, T
Espanola 73 Belen 47, T
Belen 61 Bernalillo 54, H
Belen 58 Gallup 45, T
Belen 69 Los Lunas Valencia 40, H
Los Lunas 60 Belen 42, T
Belen 69 Albuquerque St Pius X 39, H
Belen 54 Grants 52, T
Belen 59 Los Lunas Valencia 38, T
Los Lunas 37 Belen 33, H
Belen 52 Albuquerque St Pius X 44, T
Belen 61 Grants 37, H
Belen 42 Los Lunas Valencia 32, DT-H
Belen 58 Grants 56, DT-H
Belen 47 Los Lunas 46, DT-T
Belen 56 Grants 29, S-H
Belen 60 Roswell 53, S-Albuquerque
Belen 50 Los Lunas 41, S-Albuquerque
Belen 73 Espanola 65, SC-Albuquerque
2018-19, Andrew Dunnell, 12-15
Belen 68 Santa Teresa 52, T
Belen 56 Albuquerque Sandia Prep 47, H
Belen 47 Alamogordo 43, T
Albuquerque Valley 56 Belen 41, H
Albuquerque Highland 60 Belen 54, H
Belen 75 Tohatchi 52, in Belen
Las Cruces Centennial 62 Belen 59, in Belen
Las Cruces 58 Belen 44, in Belen
Belen 66 Kirtland Central 53, in Grants
Gallup Miyamura 50 Belen 36, in Grants
Santa Fe Capital 57 Belen 19, in Grants
Belen 57 Albuquerque Academy 47, T
Belen 55 Los Alamos 32, H
Espanola 61 Belen 47, H
Hobbs 71 Belen 39, T
Bernalillo 54 Belen 42, T
Gallup 58 Belen 51, H
Los Lunas Valencia 60 Belen 52, T
Los Lunas 47 Belen 45, H
Belen 49 Silver City 48, H
Albuquerque St Pius X 58 Belen 47, T
Belen 70 Grants 43, H
Belen 69 Los Lunas Valencia 64, T
Los Lunas 59 Belen 35, T
Belen 64 Albuquerque St Pius X 53, H
Belen 51 Grants 36, T
Albuquerque St Pius X 55 Belen 48, DT-H
2019-20, Andrew Dunnell, 7-20
Belen 50 Albuquerque Sandia Prep 49, T
Alamogordo 61 Belen 49, H
Albuquerque Valley 55 Belen 39, T
Belen 59 Santa Teresa 55, H
Gallup 50 Belen 46, T
Belen 39 Pojoaque 37, in Belen
Albuquerque Rio Grande 61 Belen 54, in Belen
El Paso Hanks (TX) 54 Belen 48, in Belen
Santa Fe Capital 61 Belen 27, in Grants
Belen 41 Farmington 39, in Grants
Kirtland Central 54 Belen 31, in Grants
Belen 46 Silver City 34, T
Albuquerque Academy 64 Belen 31, H
Belen 68 Los Alamos 51, T
Espanola 70 Belen 59, T
Hobbs 73 Belen 45, H
Albuquerque Highland 39 Belen 37, T
Los Lunas Valencia 56 Belen 46, H
Los Lunas 46 Belen 28, T
Belen 46 Albuquerque St Pius X 40, H
Grants 50 Los Lunas 44, T
Los Lunas Valencia 68 Belen 39, T
Los Lunas 37 Belen 16, H
Bernalillo 55 Belen 43, H
Albuquerque St Pius X 63 Belen 52, T
Grants 52 Belen 49, H
Los Lunas Valencia 61 Belen 48, DT-T
2020-21, Andrew Dunnell, 1-11
Belen 40 Socorro 31, T
Bernalillo 67 Belen 36, H
Los Alamos 53 Belen 46, T
Los Lunas Valencia 47 Belen 34, H
Albuquerque Highland 56 Belen 32, H
Albuquerque St Pius X 66 Belen 24, T
Grants 57 Belen 28, H
Los Lunas Valencia 47 Belen 34, H
Albuquerque Highland 60 Belen 24, T
Los Lunas 65 Belen 29, T
Albuquerque Academy 54 Belen 43, T
Grants 59 Belen 39, T
2021-22, Donald Marquez, 18-12
Belen 47 Albuquerque Sandia Prep 29, T
Belen 65 Albuquerque Manzano 51, H
Belen 66 Bernalillo 62, in Albuquerque
Belen 57 Albuquerque St Pius X 55, in Albuquerque
Albuquerque Academy 51 Belen 37, in Albuquerque
Gallup 73 Belen 63, T
Belen 73 Belen JV 30, in Belen
Albuquerque Valley 48 Belen 32, in Belen
Las Cruces Centennial 38 Belen 35, in Belen
Belen 50 Albuquerque Del Norte 42, T
Belen 48 Bernalillo 45, in Las Vegas
Belen 79 West Las Vegas 61, in Las Vegas
Belen 57 Taos 51, in Las Vegas
Belen 59 Albuquerque Academy 50, H
Rio Rancho 61 Belen 48, T
Belen 66 Bernalillo 58, T
Belen 49 Los Lunas Valencia 43, H
Albuquerque Highland 48 Belen 47, T
Albuquerque St Pius X 53 Belen 45, H
Los Alamos 55 Belen 53, T
Belen 51 Grants 44, T
Belen 54 Los Lunas Valencia 52, T
Albuquerque Highland 54 Belen 37, H
Albuquerque St Pius X 60 Belen 50, T
Belen 58 Grants 47, H
Belen 61 Grants 34, DT-H
Albuquerque St Pius X 46 Belen 37, DT-T
Belen 41 Gallup 36, S-H
Belen 46 Taos 39, S-T
Albuquerque Del Norte 49 Belen 44, S-Albuquerque
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close